mobile

Nowelizacja ustawy o pomocy dla powstańców

Dziś Sejm zajmie się projektem ustawy zapewniającej powstańcom warszawskim bezpłatny pobyt w domach pomocy społecznej. Zmiana w dotychczasowej ustawie o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego oraz ustawy o pomocy społecznej to inicjatywa Hanny Gronkiewicz-Waltz, Prezydent Warszawy. Posłowie Platformy Obywatelskiej w ubiegłym roku złożyli projekt w Sejmie.

inf. pras.
TAGI
Nowelizacja ustawy o pomocy dla powstańców

Znowelizowana ustawa zakłada, że żołnierze powstania przebywający w domach opieki zostaliby zwolnieni z wnoszenia opłat. Koszty po połowie ponosiłyby samorządy i rząd.

Jak napisali autorzy projektu w Polsce żyje 2055 uczestników powstania. Szacując, że z darmowej opieki w DPS-ach może skorzystać 15% z nich, co daje grupę 308 osób, posłowie podali roczny koszt ich utrzymania w wysokości 8,9 mln zł. Oczywiście odsetek powstańców którzy chcieliby skorzystać z zapisów znowelizowanej ustawy może być większy, i tak przy 30%  koszt ich pobytu wyniósłby 18 mln zł, a przy 60% - 36 mln zł rocznie.

 

- Samorząd warszawski od lat w różny sposób wspiera powstańców – mów Hanna Gronkiewicz-Waltz, prezydent Warszawy. – O trudnej sytuacji materialnej swoich członków informował mnie Związek Powstańców Warszawskich. Dlatego wystąpiłam do posłów z inicjatywą systemowego uregulowania pomocy dla bohaterów powstania.

 

Od szeregu lat Miasto Stołeczne Warszawa otacza opieką powstańców warszawskich proponując im m.in. programy zdrowotne, pomoc społeczną, wspierając finansowo związki kombatanckie czy organizując obchody kolejnych rocznic zrywu 1944r.

 

Program opieki zdrowotnej nad kombatantami

Program realizowany jest od 2005 roku. Skierowany jest do kombatantów, a od 2014 r. do:

·              osób posiadających uprawnienia kombatanckie zamieszkałych na terenie m.st. Warszawy, posiadających dokument potwierdzający ich uprawnienia kombatanckie, wydany przez Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych,

·              osób posiadających udokumentowany status powstańca warszawskiego bez względu na miejsce zamieszkania (status powstańca warszawskiego potwierdzany jest w Muzeum Powstania Warszawskiego).

Celem programu jest poprawa stanu zdrowia i jakości życia kombatantów oraz osób posiadających status powstańców warszawskich.

 

Program zapewnia dostępność do lekarza internisty, lekarzy specjalistów m.in.: kardiologa, neurologa, ortopedy, chirurga, gastrologa, urologa, laryngologa, reumatologa, a ponadto do badań diagnostycznych oraz badań laboratoryjnych, bez konieczności zapisania się do poradni specjalistycznych.

 

Realizatorami programu są dwa podmioty lecznicze, tj.:

  • Szpital Praski p. w. Przemienienia Pańskiego Sp. z o.o., który realizuje program od 2005 r.
  • Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Mokotów, w którego strukturze działa Przychodnia dla kombatantów przy ul. Litewskiej 11/13, a który realizuje program od 2009 r.

 

W 2017 r. podpisano trzyletnie umowy na realizację programu w latach 2017-2019. Środki finansowe na realizację programu przekazywane są w formie dotacji dla podmiotów leczniczych. Na lata 2017-2019 zaplanowano ogółem 2 668 781 zł, w tym:

  • 2017 r. -  918 781 zł,
  • 2018 r. - 900 000 zł,
  • 2019 r. - 850 000 zł.

 

Pomoc społeczna

 

W grudniu 2016 r. Prezydent m.st. Warszawy ogłosiła otwarty konkurs ofert na realizację w latach 2016-2019 zadań publicznych z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym oraz działalności na rzecz kombatantów i osób represjonowanych.  Jednym z zadań konkursowych był rozwój oferty integracyjnej, edukacyjnej i kulturalnej skierowanej do seniorów, w tym wsparcie środowisk kombatanckich ze szczególnym uwzględnieniem:

•        organizacji spotkań integracyjnych stwarzających okazję do wspomnień i spotkań w gronie osób związanych wojennym losem,

•        kultywowania pamięci historycznej wśród młodszych pokoleń,

W sposób szczególny promowane były oferty uwzględniające spotkania międzypokoleniowe.

