mobile

Zmiany w komunikacji w związku z koncertami Eda Sheerana na PGE Narodowym

W związku z organizacją koncertów na PGE Narodowym w dniach 11 i 12.08.2018 r. od godz. 16:00 każdego z ww. dni do czasu zakończenia akcji rozwozowej zostają wprowadzone zmiany w funkcjonowaniu komunikacji miejskiej.

Redakcja/ fot. pgenarodowy.pl
Zmiany w komunikacji w związku z koncertami Eda Sheerana na PGE Narodowym

11 i 12 sierpnia na PGE Narodowym odbędą się długo wyczekiwane koncerty Eda Sheerana. Jeśli wybieracie się na te wydarzenia, koniecznie zapoznajcie się z najważniejszymi informacjami TUTAJ

W związku z organizacją koncertów na PGE Narodowym w dniach 11 i 12.08.2018 r. od godz. 16:00 każdego z ww. dni do czasu zakończenia akcji rozwozowej zostają wprowadzone następujące zmiany w funkcjonowaniu komunikacji miejskiej.
 

OGÓLNE ZASADY FUNKCJONOWANIA KOMUNIKACJI W DNIACH 11 i 12.08.2018 r.

ZMIANY PRZYSTANKOWE

Od godz. 16:00 do czasu zakończenia akcji rozwozowej:

a) w związku z wyznaczeniem przejścia dla pieszych przez północną jezdnię al. Waszyngtona na wysokości przystanku RONDO WASZYNGTONA 01 (w kierunku mostu Poniatowskiego) ww. przystanek ulega zawieszeniu, natomiast w jego zastępstwie uruchomiony zostaje tymczasowy przystanek zastępczy RONDO WASZYNGTONA 51 zlokalizowany ok. 30 metrów przed podstawową lokalizacją. Przystanek RONDO WASZYNGTONA 51 funkcjonuje na analogicznych zasadach jak zawieszony przystanek RONDO WASZYNGTONA 01,

b) zmieniony zostaje charakter przystanków WYBRZEŻE SZCZECIŃSKIE 01 i 02
z warunkowych na stałe. Przystanki obowiązywały będą jako stałe dla linii 102, 146 i 147.

ZAMKNIĘCIE DLA RUCHU UL. FRANCUSKIEJ

W godzinach od 16:00 do ok. godz. 20:30 planowane jest wprowadzenie specjalnej organizacji ruchu polegającej na zamknięciu strefy Saskiej Kępy dla prywatnego indywidualnego ruchu kołowego.

Autobusy linii 117, 138 i 146 w tym rejonie kursują trasami podstawowymi
(ul. Francuską)
.

ETAP 1 – dowóz na koncert

METRO

1) Od godz. 17:00 do godz. 20:30 pociągi linii metra M2 będą kursowały z częstotliwością 5 min. W godz. od 20:30 do 22:30 pociągi linii metra M2 będą kursowały zgodnie z obowiązującym w tym dniu rozkładem jazdy.
2) Kursowanie linii metra M1 nie ulega zmianie.

KOLEJ

Pociągi SKM i KM kursowały będą zgodnie z obowiązującym w tym dniu rozkładem jazdy.

ETAP 2 – ewentualne wyłączenie ruchu na moście Poniatowskiego po zakończeniu koncertu oraz komunikacja zastępcza za tramwaje

Na ok. 15 min. przed zakończeniem koncertu planowanym na godz. 22:30 (godzina
i decyzja o wprowadzeniu etapu 2 może ulec zmianie i zależy od Policji) może nastąpić zamknięcie dla ruchu niżej wymienionych ciągów:

 • ciągu Aleje Jerozolimskie – most Poniatowskiego – al. Poniatowskiego: całkowite wyłączenie ruchu kołowego w obu kierunkach na odcinku od ronda de Gaulle’a do ronda Waszyngtona,
 • ciągu Aleje Jerozolimskie – most Poniatowskiego – al. Poniatowskiego: całkowite wyłączenie ruchu tramwajowego w obu kierunkach na odcinku od pl. Starynkiewicza do ronda Waszyngtona.

W przypadku zamknięcia ww. ciągów komunikacyjnych na trasy objazdowe zostaną skierowane tramwaje linii 7, 9, 22, 24 i 25 oraz autobusy linii 102, 111, 117, 146, 147, 158, 166, 507, 517, 521, N22, N24 i N72.

