mobile
REKLAMA

Nowy rok i nowe inwestycje

O Planach dzielnicy na najbliższy czas opowiada Burmistrz Dzielnicy Bielany Tomasz Mencina (Platforma Obywatelska).

redakcja
TAGI
Nowy rok i nowe inwestycje

Panie Burmistrzu, za nami rok 2017 - jaki był dla dzielnicy i mieszkańców? Czy udało się zrealizować wszystkie zamierzone cele?

- Od początku mojej pracy na Bielanach najważniejsze było, aby działania, które podejmuję były w porozumieniu z mieszkańcami i poprawiały ich jakość życia. Moim priorytetem jest stabilny i zrównoważony rozwój dzielnicy - istotne jest, aby pozytywne zmiany zachodziły na całych Bielanach. Zobowiązałem się, że będę walczył o pieniądze dla mieszkańców Bielan i to się udało. W 2015 r. startowaliśmy z budżetem 355,6 mln zł, w tym na inwestycje mieliśmy nieco ponad 17 mln zł, rok 2018 zaczynamy z budżetem 490,5 mln zł z czego 77 mln zł przeznaczymy na inwestycje. Przez 4 lata zainwestujemy na Bielanach niemal 170 mln zł.

Dobry budżet pozwolił nam w ubiegłym roku zrealizować wiele potrzebnych i oczekiwanych przez mieszkańców inwestycji. Przede wszystkim kontynuowaliśmy, rozpoczęty w 2015r. cykl modernizacji szkół i przedszkoli. Bielany mają dość dobrze rozbudowaną sieć placówek oświatowych, jednak sporo z nich powstało wiele lat temu i od dawna nie były remontowane. Potrzebne były nie tylko gruntowne modernizacje samych budynków, boisk czy placów zabaw i dostosowanie ich do obecnych standardów. Konieczne były też np. doposażenia szkół w nowoczesny sprzęt komputerowy i pomoce dydaktyczne – tak, aby nasze dzieci i młodzież mogły uczyć się w komfortowych warunkach, rozwijać swoje umiejętności i pasje. Generalne remonty przeprowadziliśmy m.in. w SP nr 77 przy ul. Samogłoska 9, Zespole Szkół nr 35 przy ul. Żeromskiego 22/28 oraz I etap modernizacji budynku dydaktycznego Zespołu Szkół Sportowych nr 50 przy ul. Lindego 20 wraz z budową kompleksu boisk. Duży zakres prac remontowanych został tez wykonany w SP nr 80 przy ul. Aspekt 48.

Należy podkreślić, że ten rok był dla oświaty i dla nas wszystkich, wyjątkowo intensywny ze względu na wprowadzoną, przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, zmianę ustroju. W bardzo krótkim czasie musieliśmy dostosować nasze placówki do nowych realiów i zapewnić dzieciom i młodzieży na Bielanach jak najlepsze warunki nauki i wychowania mimo tych gwałtownych zmian. Na ten cel z bieżącego budżetu musieliśmy przeznaczyć blisko 6 mln zł. W sumie na remonty i modernizacje placówek oświatowych oraz poprawę jakości kształcenia w ubiegłym roku wydaliśmy ponad 21 mln zł.

 

Ze względu na to, że powstają nowe osiedla i na Bielanach zamieszkuje coraz więcej młodych ludzi wraz z małymi dziećmi staramy się zapewnić im odpowiednie warunki w nowoczesnych placówkach. Kończymy budowę żłobka przy ul. Tołstoja 2, rozpoczęliśmy też budowę 2 nowych przedszkoli przy ul. Bogusławskiego i Kochanowskiego, w których przybędzie miejsc dla najmłodszych. Koszt ich budowy wyniesie 14 mln zł. Kolejne 3 przedszkola powstaną w ciągu najbliższego roku.

