mobile
REKLAMA

Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej - konkurs dla organizacji pozarządowych

Ruszył otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych na realizację w 2018 roku zadania publicznego w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej w 18 punktach w stolicy.
Oferty można składać do czwartku, 16 listopada 2017 r.


 

Redakcja/ fot.pixabay
Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej - konkurs dla organizacji pozarządowych

Łącznie na realizację zadań w ogłoszonym konkursie ofert dla organizacji pozarządowych na zapewnienie lepszego dostępu do informacji prawnej i usług prawniczych, w tym dostępu do pomocy prawnej dla osób znajdujących się w trudnych sytuacjach życiowych, których nie są w stanie pokonać wykorzystując własne zasoby, uprawnienia i możliwości. zostanie przeznaczonych w 2018 roku 1 092 960 zł (konkurs dotyczy prowadzenia 18 punktów nieodpłatnej pomocy). Nieodpłatna pomoc prawna w pozostałych 17 punktach będzie, tak jak w roku bieżącym, udzielana na podstawie porozumienia z okręgową radą adwokacją i radą okręgowej izby radców prawnych.

Oferty można składać do czwartku, 16 listopada br. do godz. 16.00 w Generatorze Wniosków, a wygenerowane, wydrukowane i podpisane potwierdzenie złożenia oferty wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17 listopada 2017 roku do godz. 16.00 w Biurze Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu m.st. Warszawy (pl. Niecała 2) lub przesłać pocztą lub przesyłką kurierską na adres: Biuro Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu m.st. Warszawy Biuro, ul. Niecała 2, 00-098 Warszawa (liczy się data wpływu do Urzędu).

Przed złożeniem oferty pracownicy Biura Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu m.st. Warszawy udzielają oferentom stosownych wyjaśnień, dotyczących zadania konkursowego oraz wymogów formalnych (Wydział Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, ul. Niecała 2, pok. 30, tel. (22) 443 14 61, od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00).

Mieszkańcy stolicy znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej mogli już od wielu lat korzystać z darmowych porad prawnych. Od 2008 r. były one świadczone w urzędach dzielnic. Zaś od stycznia 2012 roku, na mocy porozumienia między ratuszem a Okręgową Izbą Radców Prawnych w Warszawie, udzielane były w ramach działającego przy niej Centrum Pomocy Prawnej Pro Bono. Mieszkańcy Warszawy korzystają również z nieodpłatnej pomocy prawnej, która oferowana jest przez organizacje pozarządowe w ramach realizacji zadań publicznych zlecanych przez Miasto w trybie otwartych konkursów ofert. W zakresie programów świadczone są: indywidualne poradnictwo prawne, grupy edukacji prawnej, a w niektórych programach ponadto oferowana jest asysta i wsparcie dla osób potrzebujących w kontaktach z instytucjami w tym, z wymiarem sprawiedliwości.

Ponad 27 tysięcy porad prawnych udzielonych od 2016 roku

Od początku realizacji nieodpłatnej pomocy prawnej tj. od 1 stycznia 2016 r. do dnia 30 października 2017 r. udzielono w warszawskich 35 punktach łącznie 27 911 porad. Od początku nieodpłatna pomoc prawna udzielana jest m.in. najuboższym, młodym i seniorom, kombatantom i weteranom, posiadaczom Karty Dużej Rodziny. Dodatkowo od stycznia 2017 r. rozszerzony został katalog osób, którym przysługuje pomoc prawna o kobiety w ciąży. Nieodpłatnej pomocy prawnej udzielają adwokaci i radcy prawni, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach również aplikanci adwokaccy lub radcowscy z upoważnienia odpowiednio – adwokata lub radcy prawnego udzielających nieodpłatnej pomocy prawnej. Natomiast w punktach prowadzonych przez organizacje pozarządowe porad mogą udzielać także doradcy podatkowi oraz absolwenci wyższych studiów prawniczych posiadający co najmniej trzyletnie doświadczenie. Zgodnie z uchwaloną w 2015 roku ustawą w stolicy uruchomionych zostało 35 punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, 17 punktów stanowią punkty radcowskie-adwokackie, a prowadzenie 18 punktów zostało powierzonych w tym roku 11 organizacjom pozarządowym wyłonionym w otwartym konkursie ofert. Nieodpłatna pomoc prawna udzielana jest w przeciętnym wymiarze 5 dni w tygodniu przez co najmniej 4 godziny dziennie i ma charakter konsultacyjny. W celu uzyskania nieodpłatnej pomocy prawnej wymagane jest okazanie dokumentu potwierdzającego uprawnienie do skorzystania z ww. pomocy.

 

KOMENTARZE

aktualności

REKLAMA
więcej z działu aktualności

sport

więcej z działu sport

kultura i rozrywka

więcej z działu kultura i rozrywka

Drogi i Komunikacja

więcej z działu Drogi i Komunikacja

KONKURSY

więcej z działu KONKURSY

Sponsorowane

więcej z działu Sponsorowane

kulinaria

więcej z działu kulinaria

Zdrowie i Uroda

więcej z działu Zdrowie i Uroda