mobile

Eco-Miasta – innowacyjnie o ekologii w Koperniku

W dniach 8-9 listopada, w Centrum Nauki Kopernik, odbędzie się międzynarodowa konferencja pn.: „Innowacyjne Eco-Miasto: zdrowe środowisko, zdrowi ludzie”. Uczestnicy będą dyskutować o tym, jak podnosić jakość życia mieszkańców bez zwiększania presji na środowisko naturalne.

inf. pras.
TAGI
Eco-Miasta – innowacyjnie o ekologii w Koperniku

W ciągu dwóch dni w jednym miejscu spotkają się eksperci w dziedzinie zrównoważonego rozwoju i innowacyjnych technologii, przedstawiciele organów administracji centralnej oraz agend międzynarodowych, przedstawiciele miast z Polski i zagranicy, przedstawiciele biznesu oraz organizacji pozarządowych i otoczenia biznesu. Celem konferencji jest umożliwienie wymiany doświadczeń i dobrych praktyk oraz promocja zrównoważonego rozwoju polskich miast i związków gminnych oraz przyjaznych środowisku innowacyjnych rozwiązań stosowanych w miejskiej infrastrukturze. W programie przewidziano dyskusje o zagadnieniach związanych z adaptacją do zmian klimatu, odpowiednim gospodarowaniem zasobami miasta, mobilnością zrównoważoną czy zielenią w mieście.

 

Rozstrzygnięcie konkursu Eco-Miasto

Ważnym elementem konferencji będzie uroczyste podsumowanie projektu Eco-Miasto i nagrodzenie najbardziej zaangażowanych środowiskowo polskich miast.

Eco-Miasto to odbywający się już po raz piąty ogólnopolski projekt, którego celem jest promowanie koncepcji zrównoważonego rozwoju miast i nagradzanie ośrodków miejskich najlepiej realizujących tę ideę w sześciu kategoriach: mobilność zrównoważona, gospodarka wodna, gospodarka odpadami, efektywność energetyczna budynków, systemy energetyczne oraz zieleń a powietrze. Do udziału zapraszane są wszystkie polskie miasta i związki gminne, niezależnie od ich wielkości.

 

KOMENTARZE

aktualności

REKLAMA
więcej z działu aktualności

sport

więcej z działu sport

kultura i rozrywka

więcej z działu kultura i rozrywka

Drogi i Komunikacja

więcej z działu Drogi i Komunikacja

KONKURSY

więcej z działu KONKURSY

Sponsorowane

więcej z działu Sponsorowane

kulinaria

więcej z działu kulinaria

Zdrowie Kobieta Dziecko

więcej z działu Zdrowie Kobieta Dziecko