mobile
REKLAMA

Praga, którą znamy, odchodzi w zapomnienie

Prawobrzeżna Warszawa – Praga Północ, Praga Południe, Targówek – w dużym stopniu została objęta Zintegrowanym Programem Rewitalizacji m.st. Warszawy do 2022 r. Celem programu jest poprawienie jakości życia mieszkańców wspomnianych dzielnic. Środki, które mają służyć temu zadaniu, zostaną przeznaczone na podniesienie standardów mieszkaniowych, stworzenie miejsc pracy i aktywizację mieszkańców. Jak w związku z rewitalizacją zmieni się Praga?

Róża Paszkowska
Praga, którą znamy, odchodzi w zapomnienie

W ramach Zintegrowanego Programu Rewitalizacji m.st. Warszawy do 2022 r. wyznaczono kilka stref. Obszar priorytetowy obejmuje części trzech dzielnic: Pragi-Północ, Pragi-Południe i Targówka. Każda z tych stref została przeanalizowana z osobna pod kątem problemów, zagrożeń i potencjału. W efekcie program wskazuje możliwe rozwiązania, które znacząco podniosą komfort życia w tych dzielnicach, zmieniając je jednak nie do poznania.
Pierwszym celem, jaki wyznaczony został w programie, jest ożywienie społeczno-gospodarcze wspomnianych dzielnic oraz podniesienie jakości przestrzeni publicznej. Praga ma stać się atrakcyjna dla potencjalnych inwestorów, dzięki większej estetyce ulic i dostosowaniu lokali użytkowych do standardów obowiązujących w lewobrzeżnej części Warszawy. Przewidziane zostały dotacje na konserwację i remont budynków oraz ich modernizację. Prace remontowo-modernizacyjne pozwolą zachować Pradze charakter, ułatwiając jednocześnie życie mieszkańcom, pozbawionym w wielu kamienicach odpowiednich warunków sanitarnych. Drugim istotnym celem jest rozwój turystyki, kultury i sportu. Zwiększone zostanie wsparcie, jakie otrzymują do miasta instytucje kultury, obiekty sportowe i rekreacyjne, inicjatywy społeczne. Kolejną istotną kwestią jest przeciwdziałanie wykluczeniu. Jeszcze jednym ważnym celem programu jest aktywizacja mieszkańców obszaru priorytetowego.
Zintegrowany Program Rewitalizacji m.st. Warszawy do 2022 r., to szereg założeń, które malują przed naszymi oczami obraz odnowionej, tętniącej życiem prawobrzeżnej części Warszawy. Jak to jednak bywa, plan budzi obawy tych najbardziej zainteresowanych – mieszkańców Pragi i Targówka. Na czas remontu lokatorzy modernizowanych kamienic zostaną przeniesieni. Po odnowieniu standard mieszkań wzrośnie, wzrosną więc też opłaty. Istnieje duże prawdopodobieństwo, że większość mieszkańców Pragi nie wróci już do miejsc, w których do tej pory żyli. Wyprą ich nowi lokatorzy – ci z grubszymi portfelami. 

KOMENTARZE

aktualności

REKLAMA
więcej z działu aktualności
REKLAMA

sport

więcej z działu sport

kultura i rozrywka

więcej z działu kultura i rozrywka

Drogi i Komunikacja

więcej z działu Drogi i Komunikacja

KONKURSY

więcej z działu KONKURSY

Sponsorowane

więcej z działu Sponsorowane

kulinaria

więcej z działu kulinaria

Zdrowie Kobieta Dziecko

więcej z działu Zdrowie Kobieta Dziecko