mobile

Czy Jelonki zamienią się w wielki parking?

Projekt planu zagospodarowania przestrzennego dla Jelonek Południowych, przedstawiony mieszkańcom w połowie listopada 2017 roku, budzi wiele kontrowersji. Wiadomo, że najwięcej zastrzeżeń rodzi kwestia parkingów, planowanych w ich najbliższej okolicy. 

Róża Paszkowska
TAGI
Czy Jelonki zamienią się w wielki parking?

Projekt planu zagospodarowania przestrzennego, opracowany przez Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego Urzędu m.st. Warszawy, wyłożony został w dniu 14 listopada 2017 roku. Jak się okazało, w przedstawionym mieszkańcom Jelonek projekcie, najwięcej kontrowersji budzi lokalizacja parkingów. Planowane jest wzniesienie czterech obiektów. Wysokość trzech z nich sięgać ma 20 metrów, wysokość czwartego określona jest na 12 metrów. Parkingi znajdować się mają na ul. Borowej Góry, a więc w okolicy, gdzie zlokalizowana jest zabudowa mieszkalna – na terenie należącym do Spółdzielni Mieszkaniowej Jelonki. Wielopoziomowe parkingi mają sąsiadować bezpośrednio z aż dziesięcioma budynkami mieszkalnymi. Jest to rozwiązanie nietypowe, nie znajdujące analogii w żadnej innej dzielnicy. Tego typu obiekty z założenia nie bywają lokalizowane w bezpośrednim sąsiedztwie obiektów mieszkalnych ze względu na uciążliwość, jaką stanowiłyby dla mieszkańców budynków. Na Jelonkach autorzy projektu planu zagospodarowania postanowili zrobić jednak wyjątek. Dodatkowo, powstać mają drogi dojazdowe do parkingów. Jak okazało się po przeanalizowaniu planu zagospodarowania – prawdopodobnie kosztem chodników dla pieszych. 
Jak zauważyli mieszkańcy, spółdzielnie mieszkaniowe nie mają obowiązku zapewniania miejsc parkingowych osobom dojeżdżającym spoza Warszawy. Wielopoziomowe parkingi, dysponujące dużą ilością miejsc, to przede wszystkim obiekty park&ride, znajdujące się w sąsiedztwie newralgicznych punktów komunikacyjnych, a nie w środku osiedli mieszkalnych. Jeden z takich parkingów zlokalizowany jest przy niedaleko Spółdzielni Mieszkaniowej Jelonki. Czy zatem wznoszenie czterech dużych obiektów parkingowych w przestrzeni mieszkalnej jest naprawdę konieczne? Zanim projekt planu doczeka się zatwierdzenia, rozpatrzone zostaną uwagi zgłoszone przez zainteresowanych. W razie uznania ich słuszności, projekt może zostać zmodyfikowany, na co z pewnością liczą mieszkańcy Jelonek.
Róża Paszkowska
 

KOMENTARZE

aktualności

więcej z działu aktualności

sport

więcej z działu sport

kultura i rozrywka

więcej z działu kultura i rozrywka

Drogi i Komunikacja

więcej z działu Drogi i Komunikacja

KONKURSY

więcej z działu KONKURSY

Sponsorowane

więcej z działu Sponsorowane

kulinaria

więcej z działu kulinaria

Zdrowie Kobieta Dziecko

więcej z działu Zdrowie Kobieta Dziecko