mobile

Nowa koalicja na Bemowie

Przewodniczący rady Marek Cackowski (PiS) ogłosił trzymiesięczną przerwę w sesji rady dzielnicy, uniemożliwiając tym samym odwołanie siebie z funkcji. Sesja została wznowiona przez radnych opozycji i Bemowskiej Wspólnoty Samorządowej. Nową przewodniczącą rady została Hanna Głowacka (BWS), zaś jej zastępcami Adam Zawistowski (Dla Bemowa), Maciej Ryszkowski (Wybieram Bemowo) i Ewa Przychodzień-Schmidt (PO).

Redakcja
Nowa koalicja na Bemowie

Zwołana na wtorek nadzwyczajna sesja rady dzielnicy w porządku obrad miała dwa punkty - odwołanie przewodniczącego rady i jego zastępcy. Pierwsze minuty zwołanego na wtorek posiedzenia wskazywały na to, że zakończy się równie szybko jak się zaczęło, gdyż przewodniczący Marek Cackowski (PiS) ogłasił przerwę do 14 lutego 2018 roku.

Część radnych pozostała jednak na sali i mimo ogłoszonej przerwy prowadziła obrady. Przekonywali, że przewodniczący nie może wstrzymywać obrad, jeśli w grę wchodzi jego własny interes. Dodając, że jeśli jest kworum to sesja może odbywać się normalnie, pod kierunkiem radnej najstarszej wiekiem, czyli w tym przypadku - Wiesławy Schubert-Figarskiej (z komitetu Dla Bemowa).

Nowa większość, licząca łącznie 14 radnych (cała rada to 25 osób) i złożona z komitetów: Dla Bemowa, Wybieram Bemowo i Bemowska Wspólnota Samorządowa ostatecznie jednogłośnie odwołała Marka Cackowskiego i jego zastępcę Adama Niedziałka. Na nową przewodniczącą wybrano wspomnianą już Hannę Głowacką z BWS, która zadeklarowała współpracę z przedstawicielami wszystkich ugrupowań oraz wyraziła nadzieję, że najbliższy i pozostały do końca rok kadencji będzie czasem, w którym uda się sprawnie pracować.

 

  

KOMENTARZE

aktualności

REKLAMA
więcej z działu aktualności

sport

więcej z działu sport

kultura i rozrywka

więcej z działu kultura i rozrywka

Drogi i Komunikacja

więcej z działu Drogi i Komunikacja

KONKURSY

więcej z działu KONKURSY

Sponsorowane

więcej z działu Sponsorowane

kulinaria

więcej z działu kulinaria

Zdrowie Kobieta Dziecko

więcej z działu Zdrowie Kobieta Dziecko