mobile
REKLAMA

Prawie 440 tys. zł dla organizacji pozarządowych

Organizacje pozarządowe otrzymały prawie 440 tys. zł dotacji na realizację zadań w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w Dzielnicy Wola w 2018 r.

Informacja prasowa/ fot. pixabay
Prawie 440 tys. zł dla organizacji pozarządowych

Dzielnica Wola rozstrzygnęła konkursy dotacyjne dla organizacji pozarządowych, które w 2018 r. będą prowadzić na jej terenie działania profilaktyczne. Dofinansowanie otrzymały cztery projekty, które będą toczyć się w trakcie roku szkolnego, a także wyjazdy wakacyjne dla dzieci i młodzieży, które będą kontynuacją działań w formie obozów letnich. - Na wszystkie projekty przeznaczyliśmy prawie 440 tys. zł - mówi Krzysztof Strzałkowski, Burmistrz Dzielnicy Wola. - Pozytywne nawyki można wyrabiać u siebie w każdym wieku, dlatego wsparliśmy projekty skierowane zarówno do dzieci i młodzieży, jak i do ich rodziców czy opiekunów - dodaje.

Spółdzielnia Socjalna Wola przeprowadzi całoroczną kampanię informacyjną w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym na terenie Dzielnicy. Kampania "Wolski Korowód" skierowana będzie do wszystkich zainteresowanych mieszkańców Woli i obejmie zagadnienia związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i przemocy w rodzinie.

W 2018 r. Fundacja Rodziny RoRo i Stowarzyszenie na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia" przeprowadzą program edukacyjny "Wolska Akademia Rodzica", skierowany do rodziców oraz opiekunów dzieci i młodzieży. Program ten realizowany jest w Dzielnicy Wola od 2013 r. W jego ramach odbywają sie wykłady i warsztaty dla rodziców i opiekunów dzieci oraz młodzieży. Głównym założeniem "Wolskiej Akademii Rodzica" jest ochrona rodzin przed uzależnieniami i doskonalenie umiejętności wychowawczych.

Z kolei Parafia św. Klemensa Hofbauera będzie realizowała program profilaktyczny wśród dzieci i młodzieży w wieku 6-18 lat. Program będzie skupiał się na wzmacnianiu czynników chroniących oraz promocja zdrowego stylu życia.

Kwotę 218 tys. zł otrzymało też 6 organizacji, które przeprowadzą programy profilaktyki uniwersalnej, skierowanej do dzieci i młodzieży z wolskich szkół. Dofinansowano programy z zakresu profilaktyki zachowań ryzykownych, profilaktyki uzależnień i przemocy, oraz kształtowania umiejętności psychospołecznych.

- To nie wszystkie dofinansowane projekty, ponieważ wsparliśmy kwotą ponad 123 tys. zł organizacje, które zorganizują wakacyjne wyjazdy dla dzieci i młodzieży - mówi Mariusz Budziszewski, zastępca Burmistrza Dzielnicy Wola. - Wyjazdy będą kontynuacją całorocznej pracy profilaktycznej i socjoterapeutycznej. Na wakacje wyjadą m. in. podopieczni Placówek Wsparcia Dziennego - dodaje.

Źródło: Urząd dzielnicy Wola
Fot.: https://pixabay.com/pl/biznesmenów-zespół-grupy-współpracy-2890415/

KOMENTARZE

aktualności

REKLAMA
więcej z działu aktualności

sport

więcej z działu sport

kultura i rozrywka

więcej z działu kultura i rozrywka

Drogi i Komunikacja

więcej z działu Drogi i Komunikacja

KONKURSY

więcej z działu KONKURSY

Sponsorowane

więcej z działu Sponsorowane

kulinaria

więcej z działu kulinaria

Zdrowie i Uroda

więcej z działu Zdrowie i Uroda