mobile

Wsparcie opiekunów osób z niepełnosprawnościami

Stała opieka nad dzieckiem lub osobą dorosłą, które są niezdolne do samodzielnej egzystencji jest zadaniem heroicznym. Rodzice lub opiekunowie muszą mieć możliwość odpoczynku od obowiązków i całodobowej gotowości albo po prostu potrzebują czasu na załatwienie różnych spraw.

Informacja prasowa/ fot. pixabay
TAGI
Wsparcie opiekunów osób z niepełnosprawnościami

Taką bezpłatną pomoc można uzyskać zgłaszając się do programu „Opieka wytchnieniowa” - edycja 2019r., współfinansowanego ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych oraz miasta stołecznego Warszawy.

Skorzystaj z bezpłatnej opieki wytchnieniowej
Celem programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności. Do programu kwalifikują się osoby, które wymagają stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby ze względu na znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji. Potrzebują także pomocy opiekuna w czasie leczenia, rehabilitacji i edukacji.
Opieka wytchnieniowa jest także dla osób z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności (bądź równoważnym).

Możliwość odpoczynku, ale i zdobycia wiedzy
Usługi opieki wytchnieniowej realizowane będą w trzech modułach:
Moduł I - Usługi opieki wytchnieniowej realizowane w miejscu zamieszkania osoby korzystającej z programu;
Moduł II - Usługi opieki wytchnieniowej w ramach pobytu całodobowego w mieszkaniu chronionym (na Żoliborzu i w Wawrze) w formie pobytów 7 lub 14 dniowych, jako rozszerzenie usług opiekuńczych. Nabór uzupełniający wniosków do modułu II trwa do 31 października 2019 r.:
Moduł III - Usługi opieki wytchnieniowej w formie specjalistycznego poradnictwa psychologicznego lub terapeutycznego oraz nauki pielęgnacji, rehabilitacji i dietetyki.

Co trzeba zrobić, żeby otrzymać wsparcie?
Należy złożyć wniosek do Ośrodka Pomocy Społecznej w swojej dzielnicy oraz dokumenty m.in.:
- w przypadku osób z niepełnosprawnościami poniżej 16. roku życia: orzeczenie o niepełnosprawności zawierającego wskazania o konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji,
 
- w przypadku osób z niepełnosprawnościami powyżej 16. roku życia: orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności bądź orzeczenie równoważne.  Więcej informacji i wnioski: www.politykaspoleczna.um.warszawa.pl

 „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2019r. będzie realizowana do końca 2019 r.
Program jest finansowany ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w wysokości 1 216 768 zł (80%) i m.st. Warszawy w wysokości 304 192 zł (20%).

 

Źródło: UM Warszawa

KOMENTARZE

aktualności

REKLAMA
więcej z działu aktualności

sport

więcej z działu sport

kultura i rozrywka

więcej z działu kultura i rozrywka

Drogi i Komunikacja

więcej z działu Drogi i Komunikacja

KONKURSY

więcej z działu KONKURSY

Sponsorowane

więcej z działu Sponsorowane

kulinaria

więcej z działu kulinaria

Zdrowie i Uroda

więcej z działu Zdrowie i Uroda