mobile

Super Konkurs! Wygraj zaproszenie na Landowski Fight Night: Droga do Igrzysk!

Razem z Landowski Akademia Boksu przygotowaliśmy Konkurs! Mamy dla Was do wygrania dwa podwójne zaproszenia na Landowski Fight Night: Droga do Igrzysk, wydarzenie które odbędzie się 6 października o godz. 19:30 w Hali Sportowej Bielany!

Redakcja
Super Konkurs! Wygraj zaproszenie na Landowski Fight Night: Droga do Igrzysk!

Gala Landowski Fight Night Droga do Igrzysk jest organizowana po raz pierwszy pod szyldem Landowski Akademia Boksu. Odbędzie się 6 października w Hali Sportowej Bielany przy ul.Staffa 3/5 o godzinie 19.30, a poprowadzi ją Mistrz Europy i predendent do tytułu Mistrza Swiata Albert Sosnowski. Na gali swoje umiejętności pokażą najmłodsi adepci pięściarstwa aż po wiek seniora . Ma to na celu pokazanie drogi jaką musi przebyć zawodnik,aby wysratować na Igrzyskach Olimpijskich.Druga część imprezy jest zrobiona na podobieństwo WBSS(Word Boxing Super Series) gdzie walczą tzw. koneserzy pięściarstwa,czyli ludzi,którzy trenują tą szlachetną dyscyplinę hobbistycznie. 4 zawodników walczy w półfinale o wejśćie do finału na następnej edycji turnieju o pas LFN . Przewidziany jest rownież trening najmłodszych adeptów Landowski Akademia Boksu oraz występy artystyczne.

 

Zasady konkursu:

Co trzeba zrobić?

Napisz w komentarzu, „dlaczego właśnie Ty chcesz wygrać podwójne zaproszenie na Landowski Fight Night: Droga do Igrzysk, wydarzenie które odbędzie się 6 października w Hali Sportowej Bielany”.

Odpowiedzi można udzielać do dnia 25.09.2018 roku.

Wyłonieni zwycięzcy zostaną opublikowani dnia 26.09.2018 roku.

Regulamin konkursu:

1. Konkurs prowadzony jest za pośrednictwem portalu Informator Stolicy pod adresem https://informator-stolicy.pl
2. Organizatorem konkursu jest firma P&D Idea zwana dalej „Organizatorem”.
3. Konkurs zostanie przeprowadzony przez Organizatora na stronie www prowadzonej przez Organizatora pod adresem URL: https://informator-stolicy.pl zwanym dalej „Portalem”, w dniach od 19.09.2018 do 25.09.2018 roku.
4. Przystępując do konkursu, poprzez wysłanie zgłoszenia – uczestnik akceptuje postanowienia regulaminu oraz wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych udostępnionych w Konkursie.
5. Wszelkie pytania, komentarze oraz skargi i reklamacje związane z Konkursem powinny być kierowane do Organizatora. Wszelkie dane osobowe i informacje przekazywane przez uczestników w ramach Konkursu powierzane są Organizatorowi.
6. Konkurs nie jest grą hazardową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. 2009, Nr 201, poz. 1540 ze zm.) i nie podlega rygorom określonym w w/w ustawie.
7. Udział w Konkursie jest dobrowolny i nieodpłatny.
8. Prawo udziału w Konkursie przysługuje osobom, które spełniają warunki uczestnictwa w konkursie, wskazane w treści Regulaminu i nie podlegają wykluczeniu z udziału w Konkursie, zgodnie z treścią Regulaminu.
9. W Konkursie może wziąć udział osoba fizyczna, która: posiada miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polski; posiada pełną zdolność do czynności prawnych albo ograniczoną zdolność do czynności prawnych i uzyskała zgodę rodzica lub opiekuna prawnego (przedstawiciela ustawowego) na udział w Konkursie na zasadach określonych w Regulaminie; zapoznała się z treścią Regulaminu i zaakceptowała jego postanowienia; opublikowała w Okresie Trwania Konkursu na Portalu przynajmniej jedno Zgłoszenie Konkursowe swojego autorstwa.
10. Zgłoszenie Konkursowe polega na umieszczeniu w terminie od 19.09.2018 do 25.09.2018 rokukomentarza z odpowiedzią „dlaczego właśnie Ty chcesz wygrać podwójne zaproszenie na Landowski Fight Night: Droga do Igrzysk, wydarzenie które odbędzie się 6 października w Hali Sportowej Bielany pod danym wpisem konkursowym umieszczonym na Portalu.
11. Zgłoszenia Konkursowe nie mogą zawierać treści wulgarnych, obelżywych, nieobyczajnych, dyskryminujących, obrażających uczucia religijne lub w inny sposób sprzecznych z prawem lub zasadami współżycia społecznego.
12. Po zakończeniu Konkursu Komisja Konkursowa wyłoni 2 Laureatów Konkursu – autorów najciekawszych Zgłoszeń Konkursowych według oceny Komisji Konkursowej.
13. Przy ocenie Zgłoszeń Konkursowych Komisja Konkursowa będzie brała pod uwagę następujące kryteria: oryginalna i nietuzinkowa odpowiedź.
14. Prawidłowe przeprowadzenie Konkursu i wyłonienie 2 Laureatów Konkursu zapewnia Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora, składająca się z 3 osób. W skład Komisji Konkursowej wchodzą osoby ze strony Organizatora.
15. Laureaci Konkursu zostaną wyłonieni i ogłoszeni na Portalu dnia 26.09.2018 roku. Publikacji, o której mowa będzie podlegała nazwa użytkownika danego Laureata Konkursu.
16. Laureat Konkursu zobowiązany jest w ciągu 2 (dwóch) dni od dnia ogłoszenia wyniku konkursu przesłać wiadomość do Organizatora Konkursu.
17. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany Regulaminu, o ile nie pogorszy ona warunków uczestnictwa w Konkursie. Zmiana wchodzi w życie z chwilą jej publikacji na Portalu.
18. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy Uczestnicy spełniają warunki określone w Regulaminie.
19. Niniejszy Regulamin oraz jego zmiany wchodzą w życie z chwilą ich ogłoszenia na Portalu.

20. W przypadku, gdy Laureat Konkursu zrezygnuje lub nie zgłosi się po odbiór nagrody, w ciągu 2 dni od ogłoszenia wyniku Konkursu, trafia ona ponownie do puli nagród konkursowych Informatora Stolicy.

KOMENTARZE

aktualności

REKLAMA
więcej z działu aktualności
REKLAMA

sport

więcej z działu sport

kultura i rozrywka

więcej z działu kultura i rozrywka

Drogi i Komunikacja

więcej z działu Drogi i Komunikacja

KONKURSY

więcej z działu KONKURSY

Sponsorowane

więcej z działu Sponsorowane

kulinaria

więcej z działu kulinaria

Zdrowie i Uroda

więcej z działu Zdrowie i Uroda