 

Dbamy też o poprawę estetyki dzielnicy oraz o to, aby nasi mieszkańcy mieli gdzie odpoczywać czy aktywnie spędzać wolny czas. To ważne dla komfortu codziennego życia. W tym roku wyremontowaliśmy i doposażyliśmy kolejne place zabaw, powstały siłownie plenerowe, gruntowną modernizację przeszło też otoczenie Bielańskiego Centrum Edukacji Kulturalnej przy ul. Szegedyńskiej. Jest tam teraz boisko do piłki siatkowej, siłownia, strefa odpoczynku, a także nowoczesny plac zabaw dla dzieci ale z elementem, który łączy się z przeszłością - zjeżdżalnią w kształcie rakiety, która była tam przed laty. Tego chcieli starsi mieszkańcy, którzy ją pamiętali. Na marginesie - podobnie było w przypadku bielańskiego Słonia, który zgodnie z wolą mieszkańców po latach powrócił na Bielany również w formie zjeżdżalni - w tym przypadku do innej lokalizacji niż stał pierwotnie, gdyż w dawnym miejscu jest obecnie rezerwat. Nasi mieszkańcy są bardzo zżyci z dzielnicą, chcą aby ona się zmieniała, angażują się w proces tych zmian, ale mają też sentyment do przeszłości i nie zakładają, że wszystko co było kiedyś było złe. My to szanujemy i bierzemy pod uwagę ich głosy przy tego typu realizacjach.

 

Wyremontowaliśmy czy gruntownie przebudowaliśmy też wiele ulic, skrzyżowań i chodników. Większe tego typu przedsięwzięcia to m.in. przebudowa ul. Encyklopedycznej i Ks. Mazowieckich oraz ul. Jamki. To były ważne inwestycje nie tylko ze względów komunikacyjnych ale również pod względem poprawy bezpieczeństwa w dzielnicy.

 

W celu poprawy bezpieczeństwa pieszych została zamontowana sygnalizacja świetlna na dwóch skrzyżowaniach w Al. Reymonta oraz ZDM, w ramach budżetu partycypacyjnego, doświetlił cztery przejścia dla pieszych: na skrzyżowaniach ul. Żeromskiego z ul. Lisowską oraz z ul. Płatniczą oraz ul. Sokratesa z ul. Balzaka, a także na ul. Sokratesa 9.

 

Po raz kolejny przeznaczyliśmy też dodatkowe pieniądze na policję - 100 tys. zł na zakup odpowiedniego sprzętu, który ma usprawnić pracę funkcjonariuszy i poprawić bezpieczeństwo w dzielnicy. Wspieram i będę wspierał policję i wszelkie działania, które będą poprawiać bezpieczeństwo naszych mieszkańców. Absolutnie nie będzie tolerancji dla chuligaństwa na Bielanach.

Dbamy o różne grupy wiekowe mieszkańców - z roku na rok mamy coraz większą i bardziej zróżnicowaną ofertę kulturalną i edukacyjną. Niezmiennie wspieramy uniwersytet trzeciego wieku oraz rozwijamy ofertę zajęć dedykowanych seniorom prowadząc Bielańska Akademię Seniora. Od zeszłego roku organizujemy spotkania i szkolenia z ekspertami, w ramach Bielańskiego Centrum Współpracy i Przedsiębiorczości, mające na celu wsparcie dla osób prowadzących lub planujących otworzenie własnego biznesu. Muszę też podkreślić udaną współpracę z naszymi aktywistami - wspólnie zrealizowaliśmy wiele przedsięwzięć m.in. cykl warsztatów dla kobiet oraz spotkań z ludźmi kultury i sztuki. Nie pozostawiamy także bez wsparcia osób potrzebujących. Mamy wiele programów socjalnych dla rodzin czy osób starszych, samotnych. Opiekujemy się nimi cały rok, ale samotność czy kłopoty finansowe szczególnie odczuwalne są w okresie świąt, dlatego też m.in. organizujemy dla nich uroczyste spotkania i przygotowujemy paczki.

  1. Życie człowieka składa się z porażek i sukcesów, co zatem uważa Pan za swoje największe osiągnięcie, a co za ewentualną porażkę jako Burmistrza dzielnicy Bielany?

 

Osiągnięcia to m.in. to o czym mówiłem już powyżej. To oczywiście tylko wycinek tego co udało nam się wspólnie zrobić. Moim zadaniem jest praca dla mieszkańców i w porozumieniu z nimi - odpowiadanie na ich potrzeby.

