mobile

Konkurs! Wygraj podwójny bilet do Multikina Ursynów na „JURASSIC WORLD: UPADŁE KRÓLESTWO”!

Razem z Multikino Ursynów zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie! Do wygrania 2 podwójne zaproszenia na film pt. „JURASSIC WORLD: UPADŁE KRÓLESTWO” do wykorzystania w terminie 11-13 czerwca.

Redakcja
Konkurs! Wygraj podwójny bilet do Multikina Ursynów na „JURASSIC WORLD: UPADŁE KRÓLESTWO”!

Zasady konkursu:

Co trzeba zrobić?

Napisz w komentarzu, „dlaczego właśnie Ty chcesz wygrać podwójne zaproszenie do Multikina Ursynów na film pt. JURASSIC WORLD: UPADŁE KRÓLESTWO do wykorzystania w terminie 11-13 czerwca”.

Odpowiedzi można udzielać do dnia 10.06.2018 do godziny 22:00.

Wyłonieni zwycięzcy zostaną opublikowani dnia 11.06.2018 roku, po godz. 11:00.

Regulamin konkursu:

1. Konkurs prowadzony jest za pośrednictwem portalu Informator Stolicy pod adresem https://informator-stolicy.pl

2. Organizatorem konkursu jest firma P&D Idea zwana dalej „Organizatorem”.

3. Konkurs zostanie przeprowadzony przez Organizatora na stronie www prowadzonej przez Organizatora pod adresem URL: https://informator-stolicy.pl zwanym dalej „Portalem”, w dniach od 08.06.2018 do 10.06.2018 roku, do godz. 22:00.

4. Przystępując do konkursu, poprzez wysłanie zgłoszenia – uczestnik akceptuje postanowienia regulaminu oraz wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych udostępnionych w Konkursie.

5. Wszelkie pytania, komentarze oraz skargi i reklamacje związane z Konkursem powinny być kierowane do Organizatora. Wszelkie dane osobowe i informacje przekazywane przez uczestników w ramach Konkursu powierzane są Organizatorowi.

6. Konkurs nie jest grą hazardową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. 2009, Nr 201, poz. 1540 ze zm.) i nie podlega rygorom określonym w w/w ustawie.

7. Udział w Konkursie jest dobrowolny i nieodpłatny.

8 Prawo udziału w Konkursie przysługuje osobom, które spełniają warunki uczestnictwa w konkursie, wskazane w treści Regulaminu i nie podlegają wykluczeniu z udziału w Konkursie, zgodnie z treścią Regulaminu.

9. W Konkursie może wziąć udział osoba fizyczna, która: posiada miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polski; posiada pełną zdolność do czynności prawnych albo ograniczoną zdolność do czynności prawnych i uzyskała zgodę rodzica lub opiekuna prawnego (przedstawiciela ustawowego) na udział w Konkursie na zasadach określonych w Regulaminie; zapoznała się z treścią Regulaminu i zaakceptowała jego postanowienia; opublikowała w Okresie Trwania Konkursu na Portalu przynajmniej jedno Zgłoszenie Konkursowe swojego autorstwa.

10. Zgłoszenie Konkursowe polega na umieszczeniu w terminie od 08.06.2018 do 10.03.2018 roku, do godz. 22:00 komentarza z odpowiedzią „dlaczego właśnie Ty chcesz wygrać podwójne zaproszenie do Multikina Ursynów na film pt. JURASSIC WORLD: UPADŁE KRÓLESTWO do wykorzystania w terminie 11-13 czerwca”, pod danym wpisem konkursowym umieszczonym na Portalu.

11. Zgłoszenia Konkursowe nie mogą zawierać treści wulgarnych, obelżywych, nieobyczajnych, dyskryminujących, obrażających uczucia religijne lub w inny sposób sprzecznych z prawem lub zasadami współżycia społecznego.

12. Po zakończeniu Konkursu Komisja Konkursowa wyłoni 2 Laureatów Konkursu – autorów najciekawszych Zgłoszeń Konkursowych według oceny Komisji Konkursowej.

13. Przy ocenie Zgłoszeń Konkursowych Komisja Konkursowa będzie brała pod uwagę następujące kryteria: oryginalna i nietuzinkowa odpowiedź.

14. Prawidłowe przeprowadzenie Konkursu i wyłonienie 2 Laureatów Konkursu zapewnia Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora, składająca się z 3 osób. W skład Komisji Konkursowej wchodzą osoby ze strony Organizatora.

15. Laureaci Konkursu zostaną wyłonieni i ogłoszeni na Portalu dnia 11.06.2018 roku, po godz. 11:00. Publikacji, o której mowa będzie podlegała nazwa użytkownika danego Laureata Konkursu.

16. Laureat Konkursu zobowiązany jest w ciągu 5 godzin od momentu ogłoszenia wyniku konkursu przesłać wiadomość do Organizatora Konkursu – adres a.solecka@informator-stolicy.pl lub przez messengera FB Informator Stolicy.

17. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany Regulaminu, o ile nie pogorszy ona warunków uczestnictwa w Konkursie. Zmiana wchodzi w życie z chwilą jej publikacji na Portalu.

18. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy Uczestnicy spełniają warunki określone w Regulaminie.

19. Niniejszy Regulamin oraz jego zmiany wchodzą w życie z chwilą ich ogłoszenia na Portalu.

KOMENTARZE

aktualności

więcej z działu aktualności

sport

więcej z działu sport

kultura i rozrywka

więcej z działu kultura i rozrywka

Drogi i Komunikacja

więcej z działu Drogi i Komunikacja

KONKURSY

więcej z działu KONKURSY

Sponsorowane

więcej z działu Sponsorowane

kulinaria

więcej z działu kulinaria

Zdrowie Kobieta Dziecko

więcej z działu Zdrowie Kobieta Dziecko