TRAMWAJE

7
P+R AL. KRAKOWSKA - ... – Grójecka – Towarowa – Trasa W-Z - Targowa – Kijowska - … - KAWĘCZYŃSKA-BAZYLIKA

9
po stronie Śródmieścia:
P+R AL.KRAKOWSKA - ... – Al. Jerozolimskie – PL. STARYNKIEWICZA,
po stronie Pragi:
GOCŁAWEK - ... – al. Waszyngtona - al. Zieleniecka – Targowa – Ratuszowa – Jagiellońska – RATUSZOWA-ZOO

22
PIASKI - ... – Okopowa – Trasa W-Z – Targowa – Zamoyskiego - … - WIATRACZNA

24
po stronie Śródmieścia:
NOWE BEMOWO - ... – Al. Jerozolimskie –PL. STARYNKIEWICZA,
po stronie Pragi:
GOCŁAWEK - ... – al. Waszyngtona - al. Zieleniecka – Targowa – Ratuszowa – Jagiellońska – RATUSZOWA-ZOO

25
BANACHA - ... – Grójecka – Towarowa – Trasa W-Z – Targowa – 11 Listopada - … - ANNOPOL

AUTOBUSY

102
w obu kierunkach:
PKP OLSZYNKA GROCHOWSKA - ... – al. Waszyngtona – Saska – Zwycięzców – Wał Miedzeszyński – Wybrzeże Szczecińskie - … - MŁYNÓW

111
w obu kierunkach:
GOCŁAW - ... – Międzynarodowa – Zwycięzców – Wał Miedzeszyński – most Łazienkowski – Trasa Łazienkowska – Al. Ujazdowskie – pl. Trzech Krzyży – Nowy Świat – rondo de Gaulle’a -…- ESPERANTO

117
w kierunku Dw. Centralny:
GOCŁAW - ... - Paryska - Zwycięzców - Saska – al. Stanów Zjednoczonych– most Łazienkowski – Trasa Łazienkowska – Al. Ujazdowskie – Nowy Świat –
Al. Jerozolimskie - DW.CENTRALNY,
w kierunku Gocław:
DW. CENTRALNY – Al. Jerozolimskie – Nowy Świat – pl. Trzech Krzyży –
Al. Ujazdowskie – Trasa Łazienkowska – Wał Miedzeszyński – Zwycięzców
- Paryska - … - GOCŁAW

146, 147
w kierunku Dw. Wschodni (Lubelska):
FALENICA / TORFOWA -... – rondo Waszyngtona – al. Zieleniecka – Zamoyskiego (w prawo) -…- DW. WSCHODNI (LUBELSKA),
w kierunku Falenica, Torfowa:
DW. WSCHODNI (LUBELSKA) - ... – Targowa – zawrotka w kierunku al. Zielenieckiej – al. Zieleniecka – rondo Waszyngtona -…- FALENICA/ TORFOWA

158, 521
w obu kierunkach:
WITOLIN / FALENICA - ... – al. Waszyngtona – Saska – Zwycięzców – Wał Miedzeszyński – most Łazienkowski – Trasa Łazienkowska – Al. Ujazdowskie – Nowy Świat – Al. Jerozolimskie - … - CH REDUTA /SZCZĘŚLIWICE

166
w obu kierunkach:
PL. HALLERA - ... – rondo Waszyngtona – Francuska – Zwycięzców - Wał Miedzeszyński – most Łazienkowski – Solec – Wioślarska – Ludna - … - OS. KABATY

507
w obu kierunkach:
GOCŁAW - ... - Saska - Zwycięzców – Wał Miedzeszyński – most Łazienkowski – Trasa Łazienkowska – Al. Ujazdowskie - Nowy Świat - Aleje Jerozolimskie - DW. CENTRALNY

517
w obu kierunkach:
WITEBSKA - ... – rondo Waszyngtona – Francuska – Zwycięzców – Wał Miedzeszyński – most Łazienkowski – Trasa Łazienkowska- Al. Ujazdowskie- pl. Trzech Krzyży – Nowy Świat – Al. Jerozolimskie - … - URSUS-NIEDŹWIADEK

N22, N72
w obu kierunkach:
ALEKSANDRÓW / FALENICA / JAROSŁAWSKA - ... - Saska - Zwycięzców – Wał Miedzeszyński – most Łazienkowski – Trasa Łazienkowska – Al. Ujazdowskie - Nowy Świat - Aleje Jerozolimskie - DW. CENTRALNY

N24
w obu kierunkach:
REMBERTÓW-AKADEMIA - ... – al. Waszyngtona – Saska – Zwycięzców – Wał Miedzeszyński – most Łazienkowski – Trasa Łazienkowska – Al. Ujazdowskie - Nowy Świat - Aleje Jerozolimskie - DW. CENTRALNY

ZMIANY PRZYSTANKOWE

Na trasach objazdowych obowiązywać będą dla wszystkich linii przystanki wg. zasad:

 • jako stałe pierwsze po zjeździe z trasy podstawowej,
 • jako warunkowe wszystkie kolejne napotkane, oprócz przystanków zlokalizowanych bezpośrednio przed skrętem w lewo, z których skręt jest niemożliwy do wykonania, z uwzględnieniem poniższych uwag dotyczących funkcjonowania przystanków.

