mobile

Otwarcie nowego Ośrodka „Usłyszeć Świat” dla dzieci z wadą słuchu

Zakup aparatu słuchowego dla dziecka to nie wszystko. Ważne jest także specjalistyczne poradnictwo w zakresie umiejętności uczenia dziecka, jego wychowania oraz terapii pomagającej zaakceptować życie ze swoją niepełnosprawnością.

Anna Przerwa
Otwarcie nowego Ośrodka „Usłyszeć Świat” dla dzieci z wadą słuchu

Przyczyny wrodzonych wad słuchu u dzieci nie są do końca znane. Lekarze najczęściej podkreślają, że mogą być one skutkiem urazów okołoporodowych, leków przyjmowanych przez matkę w czasie ciąży, chorób przebytych przed dziecko czy po prostu wynikiem dziedziczenia genetycznego. Zakup aparatu słuchowego dla dziecka to nie wszystko. Ważne jest także specjalistyczne poradnictwo w zakresie umiejętności uczenia dziecka, jego wychowania oraz terapii pomagającej zaakceptować życie ze swoją niepełnosprawnością. Od teraz dzieci z wadą słuchu, jak i ich rodzice kompleksową pomoc mogą otrzymać w nowej placówce przy ul. Nocznickiego 13a na osiedlu Wrzeciono.

 

  • Siedemnaście lat działalności

Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Dzieci i Młodzieży z Wadą Słuchu „Usłyszeć Świat” na terenie Warszawy działa od 2000 r. Działalność na terenie Bielan rozpoczęło w roku 2006. W swoim Ośrodku prowadziło zajęcia o charakterze diagnostycznym i terapeutycznym. Pomagało dzieciom niesłyszącym i tym, które napotykają trudności w swoim rozwoju. Zajęcia w Ośrodku obejmowały również przygotowywanie rodziców do pracy z dzieckiem z wadą słuchu w zakresie: techniki Integracji Sensorycznej, techniki mowy i higieny słuchu, przygotowania dziecka do mówienia, czytania i życia w społeczeństwie. Na terenie Ośrodka prowadzono zajęcia logopedyczne, pedagogiczne, multimedialne, odbywały się także konsultacje z psychologiem oraz logorytmika. Ponadto Stowarzyszenie wielokrotnie już organizowało turnusy rehabilitacyjne dla rodzin rozpoczynających rehabilitację, jak i pozostających w terapii ciągłej z zastosowaniem najnowszych metod. Prowadziło szkolenia dla rodzin głuchych oraz rodzin dzieci z wadą słuchu, a także akcje szerzenia rzetelnej wiedzy na temat uszkodzenia narządu słuchu, konsekwencji jakie stąd wynikają, metod rehabilitacyjnych i ich skuteczności w środowiskach oświatowych.

 

  • Przyjaźnie i nowocześnie

Na terenie otwartego właśnie Ośrodka przy ul. Nocznickiego 13a na Bielanach prowadzone są zajęcia indywidualne, jak i grupowe. Lokal jest bardzo przestronny i nowoczesny. Na 150 m2 znajduje się 6 gabinetów terapeutycznych i sala rehabilitacyjna. Wszystkie pomieszczenia są specjalnie przystosowane dla dzieci niepełnosprawnych. – To daje nam większe możliwości terapeutyczne – mówi Elżbieta Osowiecka, prezeska Stowarzyszenia „Usłyszeć Świat”. – Poprzedni lokal był bardzo mały. Gdyby nie Urząd Dzielnicy Bielany, który w ramach współpracy z Organizacjami Porządku Publicznego udostępnił nam ten lokal na preferencyjnych warunkach, nie bylibyśmy w stanie powiększyć naszej oferty terapeutycznej – dodaje. – Gratulujemy i cieszymy się, że dzięki naszej współpracy i wsparciu PFRON, rodziców i niesamowitej ekipie Stowarzyszenia „Usłyszeć Świat” jeszcze więcej dzieci z naszej dzielnicy otrzyma pomoc – mówi Grzegorz Pietruczuk, wiceburmistrz dzielnicy Bielany i Przewodniczący Stowarzyszenia „Razem dla Bielan”.

 

  • Pomoc dla dzieci i młodzieży

Oferta stowarzyszenia skierowana jest przede wszystkim do dzieci od 0 do 18 roku życia, które zmagają się m.in. z niedosłuchem, autyzmem, całościowymi zaburzeniami rozwoju, zespołami wad wrodzonych czy zaburzeniami rozwoju mowy o różnej etiologii. Terapię prowadzi zespół wykwalifikowanych logopedów, neurologopedów, surdopedagogów, pedagogów specjalnych i psychologów. Stowarzyszenie dysponuje wolnymi godzinami dla wszystkich dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności. Osoby zainteresowane mogą kontaktować się z Ośrodkiem pod numerem tel.: 604-161-333.

  • Dzięki Państwa wpłacie i zebranym w ten sposób środkom możemy zapewnić dzieciom niesłyszącym i ich rodzinom wieloaspektową rehabilitację. Jeśli chcesz nas wesprzeć przekaż 1% z podatku na konto: KRS 0000019410

Anna Przerwa

KOMENTARZE

aktualności

więcej z działu aktualności

sport

więcej z działu sport

kultura i rozrywka

więcej z działu kultura i rozrywka

Drogi i Komunikacja

więcej z działu Drogi i Komunikacja

KONKURSY

więcej z działu KONKURSY

Sponsorowane

więcej z działu Sponsorowane

kulinaria

więcej z działu kulinaria

Zdrowie Kobieta Dziecko

więcej z działu Zdrowie Kobieta Dziecko