mobile

Zmiana nazwy ulicy Dąbrowszczaków pod znakiem zapytania…

Na ostatniej Komisji Infrastruktury w Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy doszło do dyskusji związanej z wydaniem przez Wojewodę Mazowieckiego zarządzenia zastępczego w sprawie zmiany nazwy ulicy Dąbrowszczaków.

Redakcja
TAGI
Zmiana nazwy ulicy Dąbrowszczaków pod znakiem zapytania…

Na posiedzeniu komisji został odczytany apel przedstawicieli inicjatywy „Łapy precz od ul. Dąbrowszczaków”/Stowarzyszenia Ochotnicy Wolności. Przedstawiciel stowarzyszenia zwrócił uwagę radnych dzielnicy na fakt złożenia w listopadzie 2016 r. do Rady m.st Warszawy petycji przeciwko zmianie nazwy ul. Dąbrowszczaków. Pod petycją podpisało się podobno około 1700 mieszkańców ulicy i jej najbliższej okolicy.

Cześć członków komisji poparła apel stowarzyszenia o nie zmienianie nazwy ww. ulicy stawiając Wojewodzie Mazowieckiemu szereg zarzutów w tej sprawie (treść protokołu z posiedzenia komisji infrastruktury dostępna jest na stronie: https://bip.warszawa.pl/Menu_podmiotowe/dzielnice/Praga_Polnoc/Rada_2014_2018/Komisje/posiedzenia_komisji/komisja_infrastruktury/2017-11-22.htm). Radni różnili się również, co do ilości zebranych podpisów, o których mowa powyżej.

Po zakończeniu dyskusji w sprawie zmiany ulicy Dąbrowszczaków, Przewodniczący komisji poddał pod głosowanie projekt stanowiska w sprawie wydania przez Wojewodę Mazowieckiego zarządzenia zastępczego ws. zmiany nazwy ul. Dąbrowszczaków. Następnie zaproponował aby stanowisko zostało podjęte przez Radę Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy (Rada Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy planowana jest na dzień 12 grudnia 20-17 r.).

Poniżej prezentujemy treść stanowiska Komisji Infrastruktury oraz wyniki głosowania:

Komisja Infrastruktury Rady Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy postuluje utrzymanie nazwy ul. Dąbrowszczaków zwracając uwagę na trudności wynikające ze zmiany nazwy
dla mieszkańców i przedsiębiorców.”

Głosowanie (przy 11 radnych obecnych na sali):

 

Za – 6 radnych (Piotr Pietruszyński, Małgorzata Markowska, Elżbieta Kowalska-Kobus, Hanna Jarzębska, Marcin Dąbrowski, Mariusz Borowski).

Przeciw – 2 radnych (Ryszard Kędzierski i Sebastian Kędzierski).

Wstrzymało się – 2 radnych (Teresa Mioduszewska i Grażyna Szymańczuk).
Osoby nie biorący udziału w głosowaniu – 1radny (Marek Bielecki).

W wyniku głosowania stanowisko zostało przyjęte.

 

Teraz stanowisko komisji trafi pod obrady najbliższej Sesji Rady Dzielnicy, która rozstrzygnie o dalszych losach ulicy Dąbrowszczaków, zastanowienie może budzić jedynie fakt wstrzymania się 2 radnych z Prawa i Sprawiedliwości. Ostatecznie jednak o losach tej sprawy zdecyduje Rada m.st. Warszawy.

 

 

KOMENTARZE

aktualności

REKLAMA
więcej z działu aktualności

sport

więcej z działu sport

kultura i rozrywka

więcej z działu kultura i rozrywka

Drogi i Komunikacja

więcej z działu Drogi i Komunikacja

KONKURSY

więcej z działu KONKURSY

Sponsorowane

więcej z działu Sponsorowane

kulinaria

więcej z działu kulinaria

Zdrowie Kobieta Dziecko

więcej z działu Zdrowie Kobieta Dziecko