mobile
REKLAMA

e-Kontrola opłat za parkowanie

Samochody wyposażone w kamery wesprą piesze patrole kontrolujące opłaty parkingowe. Ma to ograniczyć liczbę kierowców unikających opłat, dzięki czemu łatwiej będzie znaleźć wolne miejsce parkingowe. Zakup systemu chcemy poprzedzić dialogiem technicznym z potencjalnymi wykonawcami.

ZDM Warszawa
TAGI
e-Kontrola opłat za parkowanie

E-kontrola pozwoli zdalnie, za pomocą kamer umieszczonych na samochodach, sprawdzać czy kierowca zapłacił za parkowanie samochodu. Kamery zeskanują numery rejestracyjne pojazdów zaparkowanych w SPPN i przekażą te dane do systemu, który zweryfikuje wniesienie opłaty za dany pojazd. Testy takiego systemu wypadły optymistycznie, zaś w grudniu 2017 r. „zielone światło” dla systemu dała Rada Warszawy.

Przetarg na usługę e-kontroli chcemy poprzedzić dialogiem technicznym z potencjalnymi wykonawcami. Dialog pozwoli nam skonfrontować potrzeby Zarządu Dróg Miejskich z możliwościami ich realizacji przez rynek potencjalnych wykonawców. Dzięki niemu możliwe będzie również określenie czynników wpływających na jakość oraz wartość składanych ofert, a także określenie np. rodzaju urządzeń i zastosowanych w nich rozwiązań technicznych oraz problemów jakie mogą wystąpić w tego typu systemie.

Do dialogu technicznego mogą przystąpić wszystkie firmy zainteresowane wdrożeniem systemu.  Zgłoszenia należy przesyłać w terminie do 31 stycznia 2018 r. (środa) do godz. 15.00 do Zarządu Dróg Miejskich. Szczegółowe informacje dotyczące dialogu technicznego oraz trybu zgłaszania się zainteresowanych podmiotów znajdują się w załącznikach: Ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia dialogu technicznego; Regulamin dialogu technicznego e-kontrola; Wniosek o dopuszczenie do dialogu technicznego; Oświadczenie uczestnika dialogu.

Link do ogłoszenia: https://zdm.waw.pl/dialog-techniczny

Podstawa prawna: w art. 31a – 31c ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.).

Do czego służy e-kontrola?

Podstawowym celem e-kontroli jest zwiększenie efektywności działań kontrolnych. Dziś opłaty sprawdza tylko ok. 50 kontrolerów i dlatego wielu kierowców ryzykuje, nie płacąc za parkowanie. Zespół dwóch samochodów wyposażonych w kamery może osiągnąć skuteczność porównywalną z pięcioma patrolami pieszymi. Dzięki temu liczba kierowców unikających opłaty i zajmujących miejsca postojowe w centrum powinna znacznie spaść. W ten sposób wzrośnie rotacja miejsc – celem opłaty parkingowej jest bowiem wymuszenie, by postój auta był jak najkrótszy, bo wówczas znacznie łatwiej znaleźć wolne miejsce parkingowe. Dodatkową korzyścią będzie ochrona środowiska – kierowca szybciej znajdzie miejsce do zaparkowania a co z tym idzie, jego samochód wyemituje mniej zanieczyszczeń.

Drugą zaletą automatycznej kontroli jest usprawnienie obsługi mieszkańców. E-kontrola pozwoli nam zrezygnować z wystawiania wkładanych pod wycieraczkę przedniej szyby dokumentów opłaty dodatkowej (nie zawsze odczytywanych przez kierowców), a wysyłać wezwanie do zapłaty jedynie do tych kierowców, którzy nie zapłacili za postój, a nie także do tych, którzy np. nie włożyli biletu za szybę lub nie umieścili tam informacji o opłacie mobilnej. To znacznie zmniejszy liczbę reklamacji. Dodatkowym benefitem e-kontroli, po zakończeniu fazy stabilizacji systemu, będzie możliwość rezygnacji z wykładania biletu parkingowego w pojeździe, co znacznie ułatwi życie kierowcom.

Większa skuteczność kontroli jest w interesie wszystkich mieszkańców. Pieniądze zebrane w Strefie trafiają do miejskiej kasy, z której remontowana, modernizowana i budowana jest m.in. infrastruktura drogowa. Dziennie ze Strefy Płatnego Parkowania Niestrzeżonego korzysta ok. 120 tys. samochodów. W 2017 roku wpływy z opłat za parkowanie wyniosły ponad 70 mln zł.

źródło: http://maxpixel.freegreatpicture.com/Shopping-Business-Money-Pay-Card-Credit-Card-256314

ZDM Warszawa

KOMENTARZE

aktualności

REKLAMA
więcej z działu aktualności
REKLAMA

sport

więcej z działu sport

kultura i rozrywka

więcej z działu kultura i rozrywka

Drogi i Komunikacja

więcej z działu Drogi i Komunikacja

KONKURSY

więcej z działu KONKURSY

Sponsorowane

więcej z działu Sponsorowane

kulinaria

więcej z działu kulinaria

Zdrowie i Uroda

więcej z działu Zdrowie i Uroda