mobile
REKLAMA

Miliony na remont bulwaru na Westerplatte

Po katastroficznych sztormach na początku roku bulwar na Westerplatte wymaga poważnych napraw. Miasto nie wykona ich jednak przed sezonem letnim. 

Agata Mościcka
Miliony na remont bulwaru na Westerplatte

Po katastroficznych sztormach na początku roku bulwar na Westerplatte wymaga poważnych napraw. Miasto nie wykona ich jednak przed sezonem letnim. 

Ratusz nie posiada aktualnie funduszy na wyremontowanie bulwaru na półwyspie Westerplatte. 
Bulwar ucierpiał w wyniku naporu fal i wysokiego stanu wody w czasie tegorocznych styczniowych sztormów. Teren nadbrzeża zalewany był cofającą się wodą. Podłoże uległo rozmyciu, zniszczony został chodnik i barierki.
W ramach oszczędności inwestycyjnych trakt spacerowy został zbudowany na gruzowisku, które nie stanowi silnej zapory przed wzburzoną wodą.

Urząd miasta zlecił wykonanie ekspertyzy miejsca. Jej zadaniem jest wykazanie wielkości  zniszczeń oraz koniecznych do wykonania prac remontowych. 
Na terenie bulwaru obowiązuje aktualnie zakaz poruszania się, ponieważ przebywanie w tym popularnym wśród mieszkańców i turystów miejscu jest w tej chwili wyjątkowo niebezpieczne, zagrażające wręcz życiu.

Dyrektor Techniczna z Urzędu Morskiego w Gdyni, Anna Stelmaszczyk-Świerczyńska, poinformowała, że gruzowisko, na którym zbudowany został bulwar, nie zostało pierwotnie usunięte ze względu na wysokie koszty tego typu operacji. Zdaniem ekspertów naprawa uszkodzonego bulwaru będzie zdecydowanie tańsza, jeśli zrezygnuje się z wymiany podłoża z gruzu i zastąpienia go trwalszym materiałem. Podobnymi względami kierowano się budując bulwar przed laty.

Starania o zagospodarowanie historycznego terenu Westerplatte trwają już od wielu lat. Jedną z największych dotychczasowych inwestycji na tym obszarze było umocnienie brzegu i budowa bulwaru. Jednocześnie dwa lata temu została zrewitalizowana zieleń oraz zainstalowany monitoring ze względu na częste akty wandalizmu na cmentarzyku mieszczącym się na Westerplatte.

Renowacja bulwaru po zimowych zniszczeniach, według szacunkowych obliczeń, będzie kosztowała Urząd Morski około 2-3 milionów złotych. Prace zostaną wykonane przez Urząd we własnym zakresie, jak przekazała Anna Stelmaszyk- Świerczyńska. 

Niestety ze względów finansowych naprawa uszkodzeń możliwa jest do wykonania dopiero w drugiej połowie tego roku. Turyści i mieszkańcy nie będą więc mogli korzystać z tej, cieszącej się popularnością, nadmorskiej atrakcji w sezonie letnim.

Niewłaściwa konstrukcja nabrzeża okazała się zbyt słaba dla rozszalałego morskiego żywiołu. Biorąc pod uwagę zmieniające się globalnie warunki pogodowe należy zakładać, że kolejne zimowe sztormy mogą całkowicie rozmyć zbudowany na niestabilnym podłożu bulwar Westerplatte.

KOMENTARZE

aktualności

REKLAMA
więcej z działu aktualności
REKLAMA

sport

więcej z działu sport

kultura i rozrywka

więcej z działu kultura i rozrywka

Drogi i Komunikacja

więcej z działu Drogi i Komunikacja

KONKURSY

więcej z działu KONKURSY

Sponsorowane

więcej z działu Sponsorowane

kulinaria

więcej z działu kulinaria

Zdrowie Kobieta Dziecko

więcej z działu Zdrowie Kobieta Dziecko