mobile

Wyższa jakość usług opiekuńczych dla mieszkańców stolicy

Hanna Gronkiewicz-Waltz, Prezydent m.st. Warszawy podpisała zarządzenie o standardach usług opiekuńczych świadczonych chorym i niepełnosprawnym mieszkańcom w ich domach.

inf. pras.
TAGI
Wyższa jakość usług opiekuńczych dla mieszkańców stolicy

 

Z roku na rok seniorów jest coraz więcej. Dlatego i my z roku na rok robimy coraz więcej, by zapewnić im godne, jak najszczęśliwsze życie. Dzięki wprowadzeniu standardów usług opiekuńczych  i powołaniu Centrum Usług Społecznych, pomoc niesiona mieszkańcom w ich domach będzie bardziej dostępna, na wyższym poziomie i taka sama w każdej dzielnicy. Chodzi o to, aby zapewnić starszym i schorowanym osobom jak najlepszą opiekę, bez konieczności przeprowadzki do domów pomocy społecznej – mówi Hanna Gronkiewicz-Waltz, prezydent stolicy.

 

Standardy usług opiekuńczych i specjalistycznych w Warszawie

Standardy usług opiekuńczych i specjalistycznych zostały wypracowane we współpracy z mieszkańcami – odbiorcami usług, pracownikami ośrodków pomocy społecznej oraz konsultowane z organizacjami pozarządowymi z Komisji Dialogu Społecznego ds. Niepełnosprawności i Komisji Dialogu Społecznego ds. Osób Starszych i Kombatantów. Ich celem jest zapewnienie odpowiedniej jakości usług opiekuńczych, ujednolicenie sposobu ich realizacji oraz zapewnienie jednolitych zasad dostępu do świadczeń dla mieszkańców stolicy. Dokument zawiera m.in.:

- katalog usług opiekuńczych i specjalistycznych;

- zakres usług i czynności;

- wymogi dla wykonawców;

- kodeks etyczny opiekunek i opiekunów.

Dokument określa także procedury organizacyjne i administracyjne, związane ze świadczeniem tych usług oraz zasady współpracy ośrodków pomocy społecznej i Centrum Usług Społecznych „Społeczna Warszawa”.

Tak jak do tej pory, ośrodki pomocy społecznej będą przyznawały decyzją administracyjną zakres usług. Natomiast Centrum Usług Społecznych będzie odpowiedzialne za ich realizację – od przetargu, przez przebieg, po monitoring i kontrolę. Zarządzenie wchodzi w życie 1 lutego 2018 r. Już teraz Centrum Usług Społecznych przygotowuje się do ogłoszenia przetargów na usługi opiekuńcze realizowane według nowych standardów.

Obecnie z usług opiekuńczych finansowanych przez warszawski samorząd korzysta ponad 6,7 tysiąca osób.

 

Centrum Usług Społecznych „Społeczna Warszawa”

W maju 2017 r. powołana została nowa jednostka budżetowa m.st. Warszawy Centrum Usług Społecznych „Społeczna Warszawa”, do której zadań należy organizowanie i koordynowanie świadczenia usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w miejscu zamieszkania. Jednym z priorytetowych zadań CUS było opracowywanie standardów usług opiekuńczych.

KOMENTARZE

aktualności

REKLAMA
więcej z działu aktualności

sport

więcej z działu sport

kultura i rozrywka

więcej z działu kultura i rozrywka

Drogi i Komunikacja

więcej z działu Drogi i Komunikacja

KONKURSY

więcej z działu KONKURSY

Sponsorowane

więcej z działu Sponsorowane

kulinaria

więcej z działu kulinaria

Zdrowie Kobieta Dziecko

więcej z działu Zdrowie Kobieta Dziecko