mobile
REKLAMA

Jak chronić środowisko przyrodnicze w Warszawie?

Za tydzień, 16 maja, rozpoczną się konsultacje społeczne projektu „Programu ochrony środowiska dla m.st. Warszawy na lata 2017–2020 z perspektywą do 2023 r.”. Dokument ten będzie wskazywał strategiczne kierunki w zakresie ochrony środowiska w stolicy na najbliższe kilka lat.

Jak chronić środowisko przyrodnicze w Warszawie?

– Program będzie swego rodzaju drogowskazem dla naszych działań, w zakresie ochrony środowiska, na najbliższe lata. Będzie m.in. wskazywał, jakimi zasadami mamy się kierować tworząc inne dokumenty strategiczne miasta. Dlatego też tak istotny jest udział mieszkańców w tych konsultacjach. Chcemy by głos warszawiaków był odzwierciedlony również w tym programie – powiedział Michał Olszewski, zastępca prezydenta m.st. Warszawy.

Konsultacje społeczne projektu Programu wraz z Prognozą oceny oddziaływania na środowisko tego dokumentu będą trwały od 16 maja do 15 czerwca 2016 r. W ich ramach zaplanowano m.in. dwa otwarte spotkania dla mieszkańców z udziałem Michała Olszewskiego – zastępcy prezydenta m.st. Warszawy, pracowników Urzędu m.st. Warszawy oraz ekspertów. Spotkania odbędą się 17 i 31 maja (wtorki) w sali Darczyńców Biblioteki Narodowej (al. Niepodległości 213) w godz. 17.00–20.00.

Powodzenie działań związanych z Programem nie będzie możliwe bez aktywnego uczestnictwa warszawiaków, dlatego mieszkańcy zostali włączeni w proces tworzenia dokumentu już na wczesnym etapie pracy. Odbyło się sześć, tematycznych debat, podczas których mieszkańcy stolicy mogli przedstawić swoje wnioski, propozycji i oczekiwania w odniesieniu do zawartości Programu. Spotkania te były także płaszczyzną dyskusji i wymiany poglądów pomiędzy ekspertami, pracownikami Urzędu Miasta, reprezentantami organizacji pozarządowych działających w Warszawie oraz mieszkańcami miasta.

Powstała również specjalna strona internetowa dedykowana Programowi. Na stronie zielona.um.warszawa.pl/pos umieszczono m.in. specjalny kwestionariusz kontaktowy, gdzie wszyscy zainteresowani mogą zgłaszać swoje sugestie, rady i pomysły dotyczące dokumentu.

Projekt Programu ochrony środowiska dla m.st. Warszawy na lata 2017–2020 z perspektywą do 2023 r. wraz z Prognozą oceny oddziaływania na środowisko zostaną udostępnione mieszkańcom w poniedziałek, 16 maja. Z dokumentem będzie można zapoznać się wchodząc na strony internetowe zielona.um.warszawa.pl, bip.warszawa.pl/bos oraz konsultacje.um.warszawa.pl.  Dokument zostanie udostępniony mieszkańcom także w Biurze Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy (pl. Starynkiewicza 7/9 pok. 504) – od poniedziałku do piątku w godz. 8.00–16.00.

Uwagi i wnioski do dokumentów można przekazywać:

 - pisemnie (osobiście lub pocztą na adres Biura Ochrony Środowiska, pl. S. Starynkiewicza 7/9, 02-015 Warszawa),
 - drogą elektroniczną (poprzez formularz kontaktowy na stronie zielona.um.warszawa.pl/pos albo na adres:  pos@um.warszawa.pl),
- w trakcie spotkań konsultacyjnych.

KOMENTARZE

aktualności

więcej z działu aktualności

sport

więcej z działu sport

kultura i rozrywka

więcej z działu kultura i rozrywka

Drogi i Komunikacja

więcej z działu Drogi i Komunikacja

KONKURSY

więcej z działu KONKURSY

Sponsorowane

więcej z działu Sponsorowane

kulinaria

więcej z działu kulinaria

Zdrowie Kobieta Dziecko

więcej z działu Zdrowie Kobieta Dziecko