mobile

Mieszkanie za bon

Praga-Północ liczy ponad 11 tys. mieszkań komunalnych, co stanowi 34% wszystkich mieszkań w dzielnicy. Proporcjonalnie jest to najwięcej w Warszawie. Dla wielu ludzi własne mieszkanie wciąż leży w sferze marzeń. O  rozwiązaniu tego problemu, którym są bony na mieszkanie, opowiada burmistrz dzielnicy – Wojciech Zabłocki. 

Redakcja
TAGI
Mieszkanie za bon

Wprowadzenie bonów na mieszkanie przez władze dzielnicy będzie z pewnością atrakcyjną ofertą dla prażan. Perspektywa krótszego oczekiwania na najem lokalu komunalnego powinna zachęcić do skorzystania z programu. W ocenie burmistrza Pragi Północ Wojciecha Zabłockiego, dzielnica ma ogromne zapotrzebowanie na tego rodzaju rozwiązania. Jest przekonany, że system bonów mieszkaniowych będzie się cieszył w Warszawie, a w szczególności na Pradze-Północ, dużym powodzeniem.


Skąd wziął się pomysł na wprowadzenie bonów mieszkaniowych - najpierw na Pradze, a potem w Warszawie?


Dzielnica Praga-Północ posiada jeden z najstarszych zasobów mieszkaniowych w Warszawie. To zwiększa potrzeby mieszkańców i rodzi nowe wyzwania dla władz. Program bonów mieszkaniowych jest możliwością natychmiastowego udzielenia - w sposób realny - pomocy najbardziej potrzebującym rodzinom. Będzie służył do pokrycia większości kosztów wynajęcia lokalu mieszkalnego we własnym zakresie. Obecny system w bardzo wielu przypadkach okazuje się nie spełniać  oczekiwań warszawiaków. Szczególnie dotyczy to osób niepełnosprawnych, chorych, którzy nie mogą samodzielnie poruszać się po schodach, potrzebują lokali bez wilgoci i zagrzybienia, z centralnym ogrzewaniem. Bon mieszkaniowy pozwoli oczekującym ludziom  wybrać okolicę w jakiej chcą zamieszkać, rodzaj mieszkania, jego wyposażenie czy rozkład pomieszczeń.


Z jakimi trudnościami najczęściej muszą radzić sobie mieszkańcy Pragi?


Problemy z jakimi boryka się Praga to m.in.: liczne decyzje PINB o wystąpieniu zagrożenia bezpieczeństwa mieszkańców kamienic i nakazywanie natychmiastowego  wykwaterowania, nagła potrzeba eksmisji lokatorów z całych budynków, np. w związku z budową II linii metra, czy potrzeba przekwaterowania dużej liczby mieszkańców przez realizację planów rewitalizacji. Program bonów mieszkaniowych znacznie zmniejszy ogromną kolejkę osób oczekujących 
na przyznanie mieszkania komunalnego, co jest szczególnie istotne w obliczu obecnego stanu praskich budynków, reprywatyzacji, licznych wykwaterowań i prac remontowych. System, który sprzyja usamodzielnianiu się rodzin, odbudowywaniu poczucia godności poprzez zapewnieniu stabilizacji, to krok w dobrym kierunku. 

Na pierwszy rzut oka wszystko wygląda fantastycznie. Pojawia się jednak pytani o możliwości prawne wprowadzenia tego programu? 

Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem m. st. Warszawy, po 5 latach obowiązywania, wygasa w 2017 roku. Władze stolicy muszą zatem opracować nowe założenia. Warto, aby znalazła się w nim możliwość stosowania bonów mieszkaniowych. Ten system powinien być zatem wprowadzony uchwałą jako obowiązujący na terenie całej Warszawy, niemniej jednak wcześniej pilotażowo zastosowany na Pradze. To właśnie Praga-Północ skupia jak w soczewce wszystkie najważniejsze problemy mieszkaniowe warszawiaków. Byłaby to kolejna uchwała miasta regulująca zasady wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Warszawy. Tak przeprowadzony pilotaż pozwoliłby, w krótkim czasie, zbadać mocne i słabe strony programu, ustalić jego skutki i oczekiwania mieszkańców.  


Kto będzie mógł skorzystać z programu?


Działaniem programu objęci będą mieszkańcy, którzy nie mogą od razu wynająć mieszkania z zasobu m.st. Warszawy ze względu na brak lokali komunalnych do przekazania warszawiakom. Bon mieszkaniowy będzie przyznawany osobom zakwalifikowanym do udzielenia pomocy mieszkaniowej na mocy decyzji Zarządu Dzielnicy. Algorytm i kryteria przyznawania bonów mieszkaniowych będą nawiązywały do obowiązującego systemu wypłaty dodatków mieszkaniowych. Na  tych samych zasadach będą sprawdzane m.in. sytuacja finansowa, mieszkaniowa, rodzinna, zdrowotna osób ubiegających się o bon mieszkaniowy. 
 

KOMENTARZE

aktualności

REKLAMA
więcej z działu aktualności
REKLAMA

sport

więcej z działu sport

kultura i rozrywka

więcej z działu kultura i rozrywka

Drogi i Komunikacja

więcej z działu Drogi i Komunikacja

KONKURSY

więcej z działu KONKURSY

Sponsorowane

więcej z działu Sponsorowane

kulinaria

więcej z działu kulinaria

Zdrowie Kobieta Dziecko

więcej z działu Zdrowie Kobieta Dziecko