mobile
REKLAMA

Konferencja Alimenty to nie prezenty –  Jak poprawić ściągalność alimentów?

O poprawie sytuacji polskich dzieci, które nie otrzymują zasądzonych alimentów mówi się od lat i temat ten łączy wiele środowisk, które próbują wpłynąć na wprowadzenie zmian prawnych.

informacja prasowa
TAGI
Konferencja Alimenty to nie prezenty –  Jak poprawić ściągalność alimentów?

O tym, że niealimentacja jest ogromnym problemem społecznym w Polsce, świadczą liczby, gdyż ponad 1 milion dzieci  uprawnionych do alimentów ich nie otrzymuje, a wysokość długu zobowiązanych  rodziców  wynosi  około 10  miliardów złotych (Źródło: Rejestr BIG Info Monitor,  październik 2016 r .).  Porównując z Danią, w której ściągalność alimentów jest na poziomie 88% Polska wypada miernie (około 19%).
Dzięki ogólnopolskiej akcji zorganizowanej przez Stowarzyszenie ,,Alimenty to nie prezenty'',  w dniu 23. marca zostało złożonych 11 187 podpisów na ręce Ministra Sprawiedliwości Pana Zbigniewa Ziobry pod petycją, w której to stowarzyszenie domaga się zmiany prawa i realnego wsparcia od Państwa w zakresie poprawy skuteczności  ściągalności alimentów  poprzez wypracowanie i wprowadzenie  systemowych rozwiązań prawnych. W tym dniu również Sejm przyjął projekt ustawy o zmianie art. 209 KK, na podstawie której  niepłacenie przez 3 miesiące alimentów staje się powodem pozbawienia wolności do 2 lat. I choć już wprowadzenie tej poprawki przynosi korzyści to wciąż warto podejmować kolejne kroki w celu  poprawy ściągalności alimentów. 
Dlatego jako Stowarzyszenie „Alimenty to nie prezenty” zdecydowaliśmy się na zorganizowanie eksperckiej konferencji Alimenty to nie prezenty – Jak poprawić ściągalność alimentów? – mówi Katarzyna Tatar ze Stowarzyszenia Alimenty to nie prezenty. 
Renata Nastańska mówi, że data konferencji nie jest bez znaczenia, gdyż odbędzie się w Międzynarodowym Dniu Rodziny, który obchodzimy od 1993 roku i przypada na dzień 15 maja 2017 roku. Konferencja odbędzie się w siedzibie Fundacji Sedeka „Zdążyć z pomocą” przy ulicy Grzybowskiej 4 lok. 132 w Warszawie. Więcej informacji można znaleźć na stronie Stowarzyszenia www.alimentytonieprezenty.pl. 
Konferencja jest organizowana we współpracy z Ewą Gajewską, Radną Dzielnicy Białołęka m. st. Warszawy i członkinią Stowarzyszenia Razem dla Białołęki oraz Renatą Nastańską, działaczką społeczną. Konferencję wspiera też organizacyjnie Anna Dragan-Babraj z Zarządu Stowarzyszenia Razem dla Białołęki.
Konferencja jest skierowana przede wszystkim do radnych dzielnic i miasta stołecznego Warszawy, komorników sądowych, pracowników urzędów pracy, policji, sędziów sądów karnych, naczelników wydziałów spraw społecznych i zdrowia oraz ich pracowników zajmującymi się  postępowaniami wobec dłużników alimentacyjnych.
Konferencja została objęta honorowym patronatem Pani Elżbiety Rafalskiej Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Pana Marka Michalaka Rzecznika Praw Dziecka.
Celem konferencji będzie wypracowanie możliwości trwałej współpracy pomiędzy wszystkimi instytucjami biorącymi udział w szeroko pojętych działaniach wobec dłużników alimentacyjnych przewidzianych m. in. w ustawie z dnia 7. września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (DZ. U. z 2009 r. Nr 1, poz. 7, z późn. zm.) oraz uświadomienie skali problemu podmiotom, które mogą mieć wpływ na wypracowanie właściwych praktyk zmniejszających skalę problemu i wysokość zadłużenia wobec Funduszu Alimentacyjnego, czyli tak naprawdę wobec budżetu Państwa i wszystkich podatników. 
Mamy nadzieję na konstruktywną dyskusję i wypracowanie skutecznych rozwiązań – mówi Ewa Gajewska.
Konferencja została objęta honorowym patronatem Pani Elżbiety Rafalskiej Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Pana Marka Michalaka Rzecznika Praw Dziecka.
Partnerem organizacyjnym konferencji jest Fundacja Sedeka „Zdążyć z pomocą”, która zdecydowała się udostępnić salę. Sponsorami są: Naturalna woda mineralna Kryształ oraz Romanka Bar, która zapewnia catering. Patronat medialny nad naszą konferencją objęli Informator Stolicy oraz Białołęka i Tarchomin.

KOMENTARZE

aktualności

REKLAMA
więcej z działu aktualności
REKLAMA

sport

więcej z działu sport

kultura i rozrywka

więcej z działu kultura i rozrywka

Drogi i Komunikacja

więcej z działu Drogi i Komunikacja

KONKURSY

więcej z działu KONKURSY

Sponsorowane

więcej z działu Sponsorowane

kulinaria

więcej z działu kulinaria

Zdrowie Kobieta Dziecko

więcej z działu Zdrowie Kobieta Dziecko