mobile

Rewitalizacja Fortu V Włochy

5 lipca 2019 r. Zarząd Dzielnicy podpisał umowę z firmą AG-COMPLEX Sp. z o.o. na zaprojektowanie i wykonanie terenu zieleni o symbolice historycznej, na terenie Fortu V Włochy.

 

Informacja prasowa/ fot. Jacek Turczyk
TAGI
Rewitalizacja Fortu V Włochy

„Mam ogromną nadzieję, że po skończeniu prac Fort stanie się dumą naszej dzielnicy, a rozległe, zielone tereny będą miejscem w którym mieszkańcy chętnie spędzą swój wolny czas.”-  powiedział Burmistrz Włoch p. Artur Wołczacki.

 

Przedsięwzięcie jest współfinansowane w ramach projektu pn. „Utworzenie terenów zieleni o symbolice historycznej na obszarze m.st. Warszawy - dofinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, Oś priorytetowa: 2. Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, Działanie 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego”.

 

Celem głównym projektu jest zwiększanie powierzchni terenów zielonych w mieście, poprzez tworzenie unikalnych miejsc służących ochronie środowiska. Realizacja projektu przyczyni się do zachowania różnorodności biologicznej i poprawy możliwości przewietrzania miasta. Zakres projektu zakłada utworzenie zorganizowanego, zielonego terenu rekreacyjno-wypoczynkowego na obszarze Fortu V Włochy.

Zagospodarowanie terenu zieleni będzie polegało na: renowacji i wzmocnieniu istniejących skarp, usunięciu obcych gatunków inwazyjnych, wprowadzeniu wielogatunkowej szaty roślinności rodzimej oraz stworzeniu infrastruktury rekreacyjno-sportowo-edukacyjnej m.in. ścieżek edukacyjno-spacerowych oraz obiektów małej architektury.

 

Zgodnie z umową mają między innymi powstać: ścieżki spacerowe, miejsca do gier (m. in. w szachy terenowe, boisko do siatkówki plażowej czy stoły do ping ponga). Przewidziane są również: place zabaw dla dzieci i stanowiska do ćwiczeń dla osób dorosłych oraz miejsca do zabaw z psami. Na uwagę zasługuje również ogród doświadczeń i dodatkowe nasadzenia na terenie Fortu. Na realizację założeń przeznaczono 4.125.361,44 zł.

Ważnym elementem projektu jest ograniczenie dalszej degradacji terenu, poprzez jego zaśmiecanie i eksplorację w miejscach zagrażających elementom historycznym, zabytkowym oraz prowadzących do destabilizacji pierwotnie ukształtowanych skarp. Przewidziano, aby powstały park miał naturalny charakter, zbliżony do dzikiego, o powierzchni w ponad 70% biologicznie czynnej.

 

Działania zaplanowane w projekcie pozwolą w pełni wykorzystać potencjał naturalny i historyczny terenu oraz nadadzą mu istotną funkcję w przestrzeni nie tylko dzielnicowej ale również ogólnomiejskiej.

Źródło: UD Włochy 

KOMENTARZE

aktualności

REKLAMA
więcej z działu aktualności

sport

więcej z działu sport

kultura i rozrywka

więcej z działu kultura i rozrywka

Drogi i Komunikacja

więcej z działu Drogi i Komunikacja

KONKURSY

więcej z działu KONKURSY

Sponsorowane

więcej z działu Sponsorowane

kulinaria

więcej z działu kulinaria

Zdrowie i Uroda

więcej z działu Zdrowie i Uroda