mobile

Jeszcze dziś podwyższone stężenie PM2,5 i PM10

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego poinformaowało, że w związku z utrzymywaniem się podwyższonych stężeń zanieczyszczeń powietrza (PM2,5 i PM10) w województwie mazowieckim wydane zostały ostrzeżenia I stopnia o złej jakości powietrza (najniższe w trójstopniowej skali). Ostrzeżenie obowiązuje do końca dnia dzisiejszego.​

inf. pras.
TAGI
Jeszcze dziś podwyższone stężenie PM2,5 i PM10

W trakcie występowania podwyższonych stężeń należy ograniczyć czas spędzany na powietrzu. Osoby szczególnie wrażliwe na zanieczyszczenia powietrza, m.in.: dzieci i młodzież poniżej 25. roku życia, kobiety w ciąży, osoby starsze i w podeszłym wieku oraz osoby z zaburzeniami funkcjonowania układu oddechowego powinny podjąć następujące środki ostrożności:

 

- unikać długotrwałego przebywania na otwartej przestrzeni dla uniknięcia długotrwałego narażenia na podwyższone stężenia zanieczyszczeń,

- ograniczyć duży wysiłek fizyczny na otwartej przestrzeni np. uprawianie sportu, czynności zawodowe zwiększające narażenie na działanie zanieczyszczeń,

- osoby chore powinny zaopatrzyć się we właściwe medykamenty i stosować się do zaleceń lekarzy,

zaniechać palenia papierosów.

- W przypadku pogorszenia stanu zdrowia należy skontaktować się z lekarzem. Osoby udające się do pracy, szkół itp. powinny ograniczyć ruch samochodowy i przesiąść się do środków komunikacji miejskiej lub tak organizować przejazd samochodem, aby zabierać maksymalną liczbę pasażerów.

 

Źródło: https://www.mazowieckie.pl/pl/aktualnosci/komunikaty/35176,Podwyzszone-stezenia-zanieczyszczen-ostrzezenia-dla-Mazowsza.html

źródło zdjęcia: https://www.flickr.com/photos/greenpeacepl/12520598133

KOMENTARZE

aktualności

więcej z działu aktualności

sport

więcej z działu sport

kultura i rozrywka

więcej z działu kultura i rozrywka

Drogi i Komunikacja

więcej z działu Drogi i Komunikacja

KONKURSY

więcej z działu KONKURSY

Sponsorowane

więcej z działu Sponsorowane

kulinaria

więcej z działu kulinaria

Zdrowie Kobieta Dziecko

więcej z działu Zdrowie Kobieta Dziecko