mobile

Słaba płeć? Nic z tych rzeczy! Kobiety z Warszawy i Mazowsza w statystycznym zwierciadle

Żyją dłużej od mężczyzn. Przeważają w pokojach nauczycielskich, za to mniej ich w samorządach lokalnych. Na dziecko decydują się w okolicach trzydziestki. Co o realiach życia warszawskich i mazowieckich kobiet mówi statystyka?

Informacja prasowa
Słaba płeć? Nic z tych rzeczy! Kobiety z Warszawy i Mazowsza w statystycznym zwierciadle

Tradycyjnie kobiety deklasują mężczyzn pod względem przeciętnego trwania życia. W Warszawie ta różnica wyniosła ponad 6 lat na korzyść pań, zaś w województwie mazowieckim aż 8. W efekcie, kobiety przeważają liczebnie: na 100 mężczyzn przypada w województwie mazowieckim 109 kobiet, zaś w Warszawie 118.

Również edukacja to obszar, w którym prym wiodą panie. Stanowią one 56% ogółu studentów i 63% absolwentów. Panie przeważają na uczelniach pedagogicznych (84% nauczycieli to kobiety), medycznych, na uniwersytetach oraz uczelniach rolniczych. Męskim bastionem pozostają politechniki - panie stanowią tu jedną trzecią studentów.

Gdzie kobiety mają trudniej? Na pewno na rynku pracy. Wprawdzie wskaźniki bezrobocia są dla kobiet nieco korzystniejsze niż dla mężczyzn (stopa bezrobocia kobiet w województwie mazowieckim to 5,1%, zaś mężczyzn 5,9%), ale bolączką pozostają nierówności płacowe. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie kobiet (5001 zł) jest niższe niż w przypadku mężczyzn aż o 1057 zł.

Konieczność zdobycia wykształcenia i odpowiedniego doświadczenia zawodowego powoduje, że kobiety coraz później decydują się na posiadanie dziecka. Wiek środkowy debiutującej warszawskiej mamy to 30 lat i 6 miesięcy. W skali województwa wskaźnik ten jest niższy, ale rośnie – średni wiek Mazowszanki rodzącej pierwsze dziecko to prawie 29 lat.

Która płeć jest bardziej przedsiębiorcza? Statystyki wskazują, że przewaga jeszcze jest po stronie mężczyzn. Na własny rachunek pracuje co ósma kobieta, przy czym najczęściej w firmach jednoosobowych (w przypadku mężczyzn co czwarty prowadzi samodzielną działalność). Po 100 latach od przyznania Polkom praw wyborczych wciąż stoją one na słabszej pozycji w życiu politycznym. Dostrzec to można choćby w składach warszawskich i mazowieckich samorządów lokalnych. Wprawdzie w Warszawie udział kobiet w ogólnej liczbie radnych wynosi 42%, ale w skali województwa odsetek ten nie przekracza 30%.

Panie znacznie bardziej niż panowie dbają o swoje zdrowie, przynajmniej jeśli chodzi o korzystanie z używek. Papierosy pali 18% kobiet w wieku powyżej 15 lat, natomiast po alkohol przynajmniej raz w tygodniu sięga 9% pań (w przypadku mężczyzn oba wskaźniki wyniosły 31%).

Źródło: Urząd Statystyczny w Warszawie

KOMENTARZE

aktualności

REKLAMA
więcej z działu aktualności

sport

więcej z działu sport

kultura i rozrywka

więcej z działu kultura i rozrywka

Drogi i Komunikacja

więcej z działu Drogi i Komunikacja

KONKURSY

więcej z działu KONKURSY

Sponsorowane

więcej z działu Sponsorowane

kulinaria

więcej z działu kulinaria

Zdrowie Kobieta Dziecko

więcej z działu Zdrowie Kobieta Dziecko