mobile

Podsumowanie 2020: 220 tys. nowych drzew i krzewów w miejskich lasach

Rok 2020 był wyzwaniem również dla Lasów Miejskich, jednakże większość działań udało się przeprowadzić zgodnie z planem. Miasto posadziło 220 tys. sadzonek drzew i krzewów oraz przeprowadziło zabiegi pielęgnacyjne na ponad 530 hektarach.

inf. prasowa
Podsumowanie 2020: 220 tys. nowych drzew i krzewów w miejskich lasach

Zalesianie i zabiegi pielęgnacyjne

W ramach utrzymania trwałości lasów oraz wykonywania zalesień nowych terenów (20,31 ha) posadzono ponad 202 tysiące sadzonek rodzimych gatunków drzew i krzewów. Dodatkowo, w ramach współpracy z kontrahentem zewnętrznym, posadzono 18 tys. sadzonek w lasach Białołęki.

Zabiegi pielęgnacyjne w naszych lasach objęły 534,56 ha. W tym najtrudniejsze prace związane z przebudową drzewostanów na 64,35 ha Lasu Kabackiego.

Część działań miała charakter wyłącznie ratunkowy lub stanowiła uprzątanie zamarłych fragmentów drzewostanów. W 2020 roku wykonaliśmy nieplanowane prace, w tym wycinki  fragmentów lasu na łącznym obszarze 8,85 hektarów – drzewa zostały tu zabite przez wahania poziomu wody, kornika ostrozębnego i jemiołę.

Przygotowaliśmy również powierzchnię 2,94 hektara do zalesienia, czyli posadzenia lasu tam, gdzie go wcześniej nie było. Wyremontowaliśmy też drogi leśne – w Lasku na Kole oraz w Lesie Kabackim.

 

Budżet Obywatelski

W ubiegłym roku udało nam się zrealizować kilka ważnych projektów z Budżetu Obywatelskiego:

1.    „Zalesiamy białołęckie lasy – nasze zielone płuca dzielnicy" – posadziliśmy ponad 34 tysiące sadzonek na Białołęce.

2.    „Chronimy ptaki, wiewiórki i nietoperze w lasach Białołęki – zawieszenie skrzynek lęgowych oraz budek dla nietoperzy" – kupiliśmy i zamontowaliśmy 350 budek dla ptaków i 30 dla nietoperzy. Działania poprzedzone były wykonaniem odpowiednich ekspertyz.

3.    „Chronimy ptaki, wiewiórki i nietoperze w bielańskich lasach – utrzymanie, zawieszenie skrzynek lęgowych i budek dla nietoperzy oraz wiewiórek" - kupiliśmy i zamontowaliśmy 351 budek dla ptaków i 30 dla nietoperzy. Działania poprzedzone były wykonaniem odpowiednich ekspertyz. Oczyściliśmy też już istniejące skrzynki.

Dodatkowo – również w ramach Budżetu Obywatelskiego – prowadziliśmy działania dotyczące miejsc aktywnego spędzania czasu:

1.    Rozbudowa oraz renowacja placu zabaw w Lasku Bródnowskim,

2.    Edukacyjny mostek w Lesie Bródnowskim – Bródzieńskie Uroczysko,

3.    Leśny parkour, boisko i plac zabaw przy ul. Mrówczej w Międzylesiu.

 

Lasy Miejskie na żywo i online

Pierwszym odczuwalnym skutkiem pandemii było wstrzymanie planowanych działań edukacyjnych - nie odbywały się zajęcia dla dzieci, szkół i osób dorosłych oraz pikniki i wydarzenia przyrodnicze. Jednocześnie Lasy Miejskie rozwijały obecność w sferze online.

Niespodziewanym skutkiem pandemii był znaczący wzrost liczby osób odwiedzających lasy. Zwiększone zainteresowanie cieszy pracowników, jednak stawia przed nimi także nowe wyzwania - przede wszystkim znacząco wzrosło zaśmiecenie lasu oraz liczba zdewastowanych urządzeń turystycznych.

Nagraliśmy serię 6 filmów. Pięć z nich ukazuje piękno warszawskiej przyrody w kompleksach leśnych Warszawy. Natomiast w szóstym przedstawiony został Ośrodek Rehabilitacji Zwierząt. Filmy są dostępne na profilu Facebookowym Lasów Miejskich.

Wydaliśmy też książkę „Chodź do lasu", która jest zbiorem zadań dla nauczycieli przyrody szkół podstawowych w klasach 4-6. Scenariusze powstały w oparciu o wieloletnie doświadczenie pracowników w prowadzeniu zajęć z różnymi grupami wiekowymi.

 

Ośrodek Rehabilitacji Zwierząt

W strukturze Lasów Miejskich funkcjonuje także Ośrodek Rehabilitacji Zwierząt. W 2020 roku przyjęto do niego 1228 zwierząt. Najliczniejszą grupę stanowiły jeże (579), nietoperze (240), wiewiórki (206) oraz sarny (62). Od momentu powstania ośrodka w 2008 rokuprzyjęliśmy do niego 8008 zwierząt.

W ubiegłym roku przeprowadziliśmy też 584 interwencje związane z wkraczaniem dzikich zwierząt na tereny zurbanizowane, z czego najwięcej z udziałem dzików (211), saren (137), lisów (78) oraz łosi (41). Podjęliśmy także 217 interwencji związanych z obsługą kolizji drogowych oraz 93 interwencje związane z uprzątaniem padłych dzikich zwierząt. Największą liczbę kolizji drogowych odnotowano z udziałem saren (146) oraz dzików (54).

 

 

 

Źródło: UM Warszawa

KOMENTARZE

aktualności

REKLAMA
więcej z działu aktualności
REKLAMA

sport

więcej z działu sport

kultura i rozrywka

więcej z działu kultura i rozrywka

Drogi i Komunikacja

więcej z działu Drogi i Komunikacja

KONKURSY

więcej z działu KONKURSY

Sponsorowane

więcej z działu Sponsorowane

kulinaria

więcej z działu kulinaria

Zdrowie i Uroda

więcej z działu Zdrowie i Uroda