mobile
REKLAMA

Rok małej ustawy – podsumowanie

Rok temu weszła w życie „mała ustawa reprywatyzacyjna”. Nowe przepisy wprowadziły zmiany w procesie zwrotów nieruchomości, pozwalając miastu na wydawanie decyzji odmownych i zakończenie postępowań dotyczących „śpiochów”. 

inf. pras.
Rok małej ustawy – podsumowanie

Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami i ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy weszła w życie 17 września 2016 r. Na jej podstawie miasto wydało już 130 decyzji (52 w 2016 i 78 w 2017 roku), z czego 75 odmownych i 20 o umorzeniu postępowania.

– Dzięki ustawie miasto nie musi już zwracać nieruchomości wykorzystywanych na cele publiczne takich jak szkoły, przedszkola czy domy opieki. Od września ubiegłego roku od roszczeń uwolniliśmy już 35 tego typu obiektów i działek. – powiedziała Hanna Gronkiewicz-Waltz, prezydent m.st. Warszawy. – Pierwszą decyzję odmowną, dotyczącą roszczeń do IV Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza przy ul. Saskiej 59 wydaliśmy już w dwa dni po wejściu w życie nowych przepisów – dodała. 

Nowe przepisy pozwoliły także na zajęcie się tzw. „śpiochami”, czyli nieruchomościami, co do których wiele lat temu został złożony wniosek, ale wnioskodawcy zaprzestali dalszych działań zmierzających do ich odzyskania. Opublikowano już ogłoszenia dotyczące 115 takich adresów. Pierwsza partia ukazała się w lutym br. Spośród 48 „śpiochów” do 15 nieruchomości zgłoszono roszczenia. Dla pozostałych 33 nieruchomości rozpoczyna się procedura, która doprowadzi do wpisania miasta jako właściciela w księgach wieczystych. Uregulowanie ich stanu prawnego ochroni lokatorów i pozwoli miastu na przeprowadzenie wszystkich koniecznych remontów. 

„Mała ustawa” wprowadziła także zapisy dotyczące sprzedaży praw i roszczeń dekretowych, których trzeba dokonywać u notariusza, a miasto może skorzystać z pierwokupu, jeśli dotyczą gruntów miejskich. Ratusz skorzystał z tego prawa osiem razy – kupując m.in. prawa i roszczenia do kamienic przy ul. Grochowskiej 230a  oraz przy ul. Dąbrowskiego 12. Mieszkańcy lokali komunalnych w tych budynkach mogą już być spokojni o swój byt. Miasto, w czerwcu br. zwiększyło także pulę środków na pierwokupy w budżecie miasta (o 3 mln zł).

Co ważne - zapisy ustawy zobligowały sądy do bardziej wnikliwej analizy wniosków dotyczących ustanawiania kuratorów. Nie można ich już ustanawiać wobec osób, których miejsca pobytu nie sposób ustalić lub istnieją przesłanki, że od dawna nie żyją. 

Mała ustawa reprywatyzacyjna, której projekt przygotowało miasto nie jest jednak wystarczająca do uregulowania wszystkich spraw dekretowych. W polskim prawie nadal brakuje zapisów dotyczących wypłaty rekompensat za utracony majątek, ochrony lokatorów objętych decyzjami reprywatyzacyjnymi i zakazu wydawania budynków, w których są mieszkania komunalne. Miała to uregulować duża ustawa reprywatyzacyjna, której projekt został złożony do Sejmu 2 września 2016 r. – Apeluję do posłów o pilne rozwiązanie problemu dekretu Bieruta raz na zawsze! – dodała Hanna Gronkiewicz-Waltz.   

KOMENTARZE

aktualności

REKLAMA
więcej z działu aktualności
REKLAMA

sport

więcej z działu sport

kultura i rozrywka

więcej z działu kultura i rozrywka

Drogi i Komunikacja

więcej z działu Drogi i Komunikacja

KONKURSY

więcej z działu KONKURSY

Sponsorowane

więcej z działu Sponsorowane

kulinaria

więcej z działu kulinaria

Zdrowie i Uroda

więcej z działu Zdrowie i Uroda