mobile
REKLAMA

KONKURS! Wygraj ‘nieprzęciętnej urody’ kalendarz trójdzielny Informatora Stolicy na rok 2018!

Wygraj jeden z trzech kalendarzy trójdzielnych Informatora Stolicy na rok 2018 !

Redakcja
TAGI
KONKURS! Wygraj ‘nieprzęciętnej urody’ kalendarz trójdzielny Informatora Stolicy na rok 2018!

Zasady konkursu:
Co trzeba zrobić?
Napisz w komentarzu pod tym postem, „dlaczego właśnie Ty chcesz wygrać kalendarz trójdzielny Informatora Stolicy na rok 2018?”.
Odpowiedzi można udzielać do dnia 26.12.2017 do godziny 23:59
Wyłonienie zwycięzcy zostanie opublikowane dnia 27.12.2017 roku.

Uwaga! Odbiór nagrody w redakcji Informatora Stolicy, ul. G. Daniłowskiego 2/4, 01-833 Warszawa.

Regulamin konkursu:
1. Konkurs prowadzony jest za pośrednictwem
portalu Informator Stolicy pod adresem https://informator-stolicy.pl
2. Organizatorem konkursu jest firma P&D Idea zwana dalej „Organizatorem”.
3.
Konkurs zostanie przeprowadzony przez Organizatora na stronie www prowadzonej przez Organizatora pod adresem URL: https://informator-stolicy.pl zwanym dalej „Portalem”, w dniach od 15.12.2017 do 26.12.2017 roku.
4. Przystępując do konkursu, poprzez wysłanie zgłoszenia – uczestnik akceptuje postanowienia regulaminu oraz wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych udostępnionych w Konkursie.
5. Wszelkie pytania, komentarze oraz skargi i reklamacje związane z Konkursem powinny być kierowane do Organizatora. Wszelkie dane osobowe i informacje przekazywane przez uczestników w ramach Konkursu powierzane są Organizatorowi.
6. Konkurs nie jest grą hazardową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. 2009, Nr 201, poz. 1540 ze zm.) i nie podlega rygorom określonym w w/w ustawie.

7. Udział w Konkursie jest dobrowolny i nieodpłatny.
8 Prawo udziału w Konkursie przysługuje osobom, które spełniają warunki uczestnictwa w konkursie, wskazane w treści Regulaminu i nie podlegają wykluczeniu z udziału w Konkursie, zgodnie z treścią Regulaminu.
9. W Konkursie może wziąć udział osoba fizyczna, która: posiada miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polski; posiada pełną zdolność do czynności prawnych albo ograniczoną zdolność do czynności prawnych i uzyskała zgodę rodzica lub opiekuna prawnego (przedstawiciela ustawowego) na udział w Konkursie na zasadach określonych w Regulaminie; zapoznała się z treścią Regulaminu i zaakceptowała jego postanowienia; opublikowała w Okresie Trwania Konkursu na Portalu przynajmniej jedno Zgłoszenie Konkursowe swojego autorstwa.
10. Zgłoszenie Konkursowe polega na umieszczeniu w terminie od 15.12.2017 do 26.12.2017 roku komentarza z odpowiedzią „dlaczego właśnie Ty chcesz wygrać kalendarz trójdzielny Informatora Stolicy na rok 2018?” pod danym wpisem konkursowym umieszczonym na Portalu.
1
1. Zgłoszenia Konkursowe nie mogą zawierać treści wulgarnych, obelżywych, nieobyczajnych, dyskryminujących, obrażających uczucia religijne lub w inny sposób sprzecznych z prawem lub zasadami współżycia społecznego.
1
2. Po zakończeniu Konkursu Komisja Konkursowa wyłoni 3 Laureatów Konkursu – autorów najciekawszych Zgłoszeń Konkursowych według oceny Komisji Konkursowej.
1
3. Przy ocenie Zgłoszeń Konkursowych Komisja Konkursowa będzie brała pod uwagę następujące kryteria: oryginalna i nietuzinkowa odpowiedź.
1
4. Prawidłowe przeprowadzenie Konkursu i wyłonienie 3 Laureatów Konkursu zapewnia Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora, składająca się z 3 osób. W skład Komisji Konkursowej wchodzą osoby ze strony Organizatora.
1
5. Laureaci Konkursu zostaną wyłonieni i ogłoszeni na Portalu dnia 27.12.2017 roku. Publikacji, o której mowa będzie podlegała nazwa użytkownika danego Laureata Konkursu.
16. Laureaci Konkursu zobowiązani są w ciągu 2 (dwóch) dni od dnia ogłoszenia wyniku konkursu przesłać wiadomość do Organizatora Konkursu.
1
7. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany Regulaminu, o ile nie pogorszy ona warunków uczestnictwa w Konkursie. Zmiana wchodzi w życie z chwilą jej publikacji na Portalu.
1
8. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy Uczestnicy spełniają warunki określone w Regulaminie.
19. Niniejszy Regulamin oraz jego zmiany wchodzą w życie z chwilą ich ogłoszenia na Portalu.

 

 

KOMENTARZE

aktualności

REKLAMA
więcej z działu aktualności

sport

więcej z działu sport

kultura i rozrywka

więcej z działu kultura i rozrywka

Drogi i Komunikacja

więcej z działu Drogi i Komunikacja

KONKURSY

więcej z działu KONKURSY

Sponsorowane

więcej z działu Sponsorowane

kulinaria

więcej z działu kulinaria

Zdrowie i Uroda

więcej z działu Zdrowie i Uroda