mobile
REKLAMA

Zgłoś swój pomysł na klimat – spotkania w dzielnicach

W ramach prac nad Warszawską Strategią Adaptacji do zmian klimatu, miasto oddaje głos warszawiakom. Cały czas trwają konsultacje. W czwartek, 20 kwietnia odbędzie się spotkanie dla mieszkańców Wilanowa, a tydzień później - 27 kwietnia - zapraszamy mieszkańców Bielan.

Bartosz Milczarczyk
TAGI
Zgłoś swój pomysł na klimat – spotkania w dzielnicach

Strategia adaptacji do zmian klimatu dla Warszawy do 2050 roku to dokument, który będzie zawierał działania zapobiegające i łagodzące skutki podtopień, suszy, upałów, powodzi czy silnego wiatru. Miasto wypracowało założenia do strategii, które obecnie są konsultowane z mieszkańcami.

W ramach konsultacji społecznych zbierane są opinie dotyczące preferowanych kierunków adaptacji do zmian klimatu w poszczególnych obszarach miasta. Na spotkaniach mieszkańcy stolicy mogą zgłaszać również własne propozycje. Zagospodarowanie wody deszczowej na terenie osiedla lub prywatnej posesji, tworzenie zielonych dachów i ścian, sadzenie drzew przy ulicach, poidełka z darmową wodą wodociągową, zacienienie osiedlowego placu zabaw, pomoc sąsiedzka w trakcie powodzi. To niektóre ze zgłaszanych pomysłów na klimat.

Najbliższe spotkania konsultacyjne:

·         Wilanów: czwartek, 20 kwietnia o godz. 18.00 w Urzędzie Dzielnicy (ul. Franciszka Klimczaka 2),

·         Bielany: czwartek, 27 kwietnia o godz. 18.00 w Urzędzie Dzielnicy (ul. Ul. S. Żeromskiego 29).

 

Konsultacje społeczne potrwają do 30 czerwca br. O kolejnych terminach będziemy informować na bieżąco. Swoje pomysły na klimat mieszkańcy mogą zgłaszać również elektronicznie lub pocztą tradycyjną na adres Biura Infrastruktury Urzędu m.st. Warszawy (ul. Marszałkowska 77/79, 00-683 Warszawa).

Na podstawie wyników konsultacji powstanie projekt Strategii, który jesienią tego roku zostanie poddany dyskusji na Zespole ds. Klimatu przy Prezydencie m.st. Warszawy. Po zakończeniu wszystkich niezbędnych procedur Strategia adaptacji będzie przedmiotem obrad Rady Miasta. Strategia jest przygotowywana w ramach projektu ADAPTCITY, realizowanego przy udziale środków Instrumentu Finansowego LIFE+ Komisji Europejskiej oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Serwis mapowy

W serwisie mapowym Warszawy, umieszczono nowy katalog zawierający mapy klimatyczne – Adaptcity. Wybierając odpowiednie warstwy, można zobaczyć: bazę interwencji Straży Pożarnej, mapy opadów, mapy powierzchni nieprzepuszczalnych oraz biologicznie czynnych, mapy rozkładu wartości albedo, mapy wskaźnika jakości zieleni, a także mapy temperatury powietrza i powierzchni miasta.

Punktem wyjścia do praktycznego, ale i profesjonalnego zajmowania się adaptacją do zmian klimatu w mieście było rozpoznanie, jakie faktycznie zagrożenia mogą zaistnieć przy prognozowanej skali zmian klimatu globalnego. Dlatego niezbędne było stworzenie map klimatycznych, jako podstawy do formułowania strategii adaptacji. Na podstawie map stworzono scenariusze przyszłych zmian klimatycznych na terenie Warszawy, a także ryzyk z nich wynikających, co bezpośrednio przekłada się na skutki dla ludzi, gospodarki i przyrody.

KOMENTARZE

aktualności

REKLAMA
więcej z działu aktualności
REKLAMA

sport

więcej z działu sport

kultura i rozrywka

więcej z działu kultura i rozrywka

Drogi i Komunikacja

więcej z działu Drogi i Komunikacja

KONKURSY

więcej z działu KONKURSY

Sponsorowane

więcej z działu Sponsorowane

kulinaria

więcej z działu kulinaria

Zdrowie Kobieta Dziecko

więcej z działu Zdrowie Kobieta Dziecko