mobile

Grupa Ojców- rozwój i wsparcie dla mężczyzn

Grupa Ojców to nazwa projektu spotkaniowych grup wsparcia i rozwoju kierowanych do mężczyzn będących ojcami dzieci w wieku od momentu urodzenia do etapu edukacji szkolnej. Już jutro kolejne spotkanie.

Redakcja/ fot. pixabay.com
TAGI Dziecko tata
Grupa Ojców- rozwój i wsparcie dla mężczyzn

Grupa Ojców to nazwa projektu spotkaniowych grup wsparcia i rozwoju kierowanych do mężczyzn będących ojcami dzieci w wieku od momentu urodzenia do etapu edukacji szkolnej, których program został opracowany na bazie i za zgoda autora oferty  realizowanej   cyklicznie od 2011 roku przez zespól terapeutyczny warszawskiej Fundacji Sto Pociech.

 W trakcie spotkań grupy, ojcowie wymieniają się doświadczeniami zebranymi w różnych sferach codziennego życia: w rodzicielstwie, funkcjonowaniu w związku małżeńskim/partnerskim, relacji z samym sobą oraz ich z własnymi ojcami lub innymi ważnymi mężczyznami z ich rodzin pochodzenia. Uczestnicy zajęć pogłębiają wiedzę o sobie i swoim życiu, dzieląc się nią ze sobą nawzajem. Stawiają pytania, nazywają i adresują swoje bieżące potrzeby, doświadczając adekwatnych i szanujących granice autonomicznych odpowiedzi i reakcji ze strony swoich kolegów oraz prowadzących zajęcia. Uczą się w ten sposób korzystać z doświadczeń innych członków grupy - doświadczają ich uwagi, zainteresowania i gotowości niesienia  pomocy. Dzieje się  to w warunkach intymności i  bezpieczeństwa, jakie daje udział w męskiej i ojcowskiej wspólnocie generującej wsparcie w okresie wykraczającym często poza ramy czasowe grupy .

Projekt Grupy Ojców zakłada stosowanie możliwie szerokich kryteriów naboru, dzięki czemu grupy składają się z ojców będących w różnym wieku, pochodzących z różnych środowisk, grup zawodowych, posiadający  bardzo różne doświadczenia życiowe.

   Adaptując projekt Grupy Ojców do potrzeb środowiska z jakim pracuje  Stowarzyszenie Od-Do, chcemy także uwzględnić fakt, że funkcjonowanie w roli ojca przez mężczyzn pochodzących z rodzin dysfunkcyjnych (środowisko  DDD/DDA)  jest krytycznie uwarunkowane ich szczególnymi własnymi doświadczeniami z okresu dzieciństwa i dojrzewania. Z zasady był to czas spędzony w warunkach izolacji emocjonalnej, bez koniecznego i uwzględniającego na ich własne potrzeby wsparcia ze strony rodziców / opiekunów, tym samym bez doświadczenia bezpiecznych z nimi relacji, nacechowany obawą przed konfrontacją, oceną, niezrozumieniem lub odrzuceniem z ich strony.

Doświadczenie izolacji i braku poczucia bezpieczeństwa generują i pogłębiają u tych ojców problemy relacyjne w kolejnych związkach z ważnymi osobami w ich życiu. Wpływają negatywnie na relacje z ich własnymi dziećmi, żonami/partnerkami, a także z najbliższą rodziną (oraz innych relacje społeczne, w tym te zawodowe). W efekcie utrudnione jest normalne zaspokajanie codziennych potrzeb oraz zdrowy, osobisty rozwój wszystkich członków rodziny, w konsekwencji rośnie zagrożenie (ponownego) wejścia w model rodziny dysfunkcjonalnej, W takich warunkach może dochodzić do transmisji nabytych obronnych mechanizmów adaptacyjnych, jakie osoby z zespołem objawów DDA/DDD wykształciły wcześniej w swoich rodzinach pochodzenia, na ich własne rodziny, w tym relacje z własnymi dziećmi i na nie same.

Chociaż jest to nowe działanie Stowarzyszenia Od-Do, od razu spotkało się z dużym zainteresowaniem. Mimo krótkiego czasu rekrutacji (tydzień) zgłosiło się kilkunastu ojców chętnych do udziału w grupie. Spotkania są regularne. Odbywają  się  co tydzień i jest ich 10.  Projekt realizowany jest z funduszy „mały grant” w dzielnicy Warszawa- Wola.

Najbliższe spotkanie już 27.11 o 18-tej przy ul. Siedmiogrodzkiej 5 kl.II.

KOMENTARZE

aktualności

REKLAMA
więcej z działu aktualności
REKLAMA

sport

więcej z działu sport

kultura i rozrywka

więcej z działu kultura i rozrywka

Drogi i Komunikacja

więcej z działu Drogi i Komunikacja

KONKURSY

więcej z działu KONKURSY

Sponsorowane

więcej z działu Sponsorowane

kulinaria

więcej z działu kulinaria

Zdrowie i Uroda

więcej z działu Zdrowie i Uroda