mobile

Uwaga Konkurs! Wygraj podwójną wejściówkę na Landowski Fight Night!

Razem z Landowski Akademia Boksu przygotowaliśmy dla Was konkurs! Mamy dla Was podwójną wejściówkę na Galę "Landowski Fight Night. Droga do Igrzysk", która odbędzie się 30 marca!

Redakcja
TAGI
Uwaga Konkurs! Wygraj podwójną wejściówkę na Landowski Fight Night!

30 marca o godz.19.30 przy ul.Staffa 3/5 na warszawskich Bielanach odbędzie się druga odsłona gali Landowski Fight Night - Droga do Igrzysk, na której po raz pierwszy będą miały miejsce walki "Koneserów Pięściarstwa" o pas LFN.
Szykują się niesamowite pojedynki boksu olimpijskiego pięściarzy z całej Polski.
Po raz pierwszy na gali odbędzie się pojedynek muaythai , wystąpi w nim zawodnik Damian Majewski podopieczny Serafina Macieja Skupińskiego.
Przewidziane są konkursy z nagrodami dla kibiców oraz występy artystyczne.
Imprezę poprowadzi Mistrz Europy i pretendent do tytułu mistrzowskiego królewskiej kategorii Albert "Dragon" Sosnowski.

 

Zasady konkursu:

Co trzeba zrobić?

W komentarzu na Facebooku oznacz znajomego, z którym poszedłbyś na Landowski Fight Night, uzasadnij swój wybór.

Odpowiedzi można udzielać do dnia 20.03.2019 do godziny 23:59.

Wyłonienie zwycięzcy zostanie opublikowane dnia 21.03.2019 roku.

Uwaga! Nagrody czekają na odbiór do 19.03.2019 do godziny 17:00 Odbiór tylko osobisty w redakcji Informatora Stolicy, ul. G. Daniłowskiego 2/4, 01-833 Warszawa. Przy odbiorze nagrody robione jest zdjęcie.

Regulamin konkursu:

1. Konkurs prowadzony jest za pośrednictwem portalu Informator Stolicy pod adresem https://informator-stolicy.pl
2. Organizatorem konkursu jest firma P&D Idea zwana dalej „Organizatorem”.
3. Konkurs zostanie przeprowadzony przez Organizatora na stronie www prowadzonej przez Organizatora pod adresem URL: https://informator-stolicy.pl zwanym dalej „Portalem”, w dniach od 15.03.2019 do 20.03.2019 roku.
4. Przystępując do konkursu, poprzez wysłanie zgłoszenia – uczestnik akceptuje postanowienia regulaminu oraz wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych udostępnionych w Konkursie.
5. Wszelkie pytania, komentarze oraz skargi i reklamacje związane z Konkursem powinny być kierowane do Organizatora. Wszelkie dane osobowe i informacje przekazywane przez uczestników w ramach Konkursu powierzane są Organizatorowi.
6. Konkurs nie jest grą hazardową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. 2009, Nr 201, poz. 1540 ze zm.) i nie podlega rygorom określonym w w/w ustawie.
7. Udział w Konkursie jest dobrowolny i nieodpłatny.
8 Prawo udziału w Konkursie przysługuje osobom, które spełniają warunki uczestnictwa w konkursie, wskazane w treści Regulaminu i nie podlegają wykluczeniu z udziału w Konkursie, zgodnie z treścią Regulaminu.
9. W Konkursie może wziąć udział osoba fizyczna, która: posiada miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polski; posiada pełną zdolność do czynności prawnych albo ograniczoną zdolność do czynności prawnych i uzyskała zgodę rodzica lub opiekuna prawnego (przedstawiciela ustawowego) na udział w Konkursie na zasadach określonych w Regulaminie; zapoznała się z treścią Regulaminu i zaakceptowała jego postanowienia; opublikowała w Okresie Trwania Konkursu na Portalu przynajmniej jedno Zgłoszenie Konkursowe swojego autorstwa.
10. Zgłoszenie Konkursowe polega na umieszczeniu w terminie od 15.03.2019 do 20.03.2019 roku komentarza na Facebooku z odpowiedzią na pytanie: „oznacz znajomego, z którym poszedłbyś na Landowski Fight Night, uzasadnij swój wybór" pod danym wpisem konkursowym umieszczonym na stronie Informatora Stolicy na Facebooku.
11. Zgłoszenia Konkursowe nie mogą zawierać treści wulgarnych, obelżywych, nieobyczajnych, dyskryminujących, obrażających uczucia religijne lub w inny sposób sprzecznych z prawem lub zasadami współżycia społecznego.
12. Po zakończeniu Konkursu Komisja Konkursowa wyłoni Laureata Konkursu – autora najciekawszego Zgłoszenia Konkursowego według oceny Komisji Konkursowej.
13. Przy ocenie Zgłoszeń Konkursowych Komisja Konkursowa będzie brała pod uwagę następujące kryteria: oryginalna i nietuzinkowa odpowiedź.
14. Prawidłowe przeprowadzenie Konkursu i wyłonienie 2 Laureatów Konkursu zapewnia Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora, składająca się z 3 osób. W skład Komisji Konkursowej wchodzą osoby ze strony Organizatora.
15. Dwóch Laureatów Konkursu zostanie wyłonionych i ogłoszonych na Portalu dnia 21.03.2019 roku. Publikacji, o której mowa będzie podlegała nazwa użytkownika Laureata Konkursu.
16. Laureaci Konkursu zobowiązani są w ciągu 2 (dwóch) dni od dnia ogłoszenia wyniku konkursu przesłać wiadomość do Organizatora Konkursu.

17. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany Regulaminu, o ile nie pogorszy ona warunków uczestnictwa w Konkursie. Zmiana wchodzi w życie z chwilą jej publikacji na Portalu.
18. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy Uczestnicy spełniają warunki określone w Regulaminie.
19. Niniejszy Regulamin oraz jego zmiany wchodzą w życie z chwilą ich ogłoszenia na Portalu.

20. W przypadku, gdy Laureat Konkursu zrezygnuje lub nie zgłosi się po odbiór nagrody do 27.03.2019, nagroda przepada.

KOMENTARZE

aktualności

więcej z działu aktualności

sport

więcej z działu sport

kultura i rozrywka

więcej z działu kultura i rozrywka

Drogi i Komunikacja

więcej z działu Drogi i Komunikacja

KONKURSY

więcej z działu KONKURSY

Sponsorowane

więcej z działu Sponsorowane

kulinaria

więcej z działu kulinaria

Zdrowie i Uroda

więcej z działu Zdrowie i Uroda