mobile

Trwa nabór kandydatów do Wolskiej Rady Seniorów

Do 29 maja trwa nabór kandydatów do Wolskiej Rady Seniorów. W jej skład wejdzie 18 osób. Kandydat musi mieszkać na Woli, mieć ukończone 60 lat, posiadać obywatelstwo polskie oraz wiele chęci, żeby działać na rzecz wolskich seniorów.

Informacja prasowa/ fot. pixabay.com
Trwa nabór kandydatów do Wolskiej Rady Seniorów

Właśnie zakończyła się 3-letnia kadencja Wolskiej Rady Seniorów, dlatego czas powołać kolejną. Jakie warunki musi spełnić kandydat ubiegający się o miejsce w Radzie?
- Kryteria nie są trudne do spełnienia. Kandydat musi mieszkać na Woli, mieć ukończone 60 lat, posiadać obywatelstwo polskie oraz wiele chęci, żeby działać na rzecz wolskich seniorów - mówi Mariusz Budziszewski, zastępca Burmistrza Dzielnicy Wola.
- Specjalny formularz zgłoszeniowy dostępny jest w placówkach Urzędu Dzielnicy oraz na www.wola.waw.pl<http://www.wola.waw.pl>. Wypełniony dokument trzeba złożyć do 29 maja w Wydziale Obsługi Mieszkańców Urzędu Dzielnicy Wola przy. al. Solidarności 90 - dodaje.
Formularz, oprócz podstawowych danych osobowych kandydata, musi zawierać również krótką notę biograficzną, zgodę kandydata na zgłoszenie jego kandydatury, zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz listę poparcia co najmniej 15 osób w wieku powyżej 60 lat zamieszkałych na Woli, zawierającą: imię, nazwisko, adres zamieszkania, PESEL oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach związanych z wyborem przedstawicieli mieszkańców Woli do Rady Seniorów.
W Wolskiej Radzie Seniorów zasiądzie 18 członków. 12 wybiorą wolscy seniorzy, 4 - Rada Dzielnicy, po jednym kandydacie wskażą także Dzielnicowa Komisja Dialogu Społecznego i Zarząd Dzielnicy. W przypadku większej ilości zgłoszeń Burmistrz zorganizuje otwarte spotkanie wyborcze.
Rada Seniorów Dzielnicy Wola m. st. Warszawy została powołana do życia w 2015 roku, a jej głównym celem jest reprezentowanie seniorów mieszkających na Woli. Rada pełni rolę konsultacyjną, doradczą oraz inicjatywną, dzięki czemu starsi mieszkańcy dzielnicy maja większy wpływ na decyzje podejmowane przez Urząd Dzielnicy w ich sprawach. - Pierwsze 3 lata funkcjonowania Wolskiej Rady Seniorów uważamy za bardzo owocne, dlatego z niecierpliwością czekamy na zgłoszenia kandydatów do drugiej, 3-letniej kadencji - mówi Krzysztof Strzałkowski, Burmistrz Dzielnicy Wola. - Efektem pracy Rady jest m.in. akcja "Ławeczka", dzięki której Wola wzbogaciła się o kilkadziesiąt nowych ławek w lokalizacjach wskazanych przez seniorów, czy startująca właśnie Wolska Akademia Seniora - dodaje.

KOMENTARZE

aktualności

więcej z działu aktualności

sport

więcej z działu sport

kultura i rozrywka

więcej z działu kultura i rozrywka

Drogi i Komunikacja

więcej z działu Drogi i Komunikacja

KONKURSY

więcej z działu KONKURSY

Sponsorowane

więcej z działu Sponsorowane

kulinaria

więcej z działu kulinaria

Zdrowie Kobieta Dziecko

więcej z działu Zdrowie Kobieta Dziecko