mobile
REKLAMA

Rekrutacja do przedszkoli wcześniej niż zwykle

W tym roku nieco szybciej, bo już po feriach ruszają zapisy do przedszkoli. Pierwsza tura zapisów do warszawskich przedszkoli rusza już 13 lutego. O szczegółach poniżej.

Karolina Sakowska/ fot. pixabay
Rekrutacja do przedszkoli wcześniej niż zwykle

Rodzice, których pociechy rozpoczynają kolejny rok nauki w przedszkolu muszą złożyć między 13 a 19 lutego, do godziny 16:00 pisemną deklarację  o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w kolejnym roku szkolnym.

Natomiast w przypadku dzieci, które we wrześniu pierwszy raz pójdą do przedszkola, zapisy ruszają 20 lutego o godzinie 13:00 i potrwają do 7 marca, do godziny 20:00.

Rodzice zobowiązani są do wypełnienia w systemie informatycznym wniosku o przyjęcie dziecka, a następnie wydrukowania wypełnionego wniosku i po podpisaniu, złożenia go w przedszkolu pierwszego wyboru. Istnieje również możliwość pobierania wniosku w dowolnej placówce prowadzącej rekrutację.

Co ważne, data złożenia wniosku w placówce nie ma wpływu na kolejność przyjęć dzieci. Warto jednak wiedzieć, że w przypadku liczby kandydatów większej niż liczba wolnych miejsc, w pierwszej kolejności brane są pod uwagę kryteria ustawowe (pierwszy etap), a następnie kryteria samorządowe (drugi etap).

Kryteria ustawowe, to m.in. wielodzietność rodziny dziecka, niepełnosprawność dziecka, niepełnosprawność jednego z rodziców/obojga/ rodzeństwa dziecka, samotne wychowywanie dziecka. Do kryteriów samorządowych zaś, zalicza się m.in. to, że rodzice/opiekunowie prawni mieszkają w m.st. Warszawie i rozliczają podatek dochodowy od osób fizycznych
w urzędzie skarbowym na terenie m.st. Warszawy, bądź w przypadku kiedy dziecko, którego rodzeństwo w roku szkolnym, na który prowadzona jest rekrutacja, będzie rozpoczynało lub kontynuowało edukację w przedszkolu.

Informacji na temat rekrutacji i oferty poszczególnych przedszkoli i szkół udzielają pracownicy Urzędów Dzielnic. Wykaz poszczególnych placówek  z numerami kontaktowymi na stronie: http://edukacja.warszawa.pl/dla-ucznia-i-rodzica/rekrutacja/przedszkolaki.

 

 

 

KOMENTARZE

aktualności

REKLAMA
więcej z działu aktualności
REKLAMA

sport

więcej z działu sport

kultura i rozrywka

więcej z działu kultura i rozrywka

Drogi i Komunikacja

więcej z działu Drogi i Komunikacja

KONKURSY

więcej z działu KONKURSY

Sponsorowane

więcej z działu Sponsorowane

kulinaria

więcej z działu kulinaria

Zdrowie i Uroda

więcej z działu Zdrowie i Uroda