Od czasu ewentualnego wyłączenia ruchu na moście Poniatowskiego do zakończenia akcji rozwozowej:

a) uruchomione zostają przystanki obowiązujące jako stałe dla wszystkich linii:

 • MUZEUM NARODOWE 53 - zlokalizowany przy ul. Nowy Świat (po skręcie
  z Al. Jerozolimskich w kierunku pl. Trzech Krzyży),
 • STACJA KRWIODAWSTWA 56 - zlokalizowany przy ul. Zwycięzców
  (za skrzyżowaniem z ul. Saską w kierunku ul. Francuskiej),
 • ADAMPOLSKA 51 – zlokalizowany na ul. Saskiej ok. 50 m za skrzyżowaniem
  z al. Waszyngtona w kierunku ul. Zwycięzców. Przystanek obowiązywał będzie dla wszystkich linii skierowanych na trasy objazdowe, znajdujących się na trasach podstawowych oraz linii zastępczej za tramwaje (102, 123, 147, 158, 509, 521, N24i Z),
 • BEREZYŃSKA 52 – zlokalizowany na al. Waszyngtona ok. 50 m za skrzyżowaniem z ul. Saską w kierunku ronda Wiatraczna. Przystanek obowiązywał będzie dla linii zastępczej za tramwaje Z,

b) przystanek ADAMPOLSKA 02 obowiązywał będzie jako stały dla wszystkich linii skierowanych na trasy objazdowe oraz znajdujących się na trasach podstawowych (102, 123, 147, 158, 509, 521 i N24)

c) wznowione zostaje funkcjonowanie przystanków obowiązujących jako stałe dla wszystkich linii:

 • PL.PRZYMIERZA 04,
 • PL. NA ROZDROŻU 08.

d) uruchamia się przystanki, które obowiązywać będą jako stałe dla linii przyspieszonych:

 • KRUCZA 01 i 02 – dla linii 507, 517 i 521,
 • ADAMPOLSKA 01 –dla linii 509 i 521,
 • PL. STARYNKIEWICZA 01 i 02 – dla linii 504, 517 i 521.

KOMUNIKACJA ZASTĘPCZA ZA TRAMWAJE
W ALEJACH JEROZOLIMSKICH i NA MOŚCIE PONIATOWSKIEGO

W przypadku wyłączenia ruchu tramwajowego w Alejach Jerozolimskich i na moście Poniatowskiego uruchomiona zostaje linia autobusowa Z kursująca na trasie:

Z
w obu kierunkach:
PL. ZAWISZY 03 – Al. Jerozolimskie – Nowy Świat – Al. Ujazdowskie – Trasa Łazienkowska – most Łazienkowski – Wał Miedzeszyński – Zwycięzców – Saska – al. Waszyngtona – WIATRACZNA 03.

W autobusach linii Z obowiązywała będzie taryfa ZTM.

ETAP 3 – uruchomienie komunikacji rozwozowej
po zakończeniu koncertu

AUTOBUSY

Uruchomione zostaną dodatkowe kursy linii 509:
w kierunku Nowodwory:
RONDO WASZYNGTONA 04al. Zieleniecka - … - NOWODWORY,
w kierunku Gocław:
RONDO WASZYNGTONA 03al. Waszyngtona - … - GOCŁAW.

METRO

Od godz. 22:30 do zakończenia akcji rozwozowej:

 • pociągi linii M1 będą kursować z częstotliwością ok. 5 min.,
 • pociągi linii M2 będą kursować z częstotliwością ok. 3 min.,

TRAMWAJE

Uruchomione zostaną dodatkowe kursy linii:

3
w kierunku Gocławek:
AL. ZIELENIECKA 06 - Zamoyskiego - Grochowska – GOCŁAWEK,
w kierunku Annopol:
AL. ZIELENIECKA 05 – Targowa - …- – ANNOPOL

26
w kierunku Os. Górczewska:
AL. ZIELENIECKA 05 – Targowa - … - OS. GÓRCZEWSKA

KOLEJ

Pociągi SKM i KM kursowały będą zgodnie z obowiązującym w tym dniu rozkładem jazdy.

ZTM Przeprasza za utrudnienia.

Źródło: ZTM i PGE Narodowy

KOMENTARZE

aktualności

REKLAMA
więcej z działu aktualności
REKLAMA

sport

więcej z działu sport

kultura i rozrywka

więcej z działu kultura i rozrywka

Drogi i Komunikacja

więcej z działu Drogi i Komunikacja

KONKURSY

więcej z działu KONKURSY

Sponsorowane

więcej z działu Sponsorowane

kulinaria

więcej z działu kulinaria

Zdrowie i Uroda

więcej z działu Zdrowie i Uroda