mobile
REKLAMA

Zmiany w przepisach dotyczących POZ

Od 12 stycznia weszły w życie zmiany w przepisach dotyczących dostępu do podstawowej opieki zdrowotnej. Warto wiedzieć na czym dokładnie polegają modyfikacje oraz kogo dotyczą.

Róża Paszkowska
TAGI zdrowie NFZ
Zmiany w przepisach dotyczących POZ

Zmiany w przepisach dotyczących świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) mają na celu ułatwienie dostępu do usług pacjentom dwóch kategorii. Po pierwsze, chodzi o osoby, które posiadają prawo do świadczeń, ale nie potwierdza tego system eWUŚ. Po drugie, dotyczy to pacjentów, którzy nie zostali zgłoszeni do ubezpieczenia zdrowotnego, choć posiadają potencjalne prawo do tego.

Na nowych przepisach skorzystają zatem przede wszystkim osoby, które miały status członka rodziny lub też mogły być objęte leczeniem z tytułu pobierania nauki, a z jakichś względów przeoczone zostało ich zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego. Najczęściej pojawiającym się problemem do tej pory było niezgłaszanie przez rodziców do ubezpieczenia zdrowotnego jako członków rodziny dzieci, które ukończyły 18 rok życia. Równie częstym przypadkiem była niewiedza o konieczności ponownego zgłoszenia do ubezpieczenia jako członków rodziny studentów, którzy podejmowali sezonowe lub dorywcze prace, z tytułu których uzyskiwali ubezpieczenie. W sytuacji nagłej konieczności skorzystania z usług lekarskich okazywało się, że osoby te nie są ubezpieczone, a zatem nie mogą otrzymać nieodpłatnej pomocy, choć teoretycznie spełniają wszelkie wymogi kwalifikujące do takowej.

Nowelizacja ustawy wprowadza poprawki, dzięki którym osoba nieubezpieczona, a posiadająca prawo do tego jako członek rodziny (na przykład student po rezygnacji z pracy, uczeń powyżej 18 roku życia) będzie mogła zgłosić się do ubezpieczenia wstecz. Ułatwi to dostęp do bezpłatnej opieki lekarskiej oraz ograniczy biurokrację do minimum. Nie zmienią się natomiast zasady potwierdzania prawa do świadczeń. Pierwszą możliwością jest potwierdzenie elektroniczne poprzez system eWUŚ, drugą przedstawienie odpowiedniego dokumentu w formie papierowej, trzecią zaś złożenie oświadczenia o przysługującym prawie do opieki medycznej. W przypadku braku potwierdzenia elektronicznego bądź papierowego konieczne będzie podpisanie oświadczenia. Dzięki nowym przepisom, nawet po negatywnym zweryfikowaniu ubezpieczenia pacjenta, osoby objęte omawianymi zmianami nie zostaną pociągnięte do odpowiedzialności finansowej. Będą miały natomiast możliwość wstecznego zgłoszenia do ubezpieczenia. Koszty świadczeń pokryć będą musiały jedynie osoby nieubezpieczone, którym nie przysługuje potencjalne prawo do opieki zdrowotnej.

KOMENTARZE

aktualności

REKLAMA
więcej z działu aktualności
REKLAMA

sport

więcej z działu sport

kultura i rozrywka

więcej z działu kultura i rozrywka

Drogi i Komunikacja

więcej z działu Drogi i Komunikacja

KONKURSY

więcej z działu KONKURSY

Sponsorowane

więcej z działu Sponsorowane

kulinaria

więcej z działu kulinaria

Zdrowie Kobieta Dziecko

więcej z działu Zdrowie Kobieta Dziecko