mobile

Pomoc dla osób bezdomnych na terenie województwa mazowieckiego

W województwie mazowieckim pomoc w postaci schronienia realizowana jest w placówkach zapewniających tymczasowe schronienie są to: schroniska, noclegownie i ogrzewalnie.

Mazowiecki Urząd Wojewódzki
TAGI
Pomoc dla osób bezdomnych na terenie województwa mazowieckiego

 

Zadania jednostek samorządu terytorialnego wynikające z ustawy o pomocy społecznej w tym zakresie realizowane są poprzez placówki prowadzone w większości przez organizacje pozarządowe.

Zgodnie z wykazem, który jest bieżącą aktualizacją rejestru placówek zapewniających tymczasowe schronienie prowadzonym przez Wojewodę, na terenie województwa mazowieckiego działalność prowadzi:
46 – schronisk; 6 – noclegowni, 4 - ogrzewalnie, placówki posiadają łącznie 3270 miejsc wraz z tzw. dostawkami.   

Lista placówek, które realizują zadania samorządu w zakresie pomocy osobom bezdomnym znajduje się w wykazie zamieszczonym na naszej stronie pod adresem:
https://www.mazowieckie.pl/pl/dla-klienta/polityka-spoleczna/rejestry-i-wykazy/9481,Rejestry.html

Wszystkie osoby potrzebujące pomocy w formie tymczasowego schronienia mogą bezpośrednio zgłaszać się do ośrodków pomocy społecznej funkcjonujących w każdej gminie i dzielnicy w województwie mazowieckim a także bezpośrednio do zamieszczonych w wykazie placówek.

Ponadto w razie nagłej potrzeby uzyskania pomocy w formie schronienia nalezy zgłosić się do straży miejskiej lub gminnej lub policji.  

źródło: https://mazowieckie.pl/

źródło zdjęcia: https://www.pexels.com/photo/homeless-man-people-sleep-272002/

KOMENTARZE

aktualności

REKLAMA
więcej z działu aktualności

sport

więcej z działu sport

kultura i rozrywka

więcej z działu kultura i rozrywka

Drogi i Komunikacja

więcej z działu Drogi i Komunikacja

KONKURSY

więcej z działu KONKURSY

Sponsorowane

więcej z działu Sponsorowane

kulinaria

więcej z działu kulinaria

Zdrowie Kobieta Dziecko

więcej z działu Zdrowie Kobieta Dziecko