mobile

Start teleopieki dla seniorów w Warszawie

W Warszawie rozpoczął się program opieki nad osobami starszymi, wykorzystujący nowe technologie. Opaski z przyciskiem SOS i monitorujące funkcje życiowe, tablety, a także pomoc wolontariuszy to część działań w ramach projektu „Z@OPIEKOWANI”.

inf. pras.
TAGI
Start teleopieki dla seniorów w Warszawie

„Z@OPIEKOWANI” to pilotażowy projekt obejmujący kompleksowe wsparcie dla mieszkańców Warszawy w wieku powyżej 60 lat. Są to usługi opiekuńcze świadczone
w domach seniorów, połączone z teleopieką wykorzystującą nowe technologie
i wzmacniającą poczucie bezpieczeństwa, uzupełniane wsparciem wolontariuszy.

- Sprawdzamy różnego typu rozwiązania. Bardzo ważna jest dla nas opinia starszych osób, uczestników projektu. W przyszłości właśnie taką kompleksową opieką, wykorzystującą najnowsze technologie, chcemy objąć 7 tysięcy warszawiaków – nie tylko seniorów, ale również osoby z niepełnosprawnościami. Dziękuję uczestnikom, którzy zgodzili się testować proponowane rozwiązania – mówi Hanna Gronkiewicz-Waltz, prezydent stolicy.

Projekt realizowany jest w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Niepełnosprawni dla Środowiska EKON i 7 ośrodkami pomocy społecznej. Wartość projektu to blisko 1 mln zł.

 

Opaska, tablet lub zestaw

Do 14 maja 2019 roku 40 seniorów będzie testowało 2 różne zestawy do teleopieki. Osoby niewychodzące z domu będą mogły w sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia wezwać pomoc przez wciśnięcie przycisku SOS znajdującego się na wodoodpornej opasce i specjalnej centralce telefonicznej. Urządzenia umożliwiają także dwustronną komunikację z trzema wybranymi prze seniora numerami telefonu, z centrum teleopieki oraz Miejskim Centrum Kontaktu Warszawa 19115 Do urządzeń wprowadzono także funkcję przypominającą o zażyciu leków.

Osoby poruszające się samodzielnie otrzymają zaś zestaw składający się z tabletu i opaski z przyciskiem SOS, GPS, detektorem upadku, z funkcją monitorowania ciśnienia krwi i tętna oraz przypominania o zażyciu leków. Dodatkowo opaska działa podobnie jak telefon – umożliwia kontakt z centrum teleopieki oraz odbieranie połączeń. Tablety w specjalnie wzmocnionej obudowie są również wyposażone w przycisk SOS. Mają przede wszystkim sprzyjać aktywizacji seniorów i pełnić funkcję integracyjną. Dzięki zainstalowanym aplikacjom osoby starsze będą mogły m.in. rozwijać swoje zainteresowania, ćwiczyć pamięć oraz prowadzić video rozmowy z innymi uczestnikami projektu lub rodziną. W ramachaplikacji Warszawa19115 Będą mogły także zgłosić awarię lub interwencję, a także swój pomysł na zmiany w mieście. Poprzez Warszawski Sysytem Powiadomień codziennie będą otrzymywać porcję informacji z wybranych przez siebie obszarów życia miasta. Sprzęt i usługę teleopieki zapewnia seniorom firma NMT Co Ltd Sp. z o.o.

 

Wolontariusz i opiekun pomogą

Projekt „Z@OPIEKOWANI - kompleksowe wsparcie osób niesamodzielnych w m.st. Warszawie” to nie tylko teleopieka, ale również dostosowane do potrzeb uczestników projektu usługi opiekuńcze, czyli pomoc w zaspakajaniu codziennych potrzeb życiowych (tj. sprzątanie, pranie, zakupy, pomoc w spożywaniu posiłku, załatwianie spraw urzędowych, itp.). Nad pracą opiekunów czuwa koordynatorka opiekunów i opiekunek ze Stowarzyszenia Niepełnosprawni dla Środowiska EKON.

Działania w projekcie zostaną uzupełnione wsparciem wolontariuszy przede wszystkim
z projektu „Zaloguj i pomagaj – Warszawa dla seniora” oraz dotychczas realizowanych miejskich projektów z zakresu edukacji cyfrowej. Pomogą oni seniorom poznać możliwości internetu i nauczą ich obsługi tabletu, spędzą z nimi czas na rozmowach, grach czy spacerach. Nabór wolontariuszy nadal trwa, osoby zainteresowane, posiadające odrobinę wolnego czasu, którą chciałyby poświęcić innym zapraszamy do współpracy
i kontakt z koordynatorką projektu (Małgorzata Nawrot, Urząd m.st. Warszawy, m.nawrot@um.warszawa.pl).

 

Projekt „Z@OPIEKOWANI - kompleksowe wsparcie osób niesamodzielnych w m.st. Warszawie” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020.

 

Standardy usług opiekuńczych dla mieszkańców stolicy

Przypomnijmy, pod koniec października Hanna Gronkiewicz-Waltz, Prezydent m.st. Warszawy podpisała zarządzenie o standardach usług opiekuńczych świadczonych chorym i niepełnosprawnym mieszkańcom w ich domach. Standardy usług opiekuńczych
i specjalistycznych zostały wypracowane we współpracy z mieszkańcami – odbiorcami usług, pracownikami ośrodków pomocy społecznej oraz konsultowane z organizacjami pozarządowymi z Komisji Dialogu Społecznego ds. Niepełnosprawności i Komisji Dialogu Społecznego ds. Osób Starszych i Kombatantów. Ich celem jest zapewnienie odpowiedniej jakości usług opiekuńczych, ujednolicenie sposobu ich realizacji oraz zapewnienie jednolitych zasad dostępu do świadczeń dla mieszkańców stolicy.

Dokument określa także procedury organizacyjne i administracyjne, związane ze świadczeniem tych usług oraz zasady współpracy ośrodków pomocy społecznej i Centrum Usług Społecznych „Społeczna Warszawa”.

W maju 2017 r. powołana została nowa jednostka budżetowa m.st. Warszawy Centrum Usług Społecznych „Społeczna Warszawa”, do której zadań należy organizowanie
i koordynowanie świadczenia usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w miejscu zamieszkania. Jednym
z priorytetowych zadań CUS było opracowywanie standardów usług opiekuńczych.

 

Seniorzy w stolicy

W Warszawie mieszka blisko pół miliona osób powyżej 60. roku życia – to ponad 25% ogółu mieszkańców. Z roku na rok seniorów będzie coraz więcej. Dlatego jako samorząd warszawski robimy coraz więcej, by zapewnić im godne, jak najlepsze życie. Ważne, by starsi warszawiacy mieli zapewnioną opiekę na jak najwyższym poziomie, czuli się bezpiecznie i byli jak najdłużej samodzielni.

KOMENTARZE

aktualności

REKLAMA
więcej z działu aktualności

sport

więcej z działu sport

kultura i rozrywka

więcej z działu kultura i rozrywka

Drogi i Komunikacja

więcej z działu Drogi i Komunikacja

KONKURSY

więcej z działu KONKURSY

Sponsorowane

więcej z działu Sponsorowane

kulinaria

więcej z działu kulinaria

Zdrowie Kobieta Dziecko

więcej z działu Zdrowie Kobieta Dziecko