mobile

Wola wypowiada umowę zarządcy "Wolskiego Koloseum"

Zarząd Dzielnicy Wola podjął uchwałę w sprawie wszczęcia procedury rozwiązania umowy użytkowania wieczystego terenu przy ulicy Prądzyńskiego 14A, na którym znajdują się zabytkowe zbiorniki gazu.

Wola wypowiada umowę zarządcy "Wolskiego Koloseum"

Fot. photogosiek.deviantart.com

Teren przy ul. Prądzyńskiego 14A wraz z zabytkowymi, XIX-wiecznymi zbiornikami gazu przeszedł w prywatne ręce w 1991 roku. Właścicielem terenu stała się Fundacja "Wystawa Warszawa Walczy 1939-1945", a użytkowanie wieczyste zostało ustalone na 99 lat. Nieruchomość została ponownie sprzedana w prywatne ręce w 1996 roku. Umowa użytkowania wieczystego nakładała na właścicieli obowiązek utrzymania terenu w należytym porządku oraz modernizacji zabytkowych zbiorników gazu.

Teren i budynki od wielu lat ulegają degradacji, są opuszczone i zaniedbane. W związku z tym, w zeszłym roku przeprowadzona została wizja lokalna, mająca na celu ustalenie, czy użytkownik wywiązuje się z umowy. - Kontrola wykazała, że użytkownik wieczysty nie przeprowadził adaptacji budynków, a na terenie nieruchomości nie są prowadzone żadne prace modernizacyjne - mówi Krzysztof Strzałkowski, burmistrz Dzielnicy Wola. - Użytkownik korzysta z gruntu w sposób sprzeczny z jego przeznaczeniem określonym w umowie - dodaje.

W związku z wynikami kontroli terenu oraz w trosce o jego dobro, Zarząd Dzielnicy Wola podjął uchwałę, w której wnioskuje do Prezydenta m.st. Warszawy o podjęcie działań zmierzających do rozwiązania umowy użytkowania wieczystego zabytkowych obiektów. - Mamy nadzieję, że ten krok zapobiegnie dalszemu niszczeniu wolskiego Koloseum - mówi Adam Hać, zastępca burmistrza Dzielnicy Wola. - Chcemy, aby zabytkowe obiekty przy Prądzyńskiego 14A w przyszłości mogły służyć mieszkańcom dzielnicy - dodaje.

 

KOMENTARZE

aktualności

więcej z działu aktualności

sport

więcej z działu sport

kultura i rozrywka

więcej z działu kultura i rozrywka

Drogi i Komunikacja

więcej z działu Drogi i Komunikacja

KONKURSY

więcej z działu KONKURSY

Sponsorowane

więcej z działu Sponsorowane

kulinaria

więcej z działu kulinaria

Zdrowie Kobieta Dziecko

więcej z działu Zdrowie Kobieta Dziecko