mobile

Konkurs! Wygraj podwójne zaproszenie do Teatru Żydowskiego na spektakl pt. Jak w przedwojennym kabarecie!

Razem z Teatrem Żydowskim zapraszamy na spektakl pt. Jak w przedwojennym kabarecie, grany 16 kwietnia o godz. 19:00!

 

Redakcja
Konkurs! Wygraj podwójne zaproszenie do Teatru Żydowskiego na spektakl pt. Jak w przedwojennym kabarecie!

Spektakl sylwestrowy Teatru Żydowskiego tak spodobał się Publiczności, że włączony został do repertuaru. Szczególnie w czasie karnawału to idealny sposób na spędzenie wieczoru. Specjalnie dla Widzów wszystko, co najlepsze. Piosenki, humor, sceny z życia dwudziestolecia międzywojennego. Wtedy się żyło! Wtedy się bawiło! Wtedy się śpiewało. Wtedy się tańczyło! Wtedy się śmiało! Wtedy wszystko było możliwe! Przeżyjmy to jeszcze raz!

Spektakle: 13-16 kwietnia oraz 6, 8, 9 maja

Data premiery: 31.12.2017
Miejsce: gościnnie w Klubie Dowództwa Garnizonu Warszawa przy alei Niepodległości 141A
Bilety: (180 zł) http://www.teatr-zydowski.art.pl/, mailowo bow@teatr-zydowski.art.pl, pod numerem tel.: (22) 526 20 34, (22) 850 56 56 oraz w kasach Teatru Żydowskiego (przy ul. Senatorskiej 35 i al. Niepodległości 141 A)

Scenariusz i reżyseria: Gołda Tencer
Scenografia i kostiumy: Ewa Łaniecka
Kierownictwo muzyczne: Teresa Wrońska
Obsada: Zespół Teatru Żydowskiego
Strona spektaklu: http://www.teatr-zydowski.art.pl/spektakl/jak-w-przedwojennym-kabarecie
Fanpage na Facebooku: https://web.facebook.com/teatrzydowski/

Teatr Żydowski im. Estery Rachel i Idy Kamińskich – Centrum Kultury Jidysz
00-099 Warszawa, ul. Senatorska 35
http://www.teatr-zydowski.art.pl/

Kasy Teatru Żydowskiego:

Klub Dowództwa Garnizonu, al. Niepodległości 141a – czynna od poniedziałku do piątku: 11.00-14.00 oraz 15.00-18.00, sobota: 12.30-19.00, niedziela: 14.30-18.00, tel.: (22) 850 56 56, kasa@teatr-zydowski.art.pl

Tymczasowa siedziba Teatru Żydowskiego, ul. Senatorska 35 – czynna od środy do soboty: 10.00-14.00 oraz 15.00-19.00, niedziela: 10.00-18.00, tel.: (22) 850 64 35, kasa@teatr-zydowski.art.pl

Do wygrania 1 podwójne zaproszenie na spektakl Teatru Żydowskiego pt. Jak w przedwojennym kabarecie – 16 kwietnia godz. 19:00!

Zasady konkursu:

Co trzeba zrobić?

Napisz w komentarzu, „dlaczego właśnie Ty chcesz wygrać podwójne zaproszenie na spektakl Teatru Żydowskiego pt. Jak w przedwojennym kabarecie – 16 kwietnia godz. 19:00.

Odpowiedzi można udzielać do dnia 15.04.2018 do godziny 15:59.

Wyłonieni zwycięzcy zostaną opublikowani dnia 15.04.2018 roku, po godz. 16:00.

