mobile
REKLAMA

Konkurs! Wygraj podwójne zaproszenie na dowolny film z repertuaru Festiwalu dla Dzieci i Młodzieży "Kino w Trampkach"!

Razem z organizatorami Festiwalu dla Dzieci i Młodzieży  "Kino w Trampkach" zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie. Do wygrania podwójne zaproszenia na dowolny film z repertuaru. Festiwal odbywa się w terminie 7-17 czerwca w kinach Kinoteka i Luna. 

Redakcja
Konkurs! Wygraj podwójne zaproszenie na dowolny film z repertuaru Festiwalu dla Dzieci i Młodzieży "Kino w Trampkach"!

Zasady konkursu:

Co trzeba zrobić?

Napisz w komentarzu, „dlaczego właśnie Ty chcesz wygrać podwójne zaproszenie na dowolny film z repertuaru Festiwalu dla Dzieci i Młodzieży „Kino w Trampkach”.

Odpowiedzi można udzielać do dnia 08.05.2018 do godziny 14:59.

 

Regulamin konkursu:

 1. Konkurs prowadzony jest za pośrednictwem portalu Informator Stolicy pod adresem https://informator-stolicy.pl
  2. Organizatorem konkursu jest firma P&D Idea zwana dalej „Organizatorem”.
  3. Konkurs zostanie przeprowadzony przez Organizatora na stronie www prowadzonej przez Organizatora pod adresem URL: https://informator-stolicy.pl zwanym dalej „Portalem”, w dniach od 07.06.2018 do 08.06.2018 roku, do godz. 14:59.
  4. Przystępując do konkursu, poprzez wysłanie zgłoszenia – uczestnik akceptuje postanowienia regulaminu oraz wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych udostępnionych w Konkursie.
  5. Wszelkie pytania, komentarze oraz skargi i reklamacje związane z Konkursem powinny być kierowane do Organizatora. Wszelkie dane osobowe i informacje przekazywane przez uczestników w ramach Konkursu powierzane są Organizatorowi.
  6. Konkurs nie jest grą hazardową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. 2009, Nr 201, poz. 1540 ze zm.) i nie podlega rygorom określonym w w/w ustawie.
  7. Udział w Konkursie jest dobrowolny i nieodpłatny.
  8 Prawo udziału w Konkursie przysługuje osobom, które spełniają warunki uczestnictwa w konkursie, wskazane w treści Regulaminu i nie podlegają wykluczeniu z udziału w Konkursie, zgodnie z treścią Regulaminu.
  9. W Konkursie może wziąć udział osoba fizyczna, która: posiada miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polski; posiada pełną zdolność do czynności prawnych albo ograniczoną zdolność do czynności prawnych i uzyskała zgodę rodzica lub opiekuna prawnego (przedstawiciela ustawowego) na udział w Konkursie na zasadach określonych w Regulaminie; zapoznała się z treścią Regulaminu i zaakceptowała jego postanowienia; opublikowała w Okresie Trwania Konkursu na Portalu przynajmniej jedno Zgłoszenie Konkursowe swojego autorstwa.
  10. Zgłoszenie Konkursowe polega na umieszczeniu w terminie od 07.06.2018 do 08.06.2018 roku, do godz. 14:59 komentarza z odpowiedziądlaczego właśnie Ty chcesz wygrać podwójne zaproszenie na dowolny film z repertuaru Festiwalu dla Dzieci i Młodzieży Kino w Trampkach” pod danym wpisem konkursowym umieszczonym na Portalu.
  1 Zgłoszenia Konkursowe nie mogą zawierać treści wulgarnych, obelżywych, nieobyczajnych, dyskryminujących, obrażających uczucia religijne lub w inny sposób sprzecznych z prawem lub zasadami współżycia społecznego.
  12. Po zakończeniu Konkursu Komisja Konkursowa wyłoni Laureatów Konkursu – autorów najciekawszych Zgłoszeń Konkursowych według oceny Komisji Konkursowej.
  13. Przy ocenie Zgłoszeń Konkursowych Komisja Konkursowa będzie brała pod uwagę następujące kryteria: oryginalna i nietuzinkowa odpowiedź.
  14. Prawidłowe przeprowadzenie Konkursu i wyłonienie Laureatów Konkursu zapewnia Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora, składająca się z 3 osób. W skład Komisji Konkursowej wchodzą osoby ze strony Organizatora.
  15. Laureaci Konkursu zostaną wyłonieni i ogłoszeni na Portalu dnia 08.06.2018 roku, po godz. 15:00. Publikacji, o której mowa będzie podlegała nazwa użytkownika Laureata Konkursu.
  16. Laureaci Konkursu zobowiązani są do odbioru zaproszeń w redakcji – ul. Daniłowskiego 2/4.
  17. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany Regulaminu, o ile nie pogorszy ona warunków uczestnictwa w Konkursie. Zmiana wchodzi w życie z chwilą jej publikacji na Portalu.
  18. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy Uczestnicy spełniają warunki określone w Regulaminie.
  19. Niniejszy Regulamin oraz jego zmiany wchodzą w życie z chwilą ich ogłoszenia na Portalu.

 

 

KOMENTARZE

aktualności

REKLAMA
więcej z działu aktualności

sport

więcej z działu sport

kultura i rozrywka

więcej z działu kultura i rozrywka

Drogi i Komunikacja

więcej z działu Drogi i Komunikacja

KONKURSY

więcej z działu KONKURSY

Sponsorowane

więcej z działu Sponsorowane

kulinaria

więcej z działu kulinaria

Zdrowie Kobieta Dziecko

więcej z działu Zdrowie Kobieta Dziecko