mobile

Prezydent stolicy podpisał Deklarację LGBT+

Prezydent Rafał Trzaskowski podpisał Deklarację LGBT+. Dokument zakłada działania w takich obszarach, jak bezpieczeństwo, edukacja, kultura i sport, administracja a także praca.

 

Informacja prasowa
Prezydent stolicy podpisał Deklarację LGBT+

- Warszawa jest dla wszystkich. To nie tylko hasło wyborcze, lecz wizja mojego ukochanego miasta, w którym każdy może znaleźć miejsce dla siebie. Przywódcy polityczni, również na szczeblu samorządowym, muszą zająć zdecydowane stanowisko przeciw homofobii i dyskryminacji, przyczyniając się tym samym do pozytywnej zmiany zachowań społecznych. Tę równość gwarantuje nam Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej - mówi Rafał Trzaskowski, prezydent m.st. Warszawy.

 

- Samorządy mogą wpłynąć na sytuację społeczną osób LGBT+ poprzez poprawę ich bezpieczeństwa, zapewnienie wsparcia psychologicznego, edukację i uwrażliwienie społeczeństwa. Na sytuację prawną, w tym legalizację związków jednopłciowych nie mamy wpływu, to są kompetencje polskiego rządu - mówi Aldona Machnowska-Góra, dyrektorka koordynatorka ds. kultury i komunikacji społecznej i dodaje - Warszawianki i warszawiacy muszą czuć się w naszym mieście bezpiecznie, ich kreatywność i potencjał nie mogą być ograniczane, także w wymiarze sztuki. Powinni być szanowani i akceptowani niezależnie od tożsamości płciowej, orientacji seksualnej, religii czy koloru skóry.

 

„Warszawska Polityka Miejska Na Rzecz Społeczności LGBT+” (Deklaracja LGBT+) jest dokumentem, który powstał z inicjatywy i na podstawie programu samorządowego Stowarzyszenia Miłość Nie Wyklucza zajmującego się sprawami społeczności LGBT+ w Polsce we współpracy z czterema innymi warszawskimi organizacjami LGBT+. Promowany był podczas wyborów samorządowych jesienią 2018 r. W toku dalszych konsultacji zapisów uczestniczyli członkowie i członkinie Branżowej Komisji Dialogu Społecznego ds. Równego Traktowania oraz urzędnicy. Podpisaniem deklaracji rozpoczyna się wspólny proces wdrażania wypracowanych rozwiązań. - Deklaracja LGBT+ to pierwszy taki w Polsce i znaczący w naszej części Europy sygnał, że z punktu widzenia władz jesteśmy tak samo ważną częścią miejsca, w którym żyjemy - mówi Oktawiusz Chrzanowski, inicjator i koordynator prac nad Deklaracją, członek zarządu Stowarzyszenia Miłość Nie Wyklucza i dodaje - Podpisanie Deklaracji jest świętem warszawskiej społeczności LGBT+ a jednocześnie jest zobowiązaniem prezydenta, do którego realizacji włączymy całą społeczność i będziemy monitorować, aby zostało zrealizowane z jak największą korzyścią dla społeczności LGBT+.

 

Deklaracja zakłada realizację postulatów ważnych dla społeczności LGBT+:

● W obszarze bezpieczeństwa: reaktywacja hostelu interwencyjnego dla osób LGBT+ będących w trudnej sytuacji życiowej, zmuszonych do opuszczenia domu, stworzenie miejskiego mechanizmu zgłaszania, monitorowania przestępstw wynikających z homofobii i transfobii, jak też wzmocnienie działań antyprzemocowych w szkole.

● W dziedzinie edukacji: edukacja antydyskryminacyjna i seksualna zgodnej ze standardami WHO, aktywne wspieranie nauczycieli, jak i otwartość na inicjatywy III sektora dotyczące spraw społeczności.

● W obszarze kultury i sportu: patronat prezydenta miasta nad Paradą Równości, stworzenie centrum kulturowo-społecznościowego dla osób LGBT+, wsparcie klubów sportowych skupiających osoby LGBT+.

● W obszarze pracy: podpisanie Karty Różnorodności i współpracy z pracodawcami przyjaznymi osobom LGBT+.

● W obszarze administracji: rozszerzenie stosowania klauzul antydyskryminacyjnych w umowach z kontrahentami miasta.

Deklaracja zakłada również powołanie w strukturach urzędu Pełnomocnika Prezydenta m.st. Warszawy ds. Społeczności LGBT+.

 

Dlaczego podpisanie Deklaracji jest ważne dla społeczności LGBT+ w Warszawie?

  • wśród prawie 2 milionów ludzi, którzy tworzą wspólnotę mieszkanek i mieszkańców Warszawy, nawet 200 tys. osób to członkowie społeczności LGBT+,

  • blisko 70 proc. osób LGBT doświadczyło jakiegoś rodzaju przemocy na przestrzeni ostatnich dwóch lat. W przypadku nastolatków LGBT miejscem, w którym najczęściej spotykają się z agresją, jest szkoła (26 proc.), a sprawcami przemocy są inni uczniowie lub uczennice (19 proc),

  • jedynie 26 proc. młodych osób LGBT zapytanych o to, czy czują się w pełni akceptowane przez swoje matki, odpowiedziało, że tak. W przypadku ojców wynik jest jeszcze gorszy – w pełni akceptujących ojców i sióstr ma jedynie 12 proc. badanych, tylko 9 proc. ma taką opinię o swoich braciach,

  • to wszystko sprawia, że aż 70 proc. młodych osób LGBT uskarża się na ogromne poczucie osamotnienia, a blisko 70 proc. nastolatków LGBT ma myśli samobójcze, połowa zaś objawy depresji (dla porównania odsetek osób zmagających się z depresją dla ogółu społeczeństwa wynosi zaledwie 5 proc).

Źródło: UM Warszawa

KOMENTARZE

aktualności

REKLAMA
więcej z działu aktualności
REKLAMA

sport

więcej z działu sport

kultura i rozrywka

więcej z działu kultura i rozrywka

Drogi i Komunikacja

więcej z działu Drogi i Komunikacja

KONKURSY

więcej z działu KONKURSY

Sponsorowane

więcej z działu Sponsorowane

kulinaria

więcej z działu kulinaria

Zdrowie i Uroda

więcej z działu Zdrowie i Uroda