mobile

„Urządzam swoje miasto, idę na wybory”

Samorządy terytorialne zrzeszone w Związku Miast Polskich zachęcają mieszkańców do większego zaangażowania się w sprawy lokalne i wpływania na to, jak wyglądają miasta i jak się w nich żyje. Kampania „Urządzam swoje miasto” ma m.in. zwiększyć zainteresowanie udziałem w najbliższych wyborach.

Informacja prasowa
„Urządzam swoje miasto, idę na wybory”

Inicjatywa Związku Miast Polskich ma uświadomić mieszkańcom, że wspólnie ze swoimi przedstawicielami w samorządzie mogą kształtować swoje najbliższe otoczenie.
- Za pośrednictwem kampanii dostarczamy Polakom wiedzy ma temat narzędzi i możliwości, które pozwalają mieszkańcom miast aktywniej uczestniczyć w życiu lokalnym i włączać się do zarządzania, a także budują dobre relacje z samorządami – komentuje Joanna Nowaczyk, zastępca dyrektora Biura Związku Miast Polskich.

Urządzam swoje miasto – idę na wybory, Urządzam swoje miasto – głosuję w budżecie obywatelskim, Urządzam swoje miasto – działam w NGO, Urządzam swoje miasto – zgłaszam wnioski do planu zagospodarowania mojej dzielnicy to tylko niektóre z haseł, pojawiające się w kampanii. Na stronie www.miasta.pl/kampania zostały przedstawione konkretne narzędzia oraz ścieżki, z których mieszkańcy mogą i powinni korzystać.
- W kampanii podkreślamy, że mieszkańcy mają wybór - mogą wybrać swoich przedstawicieli i im pozostawić podejmowanie decyzji w naszym imieniu, ale mogą też - i powinni – sami angażować się w urządzanie miasta – dodaje Andrzej Porawski, dyrektor Biura Związku Miast Polskich.

W kampanię Związku Miast Polskich wpisują się działania m.st. Warszawy. Stolica rozpoczęła realizację cyklu debat, szkoleń i warsztatów o samorządzie terytorialnym i samorządności. - Wśród mieszkańców stolicy są tacy, którzy głosują pierwszy raz. To z myślą o nich, przygotowaliśmy cykl debat o samorządzie terytorialnym i samorządności, warsztaty połączone z debatą oksfordzką, jak również publikację edukacyjną poświęconą wyborom samorządowym – mówi Marcin Wojdat, sekretarz miasta.

Broszura „Moje pierwsze wybory”
Materiał edukacyjny dotyczący najbliższych wyborów samorządowych dostępny jest dla młodych warszawiaków w formie elektronicznej pod adresem http://mojepierwszewybory.pl/ Jego wersja papierowa będzie rozdawana m.in. podczas szkoleń i warsztatów, które odbywają się w stolicy. Broszura stanowi małe kompendium praktycznych informacji, które powinien znać każdy obywatel przystępujący do głosowania. Za pośrednictwem broszury młodzi ludzie dowiedzą się m.in. kogo wybieramy w wyborach samorządowych, jakie są kompetencje poszczególnych organów władz lokalnych, jakie warunki należy spełnić, żeby zagłosować oraz jak przebiega głosowanie od wejścia do lokalu wyborczego do wrzucenia kart do urny. Broszura powstała przy współpracy z ekspertami w dziedzinie samorządu terytorialnego.

To projekt finansowany przez m.st. Warszawę, jest realizowany przez dwie organizacje pozarządowe: Fundację Nowy Głos oraz Fundację Kultury Dialogu. Adresatami cyklu działań realizowanych w ramach projektu jest przede wszystkim warszawska młodzież, ale również seniorzy. Z myślą o uczestnikach zostały zaplanowane różnego rodzaju działania, m.in.:

Warsztaty połączone z debatą oksfordzką, czyli spotkania podczas których uczestnikom przekazywana jest wiedza o samorządzie warszawskim, w tym zarówno o strukturze i działaniu miasta, jak i o możliwościach angażowania się w życie społeczności lokalnych. Młodzież wzbogaci swoją wiedzę również o narzędzia wpierające tego rodzaju aktywność m.in. o budżet partycypacyjny, inicjatywę lokalną czy miejscach aktywności lokalnej. Podczas warsztatów uczestnicy zapoznawani są z zasadami debaty oksfordzkiej oraz sposobami argumentacji. Będą mieli okazję wypróbować swoje kompetencje zarówno związane z wiedzą samorządową, umiejętnością prowadzenia skutecznej argumentacji, jaki i aktywnego słuchania z poszanowaniem osób prezentujących odmienne poglądy.
W ramach projektu zaplanowano 40 warsztatów. Pierwszych sześć, odbyło się 20 września w LO im. Stefana Banacha (do wakacji LO im. A. Dobiszewskiego). Podczas warsztatów uczestnicy debatowali na temat: Czy w wyborach samorządowych prawo wyborcze czynne powinny mieć wszystkie osoby, które ukończyły 15 lat? Wydarzenie skierowane jest do młodzieży ze szkół ponadpodstawowych, studentów oraz seniorów. Zainteresowane szkoły zachęcamy do kontaktu bezpośrednio z fundacjami oraz za pośrednictwem FB: facebook.com/nowyglos

