mobile

Konkurs! Wygraj kupon na darmowy warsztat w Little Master!

Razem z Little Master zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie nr 3 – do wygrania kupon na darmowy warsztat!

Redakcja
Konkurs! Wygraj kupon na darmowy warsztat w Little Master!

Little Master wierzy, że dzieci uczą się najwięcej w praktyce. W ramach pracowni stworzyli miejsce, w którym dzieci w wieku od 7 do 13 lat mogą swobodnie rozwijać zainteresowania i nabywać umiejętności praktyczne poprzez samodzielne wykonywanie prac ręcznych i zabawek z drewna, tkanin i naturalnych materiałów. Little Master to ciekawe warsztaty stolarskie, szycia, ceramiczne, malarskie.

Daj swoim dzieciom narzędzia i naucz ich praktycznych umiejętności, aby stali się niezależnymi ludźmi, twórcami i wdrożyli swoje pomysły w życie!
Więcej szczegółów na: www.littlemaster.club
Bądź z nami na bieżąco: www.facebook.com/LittleMasterClub/
Wygrany kupon oznacza udział w zajęciach ze stolarstwa (60 min) lub szycia ręcznego z filcu (90 min) do wyboru, podczas zajęć dziecko pod pod okiem doświadczonego nauczyciela stworzy zabawkę z drewna lub filcu.
Kupon do wykorzystania od października, ważny przez 3 miesiące.

Zasady konkursu:

Co trzeba zrobić?

Napisz w komentarzu, „dlaczego właśnie Ty chcesz wygrać kupon na darmowy warsztat w Little Master

Odpowiedzi można udzielać do dnia 26.09.2018 do godziny 23:59.

Wyłonieni zwycięzcy zostaną opublikowani dnia 27.09.2018 roku.

Regulamin konkursu:

1. Konkurs prowadzony jest za pośrednictwem portalu Informator Stolicy pod adresem https://informator-stolicy.pl
2. Organizatorem konkursu jest firma P&D Idea zwana dalej „Organizatorem”.
3. Konkurs zostanie przeprowadzony przez Organizatora na stronie www prowadzonej przez Organizatora pod adresem URL: https://informator-stolicy.pl zwanym dalej „Portalem”, w dniach od 21.09.2018 do 26.09.2018 roku, do godz. 23:59.
4. Przystępując do konkursu, poprzez wysłanie zgłoszenia – uczestnik akceptuje postanowienia regulaminu oraz wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych udostępnionych w Konkursie.
5. Wszelkie pytania, komentarze oraz skargi i reklamacje związane z Konkursem powinny być kierowane do Organizatora. Wszelkie dane osobowe i informacje przekazywane przez uczestników w ramach Konkursu powierzane są Organizatorowi.
6. Konkurs nie jest grą hazardową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. 2009, Nr 201, poz. 1540 ze zm.) i nie podlega rygorom określonym w w/w ustawie.
7. Udział w Konkursie jest dobrowolny i nieodpłatny.
8 Prawo udziału w Konkursie przysługuje osobom, które spełniają warunki uczestnictwa w konkursie, wskazane w treści Regulaminu i nie podlegają wykluczeniu z udziału w Konkursie, zgodnie z treścią Regulaminu.
9. W Konkursie może wziąć udział osoba fizyczna, która: posiada miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polski; posiada pełną zdolność do czynności prawnych albo ograniczoną zdolność do czynności prawnych i uzyskała zgodę rodzica lub opiekuna prawnego (przedstawiciela ustawowego) na udział w Konkursie na zasadach określonych w Regulaminie; zapoznała się z treścią Regulaminu i zaakceptowała jego postanowienia; opublikowała w Okresie Trwania Konkursu na Portalu przynajmniej jedno Zgłoszenie Konkursowe swojego autorstwa.
10. Zgłoszenie Konkursowe polega na umieszczeniu w terminie od 21.09.2018 do 26.09.2018 roku, do godz. 23:59 komentarza z odpowiedzią „dlaczego właśnie Ty chcesz wygrać kupon na darmowy warsztat w Little Master” pod danym wpisem konkursowym umieszczonym na Portalu.
11. Zgłoszenia Konkursowe nie mogą zawierać treści wulgarnych, obelżywych, nieobyczajnych, dyskryminujących, obrażających uczucia religijne lub w inny sposób sprzecznych z prawem lub zasadami współżycia społecznego.
12. Po zakończeniu Konkursu Komisja Konkursowa wyłoni Laureata Konkursu – autora najciekawszego Zgłoszenia Konkursowego według oceny Komisji Konkursowej.
13. Przy ocenie Zgłoszeń Konkursowych Komisja Konkursowa będzie brała pod uwagę następujące kryteria: oryginalna i nietuzinkowa odpowiedź.
14. Prawidłowe przeprowadzenie Konkursu i wyłonienie Laureata Konkursu zapewnia Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora, składająca się z 3 osób. W skład Komisji Konkursowej wchodzą osoby ze strony Organizatora.
15. Laureaci Konkursu zostaną wyłonieni i ogłoszeni na Portalu dnia 27.09.2018 roku. Publikacji, o której mowa będzie podlegała nazwa użytkownika Laureata Konkursu.
16. Laureat Konkursu zobowiązany jest w ciągu 12 (dwunastu) godzin od momentu ogłoszenia wyniku konkursu przesłać wiadomość do Organizatora Konkursu.

17. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany Regulaminu, o ile nie pogorszy ona warunków uczestnictwa w Konkursie. Zmiana wchodzi w życie z chwilą jej publikacji na Portalu.
18. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy Uczestnicy spełniają warunki określone w Regulaminie.
19. Niniejszy Regulamin oraz jego zmiany wchodzą w życie z chwilą ich ogłoszenia na Portalu.

KOMENTARZE

aktualności

REKLAMA
więcej z działu aktualności
REKLAMA

sport

więcej z działu sport

kultura i rozrywka

więcej z działu kultura i rozrywka

Drogi i Komunikacja

więcej z działu Drogi i Komunikacja

KONKURSY

więcej z działu KONKURSY

Sponsorowane

więcej z działu Sponsorowane

kulinaria

więcej z działu kulinaria

Zdrowie i Uroda

więcej z działu Zdrowie i Uroda