mobile
REKLAMA

Żoliborz z lotu ptaka

Żoliborz jest pierwszą stołeczną dzielnicą, której nową mapę wykonano z lotu ptaka. To pierwszy tego typu projekt w Warszawie.

Amma Tomasik
TAGI
Żoliborz z lotu ptaka

 Rozpoczęły się zapowiadane już jakiś czas temu działania mające na celu opracowanie map pokrycia terenu z wykorzystaniem technik przetwarzania zdjęć lotniczych. Dzięki nowym technologiom miejskie mapy będą nie tylko uaktualnione, ale i bardziej precyzyjne.
    – Zdjęcia lotnicze będą uzupełnieniem zbiorów danych już posiadanych przez Urząd, także tych dotyczących zieleni. Zastosowane w projekcie sposoby pozyskiwania i przetwarzania danych umożliwią uzyskanie informacji między innymi o zasięgu skupisk, jak i położeniu pojedynczych drzew, ich gatunku, wysokości oraz kondycji biologicznej – podkreśla Michał Olszewski, wiceprezydent m.st. Warszawy.
    W projekt tworzenia nowych miejskich map zaangażowali się naukowcy z Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego, wykonując na zlecenie stołecznego Ratusza  m.in.: opracowanie dotyczące budowy bazy danych z wykorzystaniem tzw. wielosensorowych technik teledetekcyjnych. Oznacza to, że przy wykorzystaniu specjalistycznych sensorów i czujników można zdalnie wykonywać badania z pewnej odległości i to nie tylko z powierzchni ziemi, ale z samolotów i przestrzeni kosmicznej.
    – Pozwala to w sposób kompletny, ciągły, obiektywny, wiarygodny i powtarzalny pozyskiwać ilościowe i jakościowe informacje o środowisku – zwraca uwagę  Katarzyna Głodek, zastępca dyrektora Biura Geodezji i Katastru Urzędu m.st. Warszawy.
    Urzędnicy z dumą podkreślają, że to pierwszy taki projekt w stolicy. Nie przypadkiem też studium jego wykonalności przeprowadzono dla fragmentu dzielnicy Żoliborz. Obejmuje on bowiem różne formy użytkowania terenu: zabudowę jedno i wielorodzinną, tereny usługowe i przemysłowe, a także zróżnicowane rodzaje zieleni miejskiej urządzonej, jak i nieurządzonej, no i jest reprezentatywny dla całej Warszawy.
    Bazując na analizie informacji zebranych na Żoliborzu oraz danych z zasobu Biura Geodezji i Katastru Urzędu m.st. Warszawy wyznaczono zasięgi koron drzew, przeprowadzono klasyfikację oraz ocenę kondycji biologicznej grup drzew. To pozwoliło na stworzenie specjalnych map. Warto też podkreślić, że w przeprowadzonych pracach wykorzystano dane terenowe oraz dane teledetekcyjne, czyli obrazy hiperspektralne, chmury punktów i zdjęcia lotnicze RGB.
    Marek Piwowarski, dyrektor Zarządu Zieleni m.st. Warszawy, nie ukrywa, że pozyskiwanie danych z zastosowaniem nowatorskich technologii może ułatwić i przyspieszyć zarządzanie warszawską zielenią oraz pomóc w inwentaryzacji gatunków roślin, monitoringu jakości wód powierzchniowych czy identyfikacji zagrożeń i ochronie krajobrazu miejskiego.

KOMENTARZE

aktualności

REKLAMA
więcej z działu aktualności
REKLAMA

sport

więcej z działu sport

kultura i rozrywka

więcej z działu kultura i rozrywka

Drogi i Komunikacja

więcej z działu Drogi i Komunikacja

KONKURSY

więcej z działu KONKURSY

Sponsorowane

więcej z działu Sponsorowane

kulinaria

więcej z działu kulinaria

Zdrowie Kobieta Dziecko

więcej z działu Zdrowie Kobieta Dziecko