mobile
REKLAMA

Konkurs! Wygraj podwójne zaproszenie na XIV Galę Landowski Boxing Night!

Razem z Landowski Boxing Night przygotowaliśmy konkurs! Do wygrania mamy dwa podwójne zaproszenia na XIV Galę Landowski Boxing Night, która odbędzie się już w najbliższą sobotę.

Redakcja
TAGI
Konkurs! Wygraj podwójne zaproszenie na XIV Galę Landowski Boxing Night!

Zapraszamy na unikalną w Warszawie galę boksu w klimatycznym miejscu Hali Gwardii!

Kultowe miejsce dla historii boksu zagości pięściarzy z Polski i Szwecji. W meczu międzynarodowym skonfrontujemy style zawodników i zapewnimy niezapomniane widowisko sportowe.

Na gali wystąpią również tzw. koneserzy boksu, czyli osoby trenujące naszą piękną dyscyplinę rekreacyjnie, a którzy spróbują swoich sił w prawdziwym ringu.

Galę poprowadzi Szymon Majewski, a na trybunach zasiądą znani bokserzy.

 

Zasady konkursu:

Co trzeba zrobić?

W komentarzu na Facebooku odpowiedz na pytanie "Kto wygrał poprzednią galę Landowski Boxing Night?" i napisz dlaczego to właśnie Ty powinieneś wygrać zaproszenie.

Odpowiedzi można udzielać do dnia 24.04.2019 do godziny 23:59.

Wyłonienie zwycięzcy zostanie opublikowane dnia 25.04.2019 roku.

Uwaga! Nagrody czekają na odbiór do 26.03.2019 do godziny 15:00 Odbiór tylko osobisty w redakcji Informatora Stolicy, ul. G. Daniłowskiego 2/4, 01-833 Warszawa. Przy odbiorze nagrody robione jest zdjęcie.

Regulamin konkursu:

1. Konkurs prowadzony jest za pośrednictwem portalu Informator Stolicy pod adresem https://informator-stolicy.pl
2. Organizatorem konkursu jest firma P&D Idea zwana dalej „Organizatorem”.
3. Konkurs zostanie przeprowadzony przez Organizatora na stronie www prowadzonej przez Organizatora pod adresem URL: https://informator-stolicy.pl zwanym dalej „Portalem”, w dniach od 23.04.2019 do 24.04.2019 roku.
4. Przystępując do konkursu, poprzez wysłanie zgłoszenia – uczestnik akceptuje postanowienia regulaminu oraz wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych udostępnionych w Konkursie.
5. Wszelkie pytania, komentarze oraz skargi i reklamacje związane z Konkursem powinny być kierowane do Organizatora. Wszelkie dane osobowe i informacje przekazywane przez uczestników w ramach Konkursu powierzane są Organizatorowi.
6. Konkurs nie jest grą hazardową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. 2009, Nr 201, poz. 1540 ze zm.) i nie podlega rygorom określonym w w/w ustawie.
7. Udział w Konkursie jest dobrowolny i nieodpłatny.
8 Prawo udziału w Konkursie przysługuje osobom, które spełniają warunki uczestnictwa w konkursie, wskazane w treści Regulaminu i nie podlegają wykluczeniu z udziału w Konkursie, zgodnie z treścią Regulaminu.
9. W Konkursie może wziąć udział osoba fizyczna, która: posiada miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polski; posiada pełną zdolność do czynności prawnych albo ograniczoną zdolność do czynności prawnych i uzyskała zgodę rodzica lub opiekuna prawnego (przedstawiciela ustawowego) na udział w Konkursie na zasadach określonych w Regulaminie; zapoznała się z treścią Regulaminu i zaakceptowała jego postanowienia; opublikowała w Okresie Trwania Konkursu na Portalu przynajmniej jedno Zgłoszenie Konkursowe swojego autorstwa.
10. Zgłoszenie Konkursowe polega na umieszczeniu w terminie od 23.04.2019 do 24.04.2019 roku komentarza na Facebooku z odpowiedzią na pytanie: "Kto wygrał poprzednią galę Landowski Boxing Night?" i napisaniu dlaczego to właśnie Ty powinieneś wygrać zaproszenie  pod danym wpisem konkursowym umieszczonym na stronie Informatora Stolicy na Facebooku.
11. Zgłoszenia Konkursowe nie mogą zawierać treści wulgarnych, obelżywych, nieobyczajnych, dyskryminujących, obrażających uczucia religijne lub w inny sposób sprzecznych z prawem lub zasadami współżycia społecznego.
12. Po zakończeniu Konkursu Komisja Konkursowa wyłoni Laureatów Konkursu – autorów najciekawszych Zgłoszeń Konkursowych według oceny Komisji Konkursowej.
13. Przy ocenie Zgłoszeń Konkursowych Komisja Konkursowa będzie brała pod uwagę następujące kryteria: oryginalna i nietuzinkowa odpowiedź.
14. Prawidłowe przeprowadzenie Konkursu i wyłonienie 2 Laureatów Konkursu zapewnia Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora, składająca się z 3 osób. W skład Komisji Konkursowej wchodzą osoby ze strony Organizatora.
15. Laureat Konkursu zostanie wyłoniony i ogłoszony na Portalu dnia 25.04.2019 roku. Publikacji, o której mowa będzie podlegała nazwa użytkownika Laureata Konkursu.
16. Laureaci Konkursu zobowiązani są w ciągu 2 (dwóch) dni od dnia ogłoszenia wyniku konkursu przesłać wiadomość do Organizatora Konkursu.

17. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany Regulaminu, o ile nie pogorszy ona warunków uczestnictwa w Konkursie. Zmiana wchodzi w życie z chwilą jej publikacji na Portalu.
18. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy Uczestnicy spełniają warunki określone w Regulaminie.
19. Niniejszy Regulamin oraz jego zmiany wchodzą w życie z chwilą ich ogłoszenia na Portalu.

20. W przypadku, gdy Laureat Konkursu zrezygnuje lub nie zgłosi się po odbiór nagrody do 26.03.2019, nagroda przepada.

KOMENTARZE

aktualności

REKLAMA
więcej z działu aktualności
REKLAMA

sport

więcej z działu sport

kultura i rozrywka

więcej z działu kultura i rozrywka

Drogi i Komunikacja

więcej z działu Drogi i Komunikacja

KONKURSY

więcej z działu KONKURSY

Sponsorowane

więcej z działu Sponsorowane

kulinaria

więcej z działu kulinaria

Zdrowie i Uroda

więcej z działu Zdrowie i Uroda