mobile

Program Zielone Ulice na Bemowie

W czasie konsultacji społecznych mieszkańcy dzielnicy zgłosili wiele uwag i pomysłów, na podstawie których Zarząd Zieleni m.st. Warszawy ma przygotować projekt koncepcji zagospodarowania ulic Bemowa

Róża Paszkowska
Program Zielone Ulice na Bemowie

Wzdłuż ulic Radiowej, Szeligowskiej i Połczyńskiej mają zostać posadzone drzewa w ramach szerzej zakrojonej akcji zazieleniania Warszawy

Pierwszy etap konsultacji społecznych, dotyczących programu Zielone Ulice na Bemowie, miał miejsce w styczniu bieżącego roku. Mieszkańcy dzielnicy mogli zgłaszać różnego rodzaju uwagi i sugestie podczas spotkań, a także pisemnie. Na liście potrzeb znalazły się zarówno zagadnienia dotyczące samej zieleni miejskiej, jak i małej architektury czy ciągów komunikacyjnych.

Mieszkańcy Bemowa sugerowali dosadzenie drzew i krzewów wzdłuż ulic, a także stworzenie stref buforowych pomiędzy ulicami a chodnikami oraz pomiędzy torowiskami tramwajowymi a chodnikami. Podkreślono również konieczność odseparowania budynków mieszkalnych od ciągów komunikacyjnych za pomocą zieleni.

W zakresie małej architektury mieszkańcy zgłaszali zapotrzebowanie między innymi na ławki oraz kosze na śmieci. Wśród licznych pomysłów na zmiany w aranżacji przestrzeni znalazły się takie punkty jak przysłonięcie zielenią nieatrakcyjnych budynków i ogrodzeń, stworzenie terenów dla psów, miejsc piknikowych czy placów zabaw. Wszystkie uwagi i sugestie zebrane podczas pierwszego etapu konsultacji mają zostać rozpatrzone przez projektantów i w miarę możliwości uwzględnione podczas tworzenia planu zagospodarowania ulic.

Gotowe projekty zazielenienia ulic Połczyńskiej, Radiowej i Szeligowskiej mają zostać opublikowane pod koniec marca. W czasie drugiego etapu konsultacji mieszkańcy Bemowa będą mogli odnieść się do przedstawionych projektów i wpłynąć na finalny kształt koncepcji. Pierwsze drzewa na Bemowie, w ramach programu Zielone Ulice, mają pojawić się jeszcze w 2018 roku.  

KOMENTARZE

aktualności

REKLAMA
więcej z działu aktualności
REKLAMA

sport

więcej z działu sport

kultura i rozrywka

więcej z działu kultura i rozrywka

Drogi i Komunikacja

więcej z działu Drogi i Komunikacja

KONKURSY

więcej z działu KONKURSY

Sponsorowane

więcej z działu Sponsorowane

kulinaria

więcej z działu kulinaria

Zdrowie i Uroda

więcej z działu Zdrowie i Uroda