mobile

List Fundacji Stop Przedawnieniu dla pedofili do kandydatów na Urząd Prezydenta RP

Dzisiaj został przekazany poniższy list do kandydatów na Urząd Prezydenta RP. Przypominamy, że w 2014 roku udało się Fundacji Stop Przedawnieniu wprowadzić w życie ustawę wydłużającą okres przedawnienia dla ofiar pedofili. Ustawa została poparta przez wszystkie kluby parlamentarne RP.

inf. prasowa
TAGI
List Fundacji Stop Przedawnieniu dla pedofili do kandydatów na Urząd Prezydenta RP

Do kandydatów na urząd Prezydenta RP

 

Pan

Andrzej Duda

Pan

Robert Biedroń

Pan

Władysław Kosiniak-Kamysz

Pan

Krzysztof Bosak

Pan

Rafał Trzaskowski

Pan

Marek Jakubiak

Pan

Szymon Hołownia

Pan

Paweł Tanajno

Pan

Mirosław Piotrowski

Pan

Stanisław Żółtka

 

dotyczy: zmian legislacyjnych w zakresie przestępstw pedofilskich oraz przestępstw związanych z produkcją i sprzedażą tzw. pigułki gwałtu.

Szanowni Kandydaci,

w ostatnich dniach m.in. dzięki transmisjom telewizyjnym, radiowym, internetowym, dziennikarzom oraz autorom/reżyserom różnych produkcji możemy obserwować jak przez ostatnie lata funkcjonował wymiar sprawiedliwości, wymiar lokalnych powiazań, wymiar znajomości, a przede wszystkim wymiar związany
z kurtyną/zasłoną/zmową milczenia w zakresie przestępstw popełnianych
na dzieciach, czyli przestępstw pedofilskich. Przemoc, szantaże, zastraszanie, pigułki gwałtu, milczenie, wstyd, nieujawnianie przez najbliższych członków rodziny tych czynów – doprowadzały do zamiatania pod dywan spraw pedofilskich, a sprawy sądowe czy wymierzane kary w wyrokach sądowych wołają o pomstę do nieba.
Skala samobójstw, depresji, hańby i wstydu ofiar była i jest ogromna.

Doceniamy, że również w ostatnich latach doszło do debaty publicznej
i zmian legislacyjnych, takich jak, np. zaostrzenie kar, wprowadzenie rejestrów, zaostrzenie kontroli, itd. w przedmiocie przestępstw seksualnych popełnianych na dzieciach. Jednak jak pokazuje smutna rzeczywistość to jeszcze za mało. Musi
i powinno się zmienić podejście do tego jakże trudnego tematu, również podejście sędziów, prokuratorów, polityków/ustawodawców, dyrektorów placówek oświatowych, ale i nas samych jako obywatel

Nie może być tak, że przestępstwo finansowe zagrożone jest większymi sankcjami prawnymi, karnymi, niż przestępstwo popełniane na dzieciach!

Nie może być tak, że naród/obywatele oczekują sprawiedliwości
od współosadzonych na przestępcy/pedofilu, a nie od wymiaru sprawiedliwości!

W 2014 roku doprowadziliśmy: Agata Baraniecka-Kłos (ofiara pedofila) wraz
z prawnikiem Michałem Więckiewiczem złożyliśmy projekt ustawy, który wydłużył okres przedawnienia dla ofiar pedofilów do 30 roku życia. Pierwszy projekt - który złożyliśmy wcześniej -ustawy całkowicie znoszącej przedawnienie przepadł! Został po nim tylko numer nadany w drukach sejmowych.

Nie poddawaliśmy się i tak powstał projekt wydłużający okres przedawnienia przestępstwa pedofilii.

Projekt, o którym mowa powyżej, był projektem ponad podziałami i został zaakceptowany przez wszystkie partie polityczne. Dziękujemy za szczególne wsparcie wszystkim klubom politycznym, politykom, dziennikarzom, ofiarom tych strasznych zbrodni oraz wszystkim tym, którzy wspierali nas w tym trudnym i bolesnym projekcie. Ustawa wydłużająca okres przedawnienie weszła w życie w 2014 roku.

 


Szanowni Kandydaci na Urząd Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zwracamy się do Was z pytaniami:

 

  • Czy popieracie całkowity zakaz przedawnienia dla przestępstw pedofilskich?

  • Czy popieracie zaostrzenie przepisów związanych z handlem i dystrybucją, tzw. pigułek gwałtu oraz zakwalifikowaniu tego przestępstwa również do przepisów związanych z przygotowaniem do popełnienia
    przestępstwa zgwałcenia?

  • Jeżeli taki projekt nie powstanie, to czy z własnej inicjatywy stworzycie
    i skierujecie taki projekt pod obrady Sejmu?

 

Na zakończenie chcielibyśmy, raz jeszcze, bardzo podziękować dziennikarzom
i mediom w tym Braciom Sekielskim za filmy, dokumenty i reportaże, które pokazują jak okrutne są to sprawy, i jak jeszcze daleko jesteśmy, by w pełni jako społeczeństwo na te krzywdy reagować.

Dziękujemy również wszystkim ofiarom przestępstw pedofilskich za siłę,
za wsparcie, za walkę o sprawiedliwość, za odwagę i za to, że pomimo trudnych, bolesnych chwili i wielu cierpień nie poddajecie się i dajecie siłę oraz nadzieję
na sprawiedliwość!

Apelujemy również do klasy politycznej i Ministra Sprawiedliwości o powołanie analogicznego zespołu, jak w sprawie zdarzeń, które przedstawił Pan Latkowski, badającej sprawy przestępstw popełnianych na dzieciach.
Najwyższy już czas, aby powołać taki zespół do zbadania przestępstw popełnianych przez księży i siostry zakonne. Nie chcemy, aby nasz apel został odebrany jako stygmatyzowanie Kościoła, pragniemy jedynie przestrzegania prawa i traktowania wszystkich tych, którzy popełnili i popełniają te straszne przestępstwa w sposób równy, bezstronny i sprawiedliwy.

Wszyscy powinni być traktowani przez prawo na równi.

Fundacja Stop Przedawnieniu

Agata Baraniecka Kłos
………………………………………….
Michał Więckiewicz
…………………………………………


 

List zostanie przesłany do kandydatów na Urząd Prezydenta RP za pośrednictwem poczty e-mail oraz zostanie opublikowany na FB, gdzie kandydaci zostaną oznaczeni.

 

Kandydaci mogą ustosunkować się do spraw, o których mowa w treści listu, bezpośrednio na FB,
za pośrednictwem mediów lub bezpośrednio odsyłając swoje stanowisko na adres e-mail podany
w petitum listu.

 

KOMENTARZE

aktualności

REKLAMA
więcej z działu aktualności

sport

więcej z działu sport

kultura i rozrywka

więcej z działu kultura i rozrywka

Drogi i Komunikacja

więcej z działu Drogi i Komunikacja

KONKURSY

więcej z działu KONKURSY

Sponsorowane

więcej z działu Sponsorowane

kulinaria

więcej z działu kulinaria

Zdrowie i Uroda

więcej z działu Zdrowie i Uroda