mobile

Pozytywna opinia konserwatora zabytków w sprawie terenów „Sarmaty”

Wojewódzki Konserwator Zabytków pozytywnie zaopiniował apel Dzielnicy Wola o objęcie ochroną konserwatorską terenów Robotniczego Klubu Sportowego „Sarmata”.

inf. pras.
TAGI
Pozytywna opinia konserwatora zabytków w sprawie terenów „Sarmaty”

Urząd Dzielnicy Wola jeszcze w sierpniu 2017 roku zwrócił się do Stołecznego Konserwatora Zabytków z wnioskiem o objęcie ochroną konserwatorską terenu dawnego klubu RKS „Sarmata”. – Wartości krajobrazowe, urbanistyczne i historyczne tej nieruchomości zasługują na ich zachowanie poprzez wpis do gminnej ewidencji zabytków – mówi Krzysztof Strzałkowski, burmistrz dzielnicy Wola. Obszar, na którym znajdował się stadion „Sarmaty” wraz z otaczającym go terenem tworzy przestrzeń urbanistyczną stanowiącą spójną całość rekreacyjno-sportową. Istotne jest również sąsiedztwo. – Obok znajduje się ogród jordanowski, którego początki sięgają lat 30. poprzedniego wieku. Dalej na zachód znajdują się zabudowania oświatowe, które zostały wpisane do rejestru zabytków jeszcze w latach 80-tych. Natomiast od południa ta strefa zamknięta jest zabytkowym budynkiem mieszkalnym, który jest przykładem przedwojennego budownictwa socjalnego im. Wawelbergów – podkreśla burmistrz Strzałkowski.

Z podobnym apelem Dzielnica zwróciła się również do Wojewódzkiego Konserwatora zabytków, który pozytywnie zaopiniował wniosek o objęcie ochroną konserwatorską terenu „Sarmaty”. Konserwator podkreśla, że choć zabudowania klubu zostały rozebrane to zachowały się elementy rozplanowania terenu takie jak bieżnia oraz układ nasadzeń, które stanowią kompozycję przestrzenną. „Stanowią one o wartości materialnej, kwalifikującej się do objęcia ochroną poprzez ujęcie w gminnej ewidencji zabytków m.st. Warszawy” – czytamy w stanowisku Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

RKS „Sarmata” to jeden z najstarszych klubów sportowych Warszawy. Powstał w 1921 roku z inicjatywy Jana Władysława Wilczyńskiego i Stanisława Szkieli. W latach 1957-1960 pomiędzy ulicami: Wolską i Kasprzaka powstał Ośrodek Atletyczny „Sarmata”, gdzie mieściły się: boisko, bieżnia, sale do siatkówki, koszykówki i tenisa stołowego. Trenowali w nim wybitni polscy sportowcy, m.in. Janusz Kusociński oraz Wojciech Drzyzga. W swoim stanowisku Wojewódzki Konserwator Zabytków podkreśla, że „Tradycja ta stanowi pełne uzasadnienie wartości historycznych klubu i jego roli na mapie obiektów sportowych Warszawy”.

 

KOMENTARZE

aktualności

REKLAMA
więcej z działu aktualności

sport

więcej z działu sport

kultura i rozrywka

więcej z działu kultura i rozrywka

Drogi i Komunikacja

więcej z działu Drogi i Komunikacja

KONKURSY

więcej z działu KONKURSY

Sponsorowane

więcej z działu Sponsorowane

kulinaria

więcej z działu kulinaria

Zdrowie Kobieta Dziecko

więcej z działu Zdrowie Kobieta Dziecko