mobile

Kolejne szkoły i urzędy wolne od roszczeń

Urzędy, szkoły, tereny komendy policji i placówki kulturalnej wolne od roszczeń dzięki „małej ustawie reprywatyzacyjnej”. Miasto wydało właśnie kolejne decyzje i umorzyło roszczenia do nieruchomości na Mokotowie i Woli.

Informacja prasowa
Kolejne szkoły i urzędy wolne od roszczeń

Systematycznie wydawane są kolejne decyzje dotyczące tzw. śpiochów. Miasto odzyskało już 69 takich nieruchomości, a kilkadziesiąt kolejnych decyzji zostanie wydanych niebawem – mówi Hanna Gronkiewicz-Waltz, Prezydent m.st. Warszawy.

Ostatnie decyzje umorzeniowe dotyczą:

  •          nieruchomości przy ul. Kaszubskiej 13 (dawny adres), obecnie to teren Komendy Policji i ul. Czerska,
  •          nieruchomości przy ul. Żmichowskiej 28 (dawny adres), na terenie obejmującym obecnie fragmenty 6 działek ewidencyjnych znajdują się: parking obok budynku przy ul. Ciołka 12, fragment terenu Szkoły Integracyjnej nr 317 im. Edmunda Bojanowskiego, fragment terenu Szkoły Podstawowej nr 388 im. Jana Pawła II, fragment gruntu pod budynkiem Izby Administracji Skarbowej przy ul. Ciołka 14a, fragment gruntu obok budynku Urzędu Pracy przy ul. Ciołka 10a, a kolejny fragment pozostaje we władaniu Zespołu Wolskich Placówek Edukacji Kulturalnej.

Decyzja wydana w sprawie nieruchomości przy ul. Żmichowskiej stanowi modelowy przykład tego, jak obecne podziały geodezyjne, zagospodarowanie i zabudowanie terenu nie pokrywają się z granicami dawnych nieruchomości – dodaje Piotr Rodkiewicz, dyrektor Biura Spraw Dekretowych.

Przypomnijmy: we wrześniu 2016 r. weszła w życie mała ustawa reprywatyzacyjna (Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami i ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy), która wprowadziła m. in. możliwość zakończenia postępowań dotyczących tzw. „śpiochów (reguluje to art. 214b ustawy o gospodarce nieruchomościami), czyli nieruchomości, co do których wiele lat temu został złożony wniosek, ale wnioskodawcy zaprzestali później dalszych działań zmierzających do ich odzyskania.

W lutym 2017 r. rozpoczęto publikacje ogłoszeń o „śpiochach”. Łącznie w dziewiętnastu partiach ukazały się ogłoszenia dotyczące 214 takich nieruchomości.

W styczniu br. w Biurze Spraw Dekretowych rozpoczęto wydawanie decyzji umarzających postępowania reprywatyzacyjne. Ogółem wydano ponad 80 decyzji dotyczących tzw. śpiochów, dzięki czemu miasto odzyskało 69 nieruchomości, w których znajduje się 308 miejskich lokali. 

Źródło: Urząd m.st. Warszawy 

KOMENTARZE

aktualności

więcej z działu aktualności

sport

więcej z działu sport

kultura i rozrywka

więcej z działu kultura i rozrywka

Drogi i Komunikacja

więcej z działu Drogi i Komunikacja

KONKURSY

więcej z działu KONKURSY

Sponsorowane

więcej z działu Sponsorowane

kulinaria

więcej z działu kulinaria

Zdrowie i Uroda

więcej z działu Zdrowie i Uroda