Regulamin konkursu:

1. Konkurs prowadzony jest za pośrednictwem portalu Informator Stolicy pod adresem https://informator-stolicy.pl
2. Organizatorem konkursu jest firma P&D Idea zwana dalej „Organizatorem”.
3. Konkurs zostanie przeprowadzony przez Organizatora na stronie www prowadzonej przez Organizatora pod adresem URL: https://informator-stolicy.pl zwanym dalej „Portalem”, w dniach od 13.04.2018 do 15.04.2018 roku, do godz. 15:59.
4. Przystępując do konkursu, poprzez wysłanie zgłoszenia – uczestnik akceptuje postanowienia regulaminu oraz wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych udostępnionych w Konkursie.
5. Wszelkie pytania, komentarze oraz skargi i reklamacje związane z Konkursem powinny być kierowane do Organizatora. Wszelkie dane osobowe i informacje przekazywane przez uczestników w ramach Konkursu powierzane są Organizatorowi.
6. Konkurs nie jest grą hazardową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. 2009, Nr 201, poz. 1540 ze zm.) i nie podlega rygorom określonym w w/w ustawie.
7. Udział w Konkursie jest dobrowolny i nieodpłatny.
8 Prawo udziału w Konkursie przysługuje osobom, które spełniają warunki uczestnictwa w konkursie, wskazane w treści Regulaminu i nie podlegają wykluczeniu z udziału w Konkursie, zgodnie z treścią Regulaminu.
9. W Konkursie może wziąć udział osoba fizyczna, która: posiada miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polski; posiada pełną zdolność do czynności prawnych albo ograniczoną zdolność do czynności prawnych i uzyskała zgodę rodzica lub opiekuna prawnego (przedstawiciela ustawowego) na udział w Konkursie na zasadach określonych w Regulaminie; zapoznała się z treścią Regulaminu i zaakceptowała jego postanowienia; opublikowała w Okresie Trwania Konkursu na Portalu przynajmniej jedno Zgłoszenie Konkursowe swojego autorstwa.
10. Zgłoszenie Konkursowe polega na umieszczeniu w terminie od 13.04.2018 do 15.04.2018 roku, do godz. 15:59 komentarza z odpowiedziądlaczego właśnie Ty chcesz wygrać podwójne zaproszenie na spektakl Teatru Żydowskiego pt. Jak w przedwojennym kabarecie – 16 kwietnia godz. 19:00 pod danym wpisem konkursowym umieszczonym na Portalu.
11. Zgłoszenia Konkursowe nie mogą zawierać treści wulgarnych, obelżywych, nieobyczajnych, dyskryminujących, obrażających uczucia religijne lub w inny sposób sprzecznych z prawem lub zasadami współżycia społecznego.
12. Po zakończeniu Konkursu Komisja Konkursowa wyłoni 1 Laureata Konkursu – autora najciekawszego Zgłoszenia Konkursowego według oceny Komisji Konkursowej.
13. Przy ocenie Zgłoszeń Konkursowych Komisja Konkursowa będzie brała pod uwagę następujące kryteria: oryginalna i nietuzinkowa odpowiedź.
14. Prawidłowe przeprowadzenie Konkursu i wyłonienie 1 Laureata Konkursu zapewnia Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora, składająca się z 3 osób. W skład Komisji Konkursowej wchodzą osoby ze strony Organizatora.
15. Laureat Konkursu zostanie wyłoniony i ogłoszony na Portalu dnia 15.04.2018 roku, po godz. 16:00. Publikacji, o której mowa będzie podlegała nazwa użytkownika Laureata Konkursu.
16. Laureat Konkursu zobowiązany jest w ciągu 6 (sześciu) godzin od momentu ogłoszenia wyniku konkursu przesłać wiadomość do Organizatora Konkursu.

17. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany Regulaminu, o ile nie pogorszy ona warunków uczestnictwa w Konkursie. Zmiana wchodzi w życie z chwilą jej publikacji na Portalu.
18. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy Uczestnicy spełniają warunki określone w Regulaminie.
19. Niniejszy Regulamin oraz jego zmiany wchodzą w życie z chwilą ich ogłoszenia na Portalu.

 

KOMENTARZE

aktualności

REKLAMA
więcej z działu aktualności
REKLAMA

sport

więcej z działu sport

kultura i rozrywka

więcej z działu kultura i rozrywka

Drogi i Komunikacja

więcej z działu Drogi i Komunikacja

KONKURSY

więcej z działu KONKURSY

Sponsorowane

więcej z działu Sponsorowane

kulinaria

więcej z działu kulinaria

Zdrowie i Uroda

więcej z działu Zdrowie i Uroda