 

Nierozwiązaną kwestią, w której chciałbym więcej zrobić ale niestety nie wszystko zależy ode mnie, jest przywrócenie zjazdu w ul. Literacką z Trasy AK. Mieszkańcy Osiedla Piaski zostali pozbawieni wygodnego wyjazdu przy okazji budowy trasy szybkiego ruchu przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad. Od tego czasu tworzą się tam korki. Rozumiejąc problem mieszkańców zwróciliśmy się w 2015r. do GDDKiA z wnioskiem o przywrócenie zjazdu, na co dostaliśmy warunkową zgodę, m.in. mieliśmy uzyskać zgodę Ministerstwa Transportu na odstępstwo od przepisów dotyczących tras tego typu. Niespodziewanie w 2016r., po zmianach we władzach GDDKiA, otrzymaliśmy decyzję odmowną. Od tego czasu wielokrotnie próbowaliśmy podejmować z nimi dialog – niestety bezskutecznie. Dlatego w ubiegłym roku zwróciliśmy się z wnioskiem o zgodę na wykonanie zjazdu w ul. Literacką bezpośrednio do Ministerstwa – z negatywnym efektem, a następnie do Pani Premier Beaty Szydło – niestety nie otrzymaliśmy z kancelarii żadnej odpowiedzi. Będziemy dalej zabiegać o zgodę na przywrócenie tego zjazdu wykorzystując wszelkie możliwości - zwrócimy się w tej sprawie również do nowego Premiera.

3. Początek roku, to nowe inwestycje i realizacja planów. Co czeka mieszkańców dzielnicy w tym roku?

Startujemy z budową kolejnych 3 nowych przedszkoli przy ul. Conrada, Przy Agorze i M. Dąbrowskiej. Koszt ich budowy to ok. 30 mln zł. W tym roku przebudujemy ul. Gajcego, Schroegera, Żółwią, Zabłocińską i Rokokową, wybudujemy parking przy ul. Gąbińskiej oraz rozpoczniemy przygotowania do wykonania przedłużenie ul. Nocznickiego do połączenia z Marymoncką.

Będziemy też remontować kolejne boiska i placówki oświatowe m.in. rozpoczniemy 2 duże inwestycje, których realizacje przewidziane są na lata 2018-2019. Są to: generalna modernizacja budynku LO XCIV im. Gen. S. Maczka (dawny ZS nr 55 ) przy ul. Gwiaździstej 35 oraz generalny remont i rozbudowa Przedszkola nr 341 przy ul. Wergiliusza 15. Każda z tych inwestycji kosztować będzie 5 mln zł. Planujemy też budowę boiska przy ZS nr 49 przy ul. Tołstoja 2.

W ubiegłym roku rozpoczęliśmy rewitalizację Parku Herberta, ale większość prac będzie wykonana w tym roku. Projekt zakłada powstanie kilku stref – będzie miejsce dla osób aktywnych, rodzin z dziećmi a także dla tych, którzy chcą odpocząć. Zgodnie z życzeniem mieszkańców zostanie przeniesiony wybieg dla psów. Prace zakończą się w sierpniu, a całkowity koszt inwestycji to 3,8 mln zł.

W planach mamy również modernizację kolejnych placów zabaw m.in. przy ul. Doryckiej 6, Makuszyńskiego 8, Al. Zjednoczenia 3/9, Schroegera 87 i Szepietowskiej 2 oraz I etap rewitalizacji terenu wokół Młodzieżowego Domu Kultury przy ul. Cegłowskiej 39. Na te przedsięwzięcia przeznaczymy w tym roku ok. 2 mln zł.

To będzie kolejny intensywny rok jeśli chodzi o zmiany w dzielnicy

4. Mieszkańcy partycypują w inwestycjach dzielnicowych poprzez zgłaszanie własnych projektów. V edycja Budżetu Partycypacyjnego 2019 trwa do 22 stycznia czy może już wiadomo jakiego typu projekty zostały już zgłoszone? Czego najbardziej potrzebują mieszkańcy Bielan?

