mobile
REKLAMA

Kto zostanie nowym dyrektorem Teatru Syrena?

Prezydent m.st. Warszawy ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Teatru Syrena. Oferty należy składać do 31 maja, przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu to 30 czerwca 2017 r.

Urząd Miasta Warszawa
TAGI
Kto zostanie nowym dyrektorem Teatru Syrena?

Wśród wymagań stawianych kandydatom są między innymi wykształcenie wyższe, przynajmniej 5-letnie doświadczenie w zarządzaniu zespołem, doświadczenie przy realizacji projektów kulturalnych lub pracy w instytucjach kultury oraz znajomość przepisów prawnych dotyczących funkcjonowania instytucji kultury i finansów publicznych. 

Kandydaci na stanowisko dyrektora oprócz złożenia wymaganych dokumentów, zobowiązani są do pisemnego opracowanie autorskiej koncepcji programowej i organizacyjnej Teatru Syrena. Koncepcja powinna wpisywać się w strategiczne dokumenty Miasta Stołecznego Warszawy (ze szczególnym zwróceniem uwagi na program Miasto kultury i obywateli. Program rozwoju kultury w Warszawie do roku 2020. Założenia oraz Warszawski Program Edukacji Kulturalnej 2015-2020, a także na Społeczną Strategię Warszawy – strategię rozwiązywania problemów społecznych na lata 2009-2020 i projekt Strategii rozwoju Warszawy do 2030 roku). W przypadku wyboru przez komisję kandydata na stanowisko Dyrektora Teatru Syrena, jego koncepcja, zgodnie z zapisami ustawy, będzie załącznikiem do umowy w sprawie warunków organizacyjno-finansowych działalności instytucji kultury.

Oferty wraz z załącznikami należy złożyć osobiście lub przesłać do stołecznego Biura Kultury  (pl. Bankowy 2, 00-095 Warszawa) do dnia 31 maja 2017 r. z dopiskiem „Konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora Teatru Syrena w Warszawie – NIE OTWIERAĆ”. Informacji o konkursie, warunkach organizacyjno-finansowych Teatru Syrena udziela Biuro Kultury, tel. (22) 44-30-367 lub (22) 44-30-355; e-mail: asadza@um.warszawa.pl lub mkamola@um.warszawa.pl. Szczegółowe informacje na temat konkursu oraz wymagań, które powinien spełniać kandydat znajdują się w Zarządzeniu Prezydenta m.st. Warszawy nr 705/2017 z 12 kwietnia 2017 r. 

Teatr Syrena został założony w 1945 roku w Łodzi przez satyryka Jerzego Jurandota. W 1948 roku teatr przeniósł się do stolicy i zajął lokal po przedwojennej ujeżdżalni przy ulicy Litewskiej 3, gdzie mieści się do dzisiaj. Powstał jako Spółdzielnia Pracy Aktorów, w 1951 roku został upaństwowiony, a od 1999 roku podlega stołecznemu samorządowi. W skład pierwszego zespołu weszła grupa legendarnych artystów wywodzących się z przedwojennych kabaretów warszawskich: Adolf Dymsza, Ludwik Sempoliński, Jadwiga Andrzejewska, Mira Zimińska. Szybko dołączyły do nich inne gwiazdy: Loda Halama, Helena Grossówna, Kazimierz Krukowski. Teatr Syrena próbował kontynuować w nowej rzeczywistości styl rozrywki z dwudziestolecia międzywojennego.

Dla Teatru Syrena pisali twórcy tak wybitni jak Julian Tuwim, Antoni Słonimski, Konstanty Ildefons Gałczyński. Tutaj debiutowali Sławomir Mrożek i Stanisław Tym. Od początku Teatr Syrena prowadził dwie linie repertuarowe. Z jednej strony widowiska o charakterze kabaretu satyryczno-rewiowego, a z drugiej – klasyczne i współczesne komedie muzyczne oraz farsy autorów polskich i obcych.

Pod dyrekcją Wojciecha Malajkata linia repertuarowa Teatru Syrena została nieco zmodyfikowana, ale jej główny nurt wyznaczają nadal przedstawienia, których podstawą jest wysokiej klasy aktorstwo. Równolegle rozwija się scena recitalowa, prezentująca koncerty znakomitości polskiej sceny muzycznej.

KOMENTARZE

aktualności

REKLAMA
więcej z działu aktualności
REKLAMA

sport

więcej z działu sport

kultura i rozrywka

więcej z działu kultura i rozrywka

Drogi i Komunikacja

więcej z działu Drogi i Komunikacja

KONKURSY

więcej z działu KONKURSY

Sponsorowane

więcej z działu Sponsorowane

kulinaria

więcej z działu kulinaria

Zdrowie Kobieta Dziecko

więcej z działu Zdrowie Kobieta Dziecko