mobile

Konkurs! Wygraj podwójne zaproszenie do Teatru Młyn na spektakl pt. ARTYSTA!

Razem z Teatrem Młyn zapraszamy na spektakl pt. ARTYSTA w reżyserii Natalii Fijewskiej-Zdanowskiej z Agatą Fijewską, Krzysztofem Kiersznowskim i Markiem Siudymem. Mamy do rozdania trzy podwójne zaproszenia na sobotę 14 kwietnia (godz. 19:00) oraz trzy podwójne na niedzielę 15 kwietnia (godz. 19:00). Spektakl jest grany po raz ostatni w tym sezonie teatralnym.

Redakcja
TAGI
Konkurs! Wygraj podwójne zaproszenie do Teatru Młyn na spektakl pt. ARTYSTA!

60-letni artysta rzeźbiarz (Krzysztof Kiersznowski), introwertyczny outsider i młoda, dynamiczna studentka rzeźby (Agata Fijewska) – spędzają razem kilka tygodni w Bieszczadzkiej chacie na odludziu, pracując nad wspólnym projektem. Kiedy rodzi się między nimi erotyczno-intelektualna fascynacja, żadne z nich nie próbuje jej powstrzymać. Nagle w ich dwuosobowym świecie pojawia się niespodziewany gość, profesor, będący jego przyjacielem, a jej – ojcem (Marek Siudym). Bohaterka rozerwana między dwoma starszymi o pokolenie mężczyznami musi zadać sobie pytania o swoje motywacje, pragnienia i przyszłość.

Sztuka podejmuje temat nieobecności ojców w pokoleniu współczesnych 20-30-latków. Dlaczego w naszych wspomnieniach z dzieciństwa tak mało jest „taty”? Dlaczego współczesne młode kobiety są niezależne i pogubione zarazem? Czy związek między mężczyzną i kobietą jest możliwy, kiedy różnica wieku wynosi ponad 30 lat? A może właśnie tylko wtedy jest tak naprawdę możliwy?

Artysta to opowieść o trzech ludzkich samotnościach, o ludziach, którzy za sprawą wydarzeń jednego wieczoru muszą poddać weryfikacji swoje życiowe wybory.

 

Zasady konkursu:

Co trzeba zrobić?

Napisz w komentarzu, „dlaczego właśnie Ty chcesz wygrać i na który termin podwójne zaproszenie na spektakl Teatru Młyn pt. ARTYSTA w reżyserii Natalii Fijewskiej-Zdanowskiej z Agatą Fijewską, Krzysztofem Kiersznowskim i Markiem Siudymem.

Odpowiedzi można udzielać do dnia 13.04.2018 do godziny 09:59.

Wyłonieni zwycięzcy zostaną opublikowani dnia 13.04.2018 roku, po godz. 10:00.

 

Regulamin konkursu:

1. Konkurs prowadzony jest za pośrednictwem portalu Informator Stolicy pod adresem https://informator-stolicy.pl

2. Organizatorem konkursu jest firma P&D Idea zwana dalej „Organizatorem”.

3. Konkurs zostanie przeprowadzony przez Organizatora na stronie www prowadzonej przez Organizatora pod adresem URL: https://informator-stolicy.pl zwanym dalej „Portalem”, w dniach od 12.04.2018 do 13.04.2018 roku, do godz. 09:59.

4. Przystępując do konkursu, poprzez wysłanie zgłoszenia – uczestnik akceptuje postanowienia regulaminu oraz wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych udostępnionych w Konkursie.

5. Wszelkie pytania, komentarze oraz skargi i reklamacje związane z Konkursem powinny być kierowane do Organizatora. Wszelkie dane osobowe i informacje przekazywane przez uczestników w ramach Konkursu powierzane są Organizatorowi.

6. Konkurs nie jest grą hazardową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. 2009, Nr 201, poz. 1540 ze zm.) i nie podlega rygorom określonym w w/w ustawie.

7. Udział w Konkursie jest dobrowolny i nieodpłatny.

8 Prawo udziału w Konkursie przysługuje osobom, które spełniają warunki uczestnictwa w konkursie, wskazane w treści Regulaminu i nie podlegają wykluczeniu z udziału w Konkursie, zgodnie z treścią Regulaminu.

9. W Konkursie może wziąć udział osoba fizyczna, która: posiada miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polski; posiada pełną zdolność do czynności prawnych albo ograniczoną zdolność do czynności prawnych i uzyskała zgodę rodzica lub opiekuna prawnego (przedstawiciela ustawowego) na udział w Konkursie na zasadach określonych w Regulaminie; zapoznała się z treścią Regulaminu i zaakceptowała jego postanowienia; opublikowała w Okresie Trwania Konkursu na Portalu przynajmniej jedno Zgłoszenie Konkursowe swojego autorstwa.

10. Zgłoszenie Konkursowe polega na umieszczeniu w terminie od 13.04.2018 do 15.04.2018 roku, do godz. 15:59 komentarza z odpowiedzią „dlaczego właśnie Ty chcesz wygrać i na który termin podwójne zaproszenie na spektakl Teatru Młyn pt. ARTYSTA w reżyserii Natalii Fijewskiej-Zdanowskiej z Agatą Fijewską, Krzysztofem Kiersznowskim i Markiem Siudymempod danym wpisem konkursowym umieszczonym na Portalu.

11. Zgłoszenia Konkursowe nie mogą zawierać treści wulgarnych, obelżywych, nieobyczajnych, dyskryminujących, obrażających uczucia religijne lub w inny sposób sprzecznych z prawem lub zasadami współżycia społecznego.

12. Po zakończeniu Konkursu Komisja Konkursowa wyłoni Laureatów Konkursu – autorów najciekawszych Zgłoszeń Konkursowych według oceny Komisji Konkursowej.

13. Przy ocenie Zgłoszeń Konkursowych Komisja Konkursowa będzie brała pod uwagę następujące kryteria: oryginalna i nietuzinkowa odpowiedź.

14. Prawidłowe przeprowadzenie Konkursu i wyłonienie Laureatów Konkursu zapewnia Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora, składająca się z 3 osób. W skład Komisji Konkursowej wchodzą osoby ze strony Organizatora.

15. Laureaci Konkursu zostaną wyłonieni i ogłoszeni na Portalu dnia 13.04.2018 roku, po godz. 10:00. Publikacji, o której mowa będzie podlegała nazwa użytkownika Laureata Konkursu.

16. Laureaci Konkursu zobowiązani są w ciągu 3 (trzech) godzin od momentu ogłoszenia wyniku konkursu przesłać wiadomość do Organizatora Konkursu.

17. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany Regulaminu, o ile nie pogorszy ona warunków uczestnictwa w Konkursie. Zmiana wchodzi w życie z chwilą jej publikacji na Portalu.

18. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy Uczestnicy spełniają warunki określone w Regulaminie.

19. Niniejszy Regulamin oraz jego zmiany wchodzą w życie z chwilą ich ogłoszenia na Portalu.

 

KOMENTARZE

aktualności

REKLAMA
więcej z działu aktualności
REKLAMA

sport

więcej z działu sport

kultura i rozrywka

więcej z działu kultura i rozrywka

Drogi i Komunikacja

więcej z działu Drogi i Komunikacja

KONKURSY

więcej z działu KONKURSY

Sponsorowane

więcej z działu Sponsorowane

kulinaria

więcej z działu kulinaria

Zdrowie i Uroda

więcej z działu Zdrowie i Uroda