Za wcześnie jest, aby o tym mówić. Jak pokazują poprzednie lata najwięcej projektów składanych jest w ostatnich dniach przed upływem terminu. Teraz mieszkańcy aktywnie biorą udział w spotkaniach z członkami zespołu ds. budżetu partycypacyjnego, którzy pomagają im właściwie przygotować projekty.

Warto podkreślić, że od 3 lat przeznaczamy rocznie ponad 7,5 mln złotych na projekty w ramach budżetu partycypacyjnego – najwięcej z warszawskich dzielnic. Taką decyzję podjęliśmy, aby mieszkańcy mieli realny wpływ na zmiany zachodzące w dzielnicy.

5. Które ze zwycięskich projektów w ubiegłych edycjach zostały już zrealizowane? Czy są jakieś, z których Urząd Dzielnicy jest najbardziej zadowolony?

Ideą budżetu partycypacyjnego jest to, że projekty dopuszczone do głosowania, muszą być zrealizowane w danym roku kalendarzowym. Zatem projekty z poprzednich edycji są już wykonane. Można o nich przeczytać na profilu Budżetu Partycypacyjnego Dzielnicy Bielany:

https://www.facebook.com/budzetpartycypacyjnydzielnicybielany/

Projekty są zgłaszane i wybierane przez mieszkańców. To im mają służyć. Dla każdego mieszkańca czy grupy mieszkańców ważniejsze jest coś innego – dla jednych jest to plac zabaw, dla innych zajęcia plastyczne czy teatralne, a jeszcze dla kogoś innego ławka na skwerze. To wpływa na jakość ich życia w dzielnicy dlatego wszystkie projekty są ważne.

6. Czy tegoroczny budżet przyznany dzielnicy Bielany pozwala zrealizować zakładane plany i obietnice wyborcze?

Budżet Bielan stale i sukcesywnie rośnie od 2015r. czyli od początku mojej kadencji - o czym mówiłem już powyżej. Co warto podkreślić - w 2015r. zrealizowaliśmy 18 zadań za kwotę 19,6 mln zł, w tym roku już mamy 77 mln zł na inwestycje i w planie realizację 65 zadań. To rzeczywiście najwięcej w historii Dzielnicy Bielany.

7. Kontynuując temat wyborów – w tym roku odbędą się wybory samorządowe – czy zamierza Pan ponownie ubiegać się o stanowisko Burmistrza dzielnicy Bielany?

To będzie walka o przyszłość Bielan. Czy zostaną dzielnicą, w której mieszkańcy współdecydują o jej kierunku rozwoju i zmian czy będzie centralnie sterowana. Czy będziemy żyć w nowoczesnej stolicy, w której są respektowane ich prawa i realizowane potrzeby różnych grup społecznych. W mieście, w którym jedni nie narzucają sposobu życia innym. Dlatego dzisiaj najważniejsze jest wygranie wyborów przez koalicję demokratyczną utworzoną wokół Platformy Obywatelskiej, a nie zastanawianie się kto będzie jakie stanowisko zajmował. Ja osobiście chcę dalej pracować dla mieszkańców Bielan.

8. W związku z Nowym Rokiem czego chciałby Pan życzyć mieszkańcom Bielan?

Życzę naszym mieszkańcom satysfakcji i zadowolenia z życia na Bielanach, dalszej partycypacji w zachodzących zmianach i tworzeniu lokalnej wspólnoty.

10. Panie Burmistrzu, a czego możemy życzyć Panu w Nowym Roku?

To będzie intensywny rok zatem wytrwałości i dalszej skuteczności w działaniach.

KOMENTARZE

aktualności

REKLAMA
więcej z działu aktualności
REKLAMA

sport

więcej z działu sport

kultura i rozrywka

więcej z działu kultura i rozrywka

Drogi i Komunikacja

więcej z działu Drogi i Komunikacja

KONKURSY

więcej z działu KONKURSY

Sponsorowane

więcej z działu Sponsorowane

kulinaria

więcej z działu kulinaria

Zdrowie i Uroda

więcej z działu Zdrowie i Uroda