Spotkania szkoleniowo-sparingowe, składające się z dwóch części, gdzie w pierwszej przekazywana jest wiedza nt. przemówień publicznych, sposobów argumentacji oraz konstruktywnej kontrargumentacji, a w drugiej przeprowadzane są debaty oksfordzkie o tematyce samorządowej. Pierwsze spotkanie odbyło się 22 września w I Społecznym LO im. Maharadży Jam Saheba Digvijay Sinhji przy ul. Zawiszy. Uczestniczyło w nich około 150 osób. Po szkoleniach odbyło się 5 debat oksfordzkich, których tematem było „Głosowanie w wyborach samorządowych w Warszawie powinno być obligatoryjne”.
Kolejne spotkania zostały zaplanowane w terminach: 20 października i 17 listopada. Wydarzenie jest otwarte dla mieszkańców (w szczególności młodzieży i seniorów). Informacje nt. terminów i zapisy na stronie FB: facebook.com/nowyglos

Speed Debating czyli szybkie dyskusje „jeden na jeden” na zadany temat i grupowe dyskusje pogłębione z osobami moderującymi bez limitów czasowych. Informacje o terminach i zapisy na stronie: Głównymi adresatami są studenci. Grupowe dyskusje pogłębione – taki format debat pozwala, bez wcześniejszego przygotowania, poruszać ważne tematy na wysokim poziomie merytorycznym i argumentacyjnym. Głównymi adresatami są seniorzy. informacje o terminach i możliwości wzięcia udziału w debatach będą sukcesywnie umieszczane na oraz profilu FB Fundacji Kultury Dialogu oraz na stronie ttp://www.kulturadialogu.pl/wspolnie-o-wspolnocie_debaty-o-samorzadnosci/

Turniej debat w formacie WSDC (The World Schools Debating Championships) tzw. Schools, poprzedzony debatami z udziałem publiczności w szkołach. Schools jest najbardziej rozpowszechnionym formatem uczniowskich debat sportowych. Dwie drużyny („za” i „przeciw”) składają się z trzech mówców/mówczyń, którzy na przemian mają ośmiominutowe mowy (z wyłączeniem czwartych mów, które trwają cztery minuty i wygłaszane są przez jednego z poprzednich mówców/mówczyń w odwróconym porządku). Debatę oceniają doświadczeni sędziowie/sędziny debat sportowych, którzy dokonują holistycznej oceny z głównym naciskiem na treść argumentacji.

Turniej Debat oksfordzkich „Głos z Warszawy” - w turnieju weźmie udział 16 drużyn, które będą debatowały na tematy związane z Warszawą, jej problemami oraz samorządnością. Turniej odbędzie się 24-25 listopada i będzie trwał dwa dni, podczas których odbędzie się ok. 30 debat. Wydarzenie jest otwarte dla mieszkańców (w szczególności młodzieży i seniorów), zapisy na stronie FB: facebook.com/nowyglos

25 listopada odbędzie się konkurs wiedzy o Warszawie, do którego będzie mogło się zapisać 100 uczestników. Konkurs będzie dotyczył głównie wiedzy na temat problemów i samorządności Warszawy. Wydarzenie otwarte jest dla mieszkańców, zapisy na stronie FB: facebook.com/nowyglos

Źródło: Urząd m.st. Warszawy

KOMENTARZE

aktualności

REKLAMA
więcej z działu aktualności
REKLAMA

sport

więcej z działu sport

kultura i rozrywka

więcej z działu kultura i rozrywka

Drogi i Komunikacja

więcej z działu Drogi i Komunikacja

KONKURSY

więcej z działu KONKURSY

Sponsorowane

więcej z działu Sponsorowane

kulinaria

więcej z działu kulinaria

Zdrowie i Uroda

więcej z działu Zdrowie i Uroda