mobile
REKLAMA

Parkowanie znacznie drożej

Radni będą podejmowali decyzję w kwestii wysokości opłat za parkowanie. Opłaty mogą wzrosnąć nawet trzykrotnie.

Agata Mościcka
TAGI
Parkowanie znacznie drożej

W stolicy już dawno mówiło się o podniesieniu stawek za parkowanie, bowiem w płatnych strefach jest już wydanych tak dużo abonamentów dla mieszkańców, że nie zajęte miejsca parkingowe trudno jest znaleźć. Obecny rząd chce dać radnym wolną rękę odnośnie podnoszenia opłat za parkowanie w strefie. Już niedługo możemy płacić nawet trzykrotnie więcej za godzinę postoju.
Zmiany w opłatach w strefach płatnego parkowania to pomysł Ministerstwa Rozwoju i Finansów. W uzasadnieniu do ustawy możemy przeczytać, iż  zagospodarowanie dzielnic centralnych w dużych miastach wymaga uwolnienia przestrzeni na rzecz ruchu pieszego i rowerowego oraz wygospodarowania miejsc postojowych poza ciągami ulic i placami miejskimi. Ponadto, zniesienie limitu opłat, ma służyć zmniejszeniu ruchu kołowego, mającego negatywny wpływ na poziom zanieczyszczenia powietrza w strefach, w których ten ruch jest największy.
Obecna opłata wynosi  3 złote za każdą godzinę parkowania w strefie i nie była podnoszona już od dawna. Nie uległa zmianie również opłata za postój nieopłacony, która od kilku lat wynosi maksymalnie 50 złotych.
Jednak zdaniem stołecznych drogowców, wraz ze wzrostem stawek za parkowanie, konieczne jest podniesienie wysokości kary za parkowanie bez uiszczenia opłaty. W przeciwnym wypadku bowiem  podwyżka nie rozwiąże istniejących problemów. Przedstawiciele resortu z kolei nie przewidują zmiany tej najwyższej opłaty, jaką samorządy mogą pobrać za brak zapłaty za parkowanie.  
Należy ponadto oczekiwać, że podwyższenie opłaty za godzinę parkowania, pociągnie za sobą rozszerzenie wielkości strefy płatnego parkowania. Miałyby one obejmować ścisłe centra miast i centra dzielnic dużych miast (chodzi o miasta powyżej 200 tys. mieszkańców). Wprowadzenie przez władze miast nowej stawki nie będzie zatem możliwe w każdym mieście ani  na terenie całego miasta. Nowością byłby też fakt, że płatna strefa obowiązywałaby przez cały tydzień, a nie tak jak obecnie - tylko od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem weekendów.
Jednym z głównych celów wprowadzanych zmian ma być odciążenie centrum miast i zmniejszenie ruchu kołowego. Tak wysokie stawki za parkowanie mogą być jednak przeszkodą dla wielu kierowców, dlatego mają oni nadzieję, że projekt procedowany będzie w trybie rządowym, czyli z konsultacjami społecznymi.
Agata Mościcka

KOMENTARZE

aktualności

więcej z działu aktualności

sport

więcej z działu sport

kultura i rozrywka

więcej z działu kultura i rozrywka

Drogi i Komunikacja

więcej z działu Drogi i Komunikacja

KONKURSY

więcej z działu KONKURSY

Sponsorowane

więcej z działu Sponsorowane

kulinaria

więcej z działu kulinaria

Zdrowie Kobieta Dziecko

więcej z działu Zdrowie Kobieta Dziecko