 

Łącznie w ramach ww. konkursu zostało przekazane 290 875 zł dla siedmiu organizacji zrzeszających kombatantów i osoby represjonowane (Związek Sybiraków Oddział Warszawa, Związek Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych Mazowiecki Zarząd Wojewódzki, Związek Sybiraków Koło Praga-Południe, Związek Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych, Stowarzyszenie Szarych Szeregów, Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej, Stowarzyszenie-Klub Kawalerów Orderu Wojennego Virtuti Militari).

W maju 2016r. Prezydent m.st. Warszawy ogłosiła otwarty konkurs ofert na realizację zadania wieloletniego (2016-2018) z zakresu działalności na rzecz kombatantów i osób represjonowanych w zakresie utrzymanie samodzielności kombatantów ze szczególnym uwzględnieniem żołnierzy biorących udział w Powstaniu Warszawskim. Założenia konkursowe zostały przygotowane na podstawie doświadczeń z konkursu pilotażu przeprowadzonego w 2015 r. (50 000 złotych dla dwóch organizacji; ramach realizowanych projektów zostało udzielone wsparcie 30 uczestnikom Powstania Warszawskiego). Ofert składane w ramach konkursu obejmowały następujące elementy:

  • dotarcie do żołnierzy Powstania Warszawskiego oraz innych kombatantów mieszkających na terenie m.st. Warszawy, żyjących w izolacji i potrzebujących szeroko rozumianej pomocy. Realizacja działania powinna opierać się na współpracy z organizacją kombatancką zrzeszającą żołnierzy Powstania Warszawskiego lub innych kombatantów mieszkających na terenie m.st. Warszawy, posiadającą ścisły kontakt z grupą docelową zadania. Przedmiotem współpracy powinno być zdiagnozowanie potrzeb, opracowanie kryteriów naboru i wybór osób objętych działaniami projektowymi.
  • wsparcie żołnierzy Powstania Warszawskiego oraz innych kombatantów mieszkających na terenie m.st. Warszawy żyjących w izolacji i potrzebujących szeroko rozumianej pomocy. Wsparcie grupy docelowej polegać powinno na realizacji działań odpowiadającym  indywidualnym potrzebom wybranych osób w zakresie ich codziennego funkcjonowania,
  • organizowanie działań sprzyjających podtrzymywaniu i nawiązywaniu relacji społecznych, w tym międzypokoleniowych polegających na towarzyszeniu osobom starszym w różnych sytuacjach życiowych. Planowane działania powinny uwzględniać możliwość transportu uczestników projektu.

W ramach konkursu pięciu organizacjom (Fundacja Pomoc Potrzebującym, Stowarzyszenie mali bracia Ubogich, Fundacja Cultura Memoriae, Mazowiecki Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża, Fundacja ART.)  

zostało przyznane 1 208 132 zł w tym:

- 208 132  zł w 2016 roku,

- 500 000 zł w 2017 roku,

- 500 000 zł w 2018 roku.

W ramach realizowanych projektów stałym wsparciem w 2017 roku (pomoc w codziennym życiu) zostało objętych około 110 kombatantów, w tym ponad 40 uczestników Powstania Warszawskiego.

Ponadto w ramach tzw. małych grantów zostało przyznane 4 900 zł na realizację zadania „Spotkanie wielkanocne dla kombatantów, spotkanie rocznicowe zakończenia II wojny światowej”, w ramach którego zostało zorganizowane spotkanie wielkanocne i koncert z okazji 72. rocznicy zakończenia II wojny światowej oraz 10 000 zł na realizację zadania: „Wzmaganie zainteresowania historia najnowszą Polski wśród młodzieży i promowanie relacji międzypokoleniowych młodzieży z kombatantami poprzez druk książki - Kwatera batalionu "Zośka" Armii Krajowej - organizację kwesty na kwaterze batalionu w dniu 1 sierpnia 2016r. oraz spotkań z młodzieżą w rocznicę akcji bojowych batalionu z okresu konspiracji i Powstania Warszawskiego w okresie lipiec-wrzesień, a także dystrybucję ww. książki wśród młodzieży w czasie tych spotkań i uroczystości”. 

Łącznie w 2017r. na działania realizowane na rzecz kombatantów i osób represjonowanych w tym uczestników Powstania Warszawskiego do tej pory zostało przeznaczone 805 775 zł.

W 2017 roku w jedenastu warszawskich domach pomocy społecznej mieszka 69 kombatantów, w tym 19 to uczestnicy Powstania Warszawskiego.

 

KOMENTARZE

aktualności

REKLAMA
więcej z działu aktualności

sport

więcej z działu sport

kultura i rozrywka

więcej z działu kultura i rozrywka

Drogi i Komunikacja

więcej z działu Drogi i Komunikacja

KONKURSY

więcej z działu KONKURSY

Sponsorowane

więcej z działu Sponsorowane

kulinaria

więcej z działu kulinaria

Zdrowie i Uroda

więcej z działu Zdrowie i Uroda