mobile

Szukasz dofinansowania na stworzenie produktu sieciowego lub opatentowanie swojego pomysłu? Przyjdź na bezpłatne spotkanie i poznaj nowe konkursy PARP!

Już 9 kwietnia 2019 roku w Warszawie odbędzie się bezpłatne spotkanie informacyjne dla przedsiębiorców, chcących pozyskać dofinansowanie na tworzenie produktów sieciowych lub uzyskanie profesjonalnego wsparcia rzecznika patentowego w przygotowaniu postępowania dotyczącego ochrony praw własności przemysłowej na rynkach zagranicznych. Spotkanie w ramach poddziałań Tworzenie sieciowych produktów przez MŚP (1.3.2 POPW) oraz Ochrona własności przemysłowej (2.3.4 POIR) odbędą się w godzinach 11:00-15:00 w Golden Floor Centrum w Warszawie przy al. Jerozolimskich 123A.

Artykuł sponsorowany
TAGI
Szukasz dofinansowania na stworzenie produktu sieciowego lub opatentowanie swojego pomysłu? Przyjdź na bezpłatne spotkanie i poznaj nowe konkursy PARP!

Aby wziąć udział w spotkaniu, należy się zarejestrować na stronie internetowej PARP.

 

Pierwsza część spotkania będzie poświęcona konkursowi 1.3.2 POPW. Mali i średni przedsiębiorcy, którzy wspólnie z innymi firmami chcą wprowadzać na rynek innowacje, będą mogli powalczyć w nim o dotacje na stworzenie produktów sieciowych. Produkt sieciowy to oferta, która łączy rozproszone podmioty, atrakcje, miejsca czy obiekty w taki sposób, że tworzą one jedną markę. Nie istnieją ograniczenia co do branży, której może dotyczyć projekt o ile wpisuje się ona w tzw. regionalne inteligentne specjalizacje (RIS) wspólne dla co najmniej dwóch województw Polski Wschodniej (np. lotniczej, turystycznej, meblarskiej czy zdrowotnej – branż, w ramach których można zrealizować projekt jest znacznie więcej).

O dotacje mogą ubiegać się konsorcja złożone z co najmniej trzech firm MŚP lub samodzielny Wnioskodawca, który tworzy produkt sieciowy wraz z podmiotami współpracującymi nieotrzymującymi dofinansowania. Podmioty nie muszą mieć zarejestrowanej działalności w makroregionie Polski Wschodniej. Jednak, aby uzyskać dofinansowanie, planowany projekt powinien zostać zrealizowany w jednym z pięciu województw: lubelskim, podkarpackim, podlaskim, świętokrzyskim lub warmińsko-mazurskim. Dofinansowanie przeznaczone jest dla przedsiębiorców tworzących innowacyjne produkty sieciowe. W puli środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów znajduje się 250 mln zł.

Więcej informacji o spotkaniu znajduje się na stronie: https://www.parp.gov.pl/component/grants/grants/tworzenie-produktow-sieciowych-przez-msp

Druga część spotkania będzie dotyczyć poddziałania Ochrona własności przemysłowej, które zapewnia dofinansowanie ochrony praw do m.in.: wynalazków, wzorów użytkowych i wzorów przemysłowych na rynkach zagranicznych. O dotację mogą starać się mikro-, mali i średni przedsiębiorcy, którzy nie znajdują się w trudnej sytuacji finansowej, a ich siedziba lub oddział znajduje się na terenie Polski.

Dofinansowanie można przeznaczyć na pomoc rzecznika patentowego w:

  • przygotowaniu dokumentacji zgłoszeniowej do otrzymania patentu,

  • reprezentowaniu firmy przed organem ochrony,

  • prowadzeniu postępowania dotyczącego ochrony praw firmy,

  • w procesie obrony posiadanych praw do wzorów i patentów.

Fundusze mogą pokryć również opłaty urzędowe, tłumaczenia i doradztwo związane z uzyskaniem lub obroną praw ochronnych, a także koszt usług doradczych. Pula środków w tym konkursie wynosi 4 123 000,00 zł na dofinansowanie projektów zlokalizowanych w województwach innych niż mazowieckie i 877 000,00 zł na projekty zlokalizowane w woj. mazowieckim.

Więcej informacji o spotkaniu znajduje się na stronie: https://www.parp.gov.pl/component/grants/grants/ochrona-wlasnosci-przemyslowej

W trakcie spotkania przedstawiciele Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości omówią m.in.: zasady ubiegania się o dotacje w ramach trwających obecnie konkursów do powyższych działań, kryteria starania się o dofinansowanie oraz sposoby na prawidłowe wypełnianie wniosków. Bezpłatne spotkanie odbędzie się 9 kwietnia 2019 roku w Golden Floor Centrum w Warszawie przy al. Jerozolimskich 123A w godzinach 11:00 – 15:00 (sala S10; 15 piętro).

parb3

KOMENTARZE

aktualności

więcej z działu aktualności

sport

więcej z działu sport

kultura i rozrywka

więcej z działu kultura i rozrywka

Drogi i Komunikacja

więcej z działu Drogi i Komunikacja

KONKURSY

więcej z działu KONKURSY

Sponsorowane

więcej z działu Sponsorowane

kulinaria

więcej z działu kulinaria

Zdrowie i Uroda

więcej z działu Zdrowie i Uroda